Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh: Tăng cường lãnh đạo cải cách hành chính

  • Cập nhật: Thứ sáu, 27/12/2019 | 8:16:05 AM

YênBái - Cùng với công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, những năm qua, Đảng bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh thường xuyên tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với công tác cải cách hành chính (CCHC) để nâng cao hiệu quả thực hiện các chỉ tiêu chuyên môn của ngành.

Để có kết quả như vậy, cấp ủy, lãnh đạo BHXH tỉnh đã thường xuyên quán triệt, chỉ đạo sát sao, triển khai quyết liệt công tác CCHC đến từng đơn vị, từng công chức, viên chức. Đồng thời, ngành xác định rõ vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) theo quy định tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ, gắn CCHC với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… 

Đồng chí Nguyễn Trí Đại - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: "Cấp ủy thường xuyên phối hợp với chính quyền lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện tốt cải cách chế độ công vụ, nâng cao chất lượng phục vụ, đưa nội dung CCHC vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, Đảng bộ. Thông qua đó, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ công chức, viên chức từng bước được đổi mới, nhận thức, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ trong thực thi nhiệm vụ ngày càng được nâng lên. 

Song song với đó, cấp ủy chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm cắt giảm, đơn giản các TTHC, thường xuyên rà soát các TTHC thuộc thẩm quyền, kịp thời đề nghị sửa đổi, bổ sung các quy định về hồ sơ, quy trình, thủ tục thực hiện giải quyết các TTHC trên tất cả các lĩnh vực nghiệp vụ theo hướng tạo thuận lợi tối đa cho người tham gia và thụ hưởng. Riêng 5 năm trở lại đây, số lượng TTHC đã giảm trên 75%, từ 115 thủ tục xuống còn 28 thủ tục”.

Được biết, việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC được duy trì thực hiện có hiệu quả theo 3 hình thức: qua bộ phận "một cửa” tại trụ sở cơ quan BHXH; qua giao dịch điện tử (doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần) và dịch vụ bưu chính công ích (doanh nghệp không phải trả phí). Đến nay, có trên 90% đơn vị, doanh nghiệp đã thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử, đưa 8 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và 5 TTHC thực hiện tại bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện. 

Qua đó, góp phần đáp ứng yêu cầu "một cửa kéo dài”, thực hiện có hiệu quả mục tiêu hỗ trợ đơn vị sử dụng lao động, giảm tải công việc cho cơ quan BHXH, đồng thời giảm bớt thời gian và chi phí cho người tham gia và các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh. 

Bên cạnh đó, TTHC được thực hiện niêm yết tại bộ phận "một cửa”, trang thông tin điện tử của ngành, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện đúng quy định, đồng thời thực hiện quyền giám sát đối với cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết TTHC. 

Ngành cũng  phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, xử lý, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân, kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ có biểu hiện gây phiền hà, sách nhiễu. Điểm nhấn trong công tác CCHC là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của ngành. Hiện nay, BHXH tỉnh đang ứng dụng 9 phần mềm quản lý, thực hiện sử dụng chữ ký số…

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, BHXH gặp không ít khó khăn trong việc tiếp nhận và trả kết quả. Đồng chí Nguyễn Trí Đại - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh cho biết thêm: "Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, cấp ủy tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ nhận thức sâu sắc, đầy đủ về công tác CCHC theo chỉ đạo của tỉnh, ngành; thường xuyên rà soát, kiến nghị BHXH Việt Nam đơn giản hóa và cắt giảm TTHC trong các lĩnh vực của ngành; thực hiện kiện toàn cơ cấu tổ chức của các đơn vị theo Đề án "Đổi mới, sắp xếp bộ máy ngành BHXH theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; thực hiện CCHC mạnh mẽ trong công tác chi trả BHXH; tiếp tục hiện đại hóa hành chính thông qua tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả công tác giao dịch điện tử, dịch vụ công trực tuyến, cập nhật mã số và đồng bộ thông tin định danh người tham gia; xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ CCHC tại cơ quan; tăng cường kiểm tra thực hiện CCHC, đặc biệt là kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ…”.

 Trần Minh

  •  
Các tin khác
Ảnh minh họa

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 411/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020.

Bưu điện tỉnh cần hỗ trợ giảm giá cước dịch vụ chuyển phát hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính.

UBND tỉnh vừa có Công văn số 699/UBND-VX yêu cầu tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến qua dịch vụ bưu chính công ích để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Người dân tìm hiểu các thủ tục hành chính được niêm yết theo quy định.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Yên Bái đang đẩy mạnh triển khai cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để từng bước đáp ứng sự hài lòng của người tham gia BHXH.

Ảnh minh họa

UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục