Yên Bái nêu cao trách nhiệm người đứng đầu

  • Cập nhật: Thứ ba, 28/7/2020 | 7:47:56 AM

YênBái - Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, nhất là nghị quyết về lãnh đạo công tác cải cách hành chính (CCHC) nói chung và cải cách TTHC nói riêng tạo ra kết quả tích cực.

Cán bộ Cục Thuế tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận hồ sơ của người dân.
Cán bộ Cục Thuế tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận hồ sơ của người dân.

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai đồng bộ các giải pháp trong công tác cải cách hành chính (CCHC) ở tỉnh Yên Bái và đạt được kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Chỉ số CCHC luôn có sự cải thiện, năm 2016, Yên Bái là tỉnh xếp nhóm cuối các tỉnh, thành phố nhưng đến năm 2017, tỉnh xếp thứ 42/63 tỉnh, tăng 14 bậc so năm 2016; năm 2018, xếp thứ 34/63 tỉnh, tăng 8 bậc so năm 2017; năm 2019, xếp thứ 26/63 tỉnh, tăng 8 bậc so năm 2018.

Có thể thấy, với các biện pháp được triển khai như: cải cách thủ tục hành chính (TTHC) gắn với thực hiện cơ chế "một cửa”, "một cửa liên thông”, công khai hóa, minh bạch hóa các quy định về TTHC, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian xử lý… , mối quan hệ giữa cơ quan hành chính Nhà nước với người dân, doanh nghiệp được cải thiện đáng kể. 

Theo đó, các TTHC được rà soát, sửa đổi, bãi bỏ theo hướng đơn giản hóa, thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, các TTHC sau khi được công bố đã kịp thời thực hiện tích chọn dữ liệu TTHC đã được đăng tải công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia và Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, đảm bảo việc kết nối, tích hợp dữ liệu TTHC với 18 trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, 9 trang thông tin điện tử của UBND cấp huyện. 

Bên cạnh đó, việc rà soát, đánh giá các TTHC để triển khai thực hiện tại các cơ quan đơn vị kịp thời phát hiện những TTHC, quy định hành chính được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, bộ, ngành trung ương và của UBND tỉnh đã được ban hành nhưng còn vướng mắc, bất cập, không cần thiết, không phù hợp để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung, thay thế hủy bỏ, bãi bỏ. 

Ngoài ra, công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và việc thực hiện quy định hành chính thường xuyên được chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc, niêm yết địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị tại nơi tiếp nhận hồ sơ, xây dựng chuyên mục "Tổng đài hỗ trợ TTHC” và "Công dân, doanh nghiệp hỏi” trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh đi vào hoạt động - bước đột phá của tỉnh trong đẩy mạnh cải cách TTHC… 

Do đó, năm 2019, tiếp nhận và giải quyết 272.719 hồ sơ; trong đó, 271.619 hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn, bằng 99,96%; 100 hồ sơ quá hạn, chiếm 0,04%, tỷ lệ đánh giá hài lòng và rất hài lòng đạt 100%.

Đồng chí Hoàng Văn Thuyên - Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: "Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, nhất là nghị quyết về lãnh đạo công tác CCHC nói chung và cải cách TTHC nói riêng tạo ra kết quả tích cực. Cấp ủy cơ sở nêu cao vai trò lãnh đạo trong xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác cải cách TTHC hàng năm. Các đồng chí cấp ủy viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công và lãnh đạo, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện đầy đủ công tác cải cách TTHC theo kế hoạch được phê duyệt”. 

Tuy đạt được nhiều kết quả quan trọng nhưng cấp ủy của một số cơ quan, đơn vị chưa nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo về cải cách TTHC. Việc thể chế hóa, cụ thể hoá một số chủ trương, nghị quyết của cấp ủy ở một số cơ quan, đơn vị còn chậm, chưa đồng bộ và chất lượng chưa cao. 

Do đó, cần tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác cải cách TTHC, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị theo hướng ở đâu cải cách chậm, hiệu quả kém thì ở đó người đứng đầu phải chịu trách nhiệm; xây dựng nghị quyết chuyên đề các cấp ủy về công tác CCHC để chỉ đạo xuyên suốt giai đoạn 2020 - 2030; hoàn thiện hệ thống thể chế quản lý hành chính của tỉnh đảm bảo đồng bộ, thống nhất, liên thông với các chủ trương, chính sách của trung ương, đảm bảo hoạt động hiệu quả, đúng quy định.
Trần Minh

Tags Yên Bái cải cách hành chính người đứng đầu thủ tục doanh nghiệp

  •  
  •  
  • Twitter
Các tin khác

Tạo đột phá trong liên thông cải cách thủ tục hành chính ở 3 cấp tỉnh, huyện xã, kết nối trục với Trục liên thông quốc gia và Cổng dịch vụ công quốc gia giúp Yên Bái là 1 trong những địa phương đi đầu cả nước hoàn chỉnh giải quyết liên thông thủ tục hành chính ở cả 4 cấp.

Công tác kiểm tra CCHC được thực hiện thường xuyên chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế. (Trong ảnh: Lãnh đạo Sở Nội vụ Yên Bái kiểm tra việc thực hiện giải quyết công việc liên quan đến TTHC cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận Phục vụ hành chính công huyện Văn Yên).

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND - UBND tỉnh, công tác cải cách hành chính (CCHC), cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh 5 năm qua của tỉnh Yên Bái đã đạt những kết quả hết sức ấn tượng. Không chỉ là hình mẫu để Trung ương nghiên cứu, để các tỉnh, thành tham quan học tập, qua CCHC, Yên Bái đã là điểm đến của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Cùng với đơn giản hóa các thủ tục hành chính, hiện đại hóa hành chính, mà cụ thể là ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong xử lý công việc đã được tỉnh Yên Bái chỉ đạo, triển khai quyết liệt. Yên Bái là tỉnh đi đầu triển khai, kết nối phần mềm Cổng dịch vụ hành chính công, một cửa điện tử cả 4 cấp tại 100% cơ quan chuyên môn của tỉnh và các địa phương.

Trung tâm Phục vụ hành công tỉnh Yên Bái sẽ tạm dừng việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong thời gian diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX. (Ảnh: Đức Toàn)

Ngày 15/9, Phó chủ tịch Dương Văn Tiến đã ký Thông báo số 133/TB-UBND về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái trong thời gian diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục