Thành phố Yên Bái hướng tới nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp và hiệu quả

  • Cập nhật: Thứ ba, 7/7/2020 | 12:40:53 PM

YênBái - Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo đột phá trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) về đất đai cho người dân, phấn đấu đến năm 2025, triển khai 75% dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 4; 100% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết TTHC.

Giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, tận tình tại Bộ phận Một cửa phường Đồng Tâm. Ảnh: Ngọc Đồng
Giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, tận tình tại Bộ phận Một cửa phường Đồng Tâm. Ảnh: Ngọc Đồng

Đó là mục tiêu được Đảng bộ thành phố Yên Bái đặt ra trong nhiệm kỳ mới. Mục tiêu chung, xuyên suốt là hướng tới nền hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả, tạo sự đột phá về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Nhìn lại một nhiệm kỳ nỗ lực thực hiện, công tác cải cách hành chính của thành phố đã đạt được những kết quả rất rõ nét. 

Các văn bản quy phạm pháp luật của thành phố được xây dựng đúng quy trình, quy định; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các phòng, ban, đơn vị được quy định rõ ràng; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên, tiến độ, chất lượng, khối lượng xử lý giải quyết nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức chuyển biến rõ nét.

Chế độ, chính sách của cán bộ, công chức, viên chức luôn được triển khai, đảm bảo đúng quy định. Đặc biệt, sau hơn một năm đi vào hoạt động, Bộ phận Phục vụ hành chính công thành phố và các xã, phường đã tiếp nhận gần 60.000 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn, trước thời hạn và mức độ hài lòng, rất hài lòng của người dân và tổ chức doanh nghiệp đạt 99,9%. Thành phố công khai bãi bỏ 38 văn bản hết hiệu lực, 2 văn bản hết hiệu lực một phần. 

Thực hiện cơ chế "một cửa” liên thông giải quyết các TTHC, hiện 80% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử; cán bộ, công chức viên chức thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử thành phố; bảo đảm dữ liệu điện tử phục vụ cho các hoạt động trong các cơ quan. 

Đến năm 2020, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ; 100% các cơ quan hành chính Nhà nước có cơ cấu cán bộ, công chức theo vị trí việc làm. Chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trong bộ máy hành chính được xác định phù hợp, tránh chồng chéo, trùng lắp… 

Là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và là khâu đột phá, thành phố đặc biệt quan tâm đến chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. 

Chú trọng nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ trên địa bàn thành phố trong việc tiếp nhận và giải quyết TTHC; đồng thời gắn nhiệm vụ thực hiện cải cách hành chính với công tác chuyên môn - coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá bình xét công tác thi đua khen thưởng trong năm. 

Thành phố đã tập trung triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền sâu rộng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đến người dân và các tổ chức, nhằm cắt giảm chi phí thời gian và kinh tế. Đến nay, UBND thành phố đã thực hiện 269 hồ sơ ở mức độ 3 và 7 hồ sơ mức độ 4. 

Chỉ số cải cách hành chính của thành phố tăng cao, nhiều năm duy trì ở vị trí nhất nhì khối huyện, thị. Nếu năm 2016, chỉ số cải cách hành chính của thành phố xếp thứ 6 thì liên tiếp các năm 2017, 2018, thành phố vươn lên xếp vị trí thứ 2. Năm 2019, với tổng điểm 92,9, thành phố Yên Bái trở thành địa phương dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính khối huyện, thị xã của tỉnh. 

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhiệm vụ cải cách hành chính được Đảng bộ thành phố xác định đó là tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách TTHC; nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Phục vụ hành chính công thành phố và xã, phường; tạo đột phá trong giải quyết TTHC về đất đai cho người dân, phấn đấu đến năm 2025, triển khai 100% dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3, trong đó có ít nhất 75% đạt mức độ 4; hoàn thành Hệ thống quản lý đô thị thông minh thành phố Yên Bái.

Minh Thúy 

Tags Đồng Tâm thành phố Yên Bái cải cách hành chính

  •  
  •  
  • Twitter
Các tin khác
Người dân đến giao dịch tại Bộ phận phục vụ hành chính công huyện Lục Yên

Huyện Lục Yên tập trung thực hiện 6 nội dung, gồm: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính.

Ảnh minh họa

Chính phủ ban hành Nghị định 87/2020/NĐ-CP quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.

Cán bộ Cục Thuế tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận hồ sơ của người dân.

Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, nhất là nghị quyết về lãnh đạo công tác cải cách hành chính (CCHC) nói chung và cải cách TTHC nói riêng tạo ra kết quả tích cực.

Bộ phận Phục vụ hành chính công thành phố Yên Bái phục vụ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính.

Năm 2020, tỉnh Yên Bái phấn đấu cải thiện điểm số PCI của tỉnh, nâng vị trí xếp hạng năng lực cạnh tranhcủa tỉnh tăng từ 2 - 4 bậc so với năm 2019, nằm trong nhóm khá của cả nước và nằm ở tốp dẫn đầu các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục