Phòng An ninh đối ngoại (Công an tỉnh Yên Bái) đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong cải cách hành chính

  • Cập nhật: Thứ tư, 25/8/2021 | 11:21:49 AM

YênBái - Bám sát kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2021 của Công an tỉnh Yên Bái, Phòng An ninh đối ngoại đã chú trọng triển khai, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cán bộ, chiến sĩ nghiêm túc thực hiện.

Cán bộ, chiến sĩ Đội Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh trả kết quả hộ chiếu cho công dân.
Cán bộ, chiến sĩ Đội Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh trả kết quả hộ chiếu cho công dân.

Phòng đã tích cực tham gia ý kiến vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo và do các ngành khác soạn thảo có liên quan đến công tác công an nói chung cũng như chức năng, nhiệm vụ của đơn vị nói riêng. 

Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trong lực lượng Công an tỉnh Yên Bái, tháng 12/2020, đơn vị đã được Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an trang cấp và lắp đặt 10 máy tính, 2 máy scan, 2 máy in để phục vụ cho hệ thống tiếp nhận tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu qua mạng Internet. 

Đến nay, đơn vị đã tiếp nhận 511 hồ sơ bằng tờ khai điện tử. Đối với những trường hợp công dân không sử dụng được máy vi tính, các cán bộ, chiến sĩ quản lý xuất nhập cảnh sẽ hỗ trợ nhập thông tin cá nhân của công dân. 

Thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025 trong năm 2021, Phòng An ninh đối ngoại đã xây dựng Công văn số 238/ANĐNg-Đ2 ngày 24/5/2021 về việc rà soát, thống kê, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ gửi Phòng Tham mưu, trong đó có đề xuất Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an sớm gửi hộ chiếu đã in qua đường bưu điện đến công an địa phương để giảm thời gian trả kết quả cấp hộ chiếu cho công dân. 

Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong Công an tỉnh Yên Bái năm 2021, đơn vị đã tổ chức lấy 30 phiếu điều tra xã hội học trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh với 22 phiếu cho cá nhân, 8 phiếu cho tổ chức, kết quả được người dân, tổ chức ghi nhận ở mức cao. Đơn vị đã phối hợp đề xuất Công an tỉnh triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với dịch vụ cấp hộ chiếu phổ thông đồng thời tích cực tuyên truyền, khuyến khích người dân, tổ chức sử dụng giao dịch trực tuyến các thủ tục hành chính phục vụ đời sống, sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật. 

Đối với công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, Phòng An ninh đối ngoại đã tổ chức thực hiện có hiệu quả như: niêm yết đầy đủ, công khai các thủ tục hành chính; niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông…

 Đồng thời, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong cải cách hành chính trong 6 tháng đầu năm 2021 là hướng dẫn công an các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tiếp nhận và quản lý thông tin tạm trú qua Trang thông tin điện tử cho 969 lượt người nước ngoài. 

Đơn vị duy trì thực hiện trả kết quả hộ chiếu qua dịch vụ bưu chính công ích và đã chuyển phát 242 hộ chiếu đến địa chỉ công dân yêu cầu. Đơn vị cũng trực tiếp theo dõi và phối hợp với công an các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc khai báo, tiếp nhận, khai thác và quản lý thông tin tạm trú của người nước ngoài qua Trang thông tin điện tử. 

Áp dụng mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, đơn vị bám sát nhiệm vụ cụ thể được Công an tỉnh giao để thực hiện công tác cải cách hành chính có hiệu quả. Phòng An ninh đối ngoại đã góp phần nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính của Công an tỉnh thông qua hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị.

Chi Mai

Tags An ninh đối ngoại Công an tỉnh ứng dụng khoa học công nghệ cải cách hành chính

Các tin khác
Cán bộ Bộ phận Phục vụ hành chính công xã Thịnh Hưng (Yên Bình) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Năm 2020, Chỉ s Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh đã cải thiện đáng kể với 43,13 điểm, xếp trong nhóm 16 tỉnh, thành phố đạt điểm trung bình cao trong cả nước.

Đầu năm 2021, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP.Yên Bái đã tiếp nhận trên 7.700 hồ sơ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Trong thời gian qua, Sở Tài Nguyên- Môi trường (TN&MT) tỉnh Yên Bái đã triển khai kế hoạch, tham mưu ban hành nhiều văn bản nhằm giảm thời gian, thủ tục trong lĩnh vực đất đai. Trong đó, công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) về đăng ký đất đai đã và đang được tỉnh Yên Bái nỗ lực rút ngắn thời gian tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Người dân làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Nhằm thực hiện đồng bộ, hiệu quả 6 lĩnh vực công tác cải cách hành chính (CCHC) xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch phục vụ nhân dân, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, góp phần nâng cao và đẩy mạnh công tác CCHC năm 2021.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Yên Bái tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đứng thứ 15/19 sở, ban, ngành về thứ hạng Chỉ số cải cách hành chính (CCHC), tăng 4 bậc so với năm 2019. Đây cũng là kết quả của sự nỗ lực tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp khắc phục những tồn tại hạn chế trong thực hiện CCHC tại đơn vị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục