Yên Bái tăng cường cải cách hành chính

  • Cập nhật: Thứ sáu, 15/4/2022 | 7:48:02 AM

YênBái - Thực tế, công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã được các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện gắn với đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Công tác chỉ đạo điều hành CCHC có nhiều chuyển biến, hoạt động xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo đúng trình tự thủ tục quy định.

Công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) được đẩy mạnh. Tổ chức bộ máy được kiện toàn, hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, bộ phận một cửa cấp huyện, xã thực hiện có nề nếp theo hướng phục vụ tốt hơn cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. 

Chất lượng công chức, viên chức (CCVC) được nâng cao; việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các cơ quan, đơn vị được đẩy mạnh. Chỉ số CCHC của tỉnh tăng đều hàng năm, từ thứ bậc 56 năm 2016 lên thứ 24/63 tỉnh thành năm 2020. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Tuy nhiên, qua kiểm tra công tác CCHC vẫn còn những tồn tại: công tác chỉ đạo điều hành ở một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quyết liệt. Việc kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên; xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện CCHC ở một số cơ quan, đơn vị còn hình thức, chưa bảo đảm nội dung theo yêu cầu. 

Một bộ phận CCVC còn thiếu tính chuyên nghiệp, chưa đề cao tinh thần, trách nhiệm phục vụ người dân và doanh nghiệp; chất lượng tham mưu xử lý công việc chưa cao, chưa đảm bảo tiến độ; nhận thức về nội dung, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện CCHC chưa sâu sắc, thiếu sự quyết tâm, chưa tạo ra những đột phá lớn theo yêu cầu của tỉnh...  

Trước những hạn chế trên, các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ CCHC theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài gắn với chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị, địa phương; từ đó, có giải pháp thực hiện linh hoạt, hiệu quả. 

Duy trì, tăng cường chỉ đạo triển khai CCHC thống nhất, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm, quyết tâm chính trị của cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, CCVC trong thực hiện CCHC. 

Lấy kết quả Chỉ số CCHC hàng năm, kết quả đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước là tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm đối với cơ quan, đơn vị, địa phương và người đứng đầu. 

Rà soát xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh đảm bảo phù hợp dễ hiểu, dễ thực hiện. Cải cách mạnh mẽ TTHC, rút ngắn tối đa thời gian giải quyết TTHC cho doanh nghiệp và người dân; đẩy mạnh việc kết nối giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, tăng tính kiên thông trong giải quyết TTHC. 

Nâng cao chất lượng phục vụ, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp, ngoài ra nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh. Đẩy mạnh cải cách công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, CCVC có đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Kiên quyết xử lý nghiêm có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây khó khăn, bức xúc đối với người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục cơ cấu lại đội ngũ CCVC các cấp, các ngành theo vị trí việc làm, khung năng lực, bảo đảm đúng người, đúng việc. 

Đổi mới tuyên truyền về CCHC bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của người dân và tổ chức về CCHC. Tăng cường kiểm tra, rà soát các văn bản pháp luật, quy phạm pháp luật do ngành quản lý và tham mưu ban hành. 

Hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, triển khai xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Đề xuất các sáng kiến, giải pháp mới để thực hiện có hiệu quả CCHC; khuyến khích những ý tưởng, cách làm hay, mô hình mới nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tiết kiệm chi phí…

Thu Hiền

Tags cải cách hành chính trình tự thủ tục công chức viên chức

Các tin khác
Ảnh minh họa

Bộ Nội vụ vừa ban hành các quyết định về công bố thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, thay thế thuộc các lĩnh vực chính quyền địa phương; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; thi đua khen thưởng.

Sau hơn một năm thực hiện Quyết định số 766 ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Bộ chỉ số trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử, tỉnh Yên Bái đã có nhiều cách làm mới, sáng tạo trong thực hiện cải cách TTHC trên môi trường điện tử để nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Năm 2023, Yên Bái xếp thứ 9/63 tỉnh, thành cả nước về chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử, tăng 1 bậc so với năm 2022. Kết quả đó cho thấy nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chức năng tỉnh trong công tác chuyển đổi số, nâng cao sự hài lòng và chỉ sô hạnh phúc cho người dân.

Mô hình “Tổ hỗ trợ nhân dân thực hiện thủ tục hành chính” của phường Nguyễn Thái Học đã góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, vì người dân phục vụ.

Năm 2023, tỉnh Yên Bái được đánh giá xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố về chỉ số chỉ đạo, điều hành đánh giá chất lượng phục vụ của người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử, đạt 80,18 điểm/100 điểm trên 5 chỉ số (công khai, minh bạch; tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC); dịch vụ công trực tuyến; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp; số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Yên Bái.

Trong những năm qua, tỉnh Yên Bái đã có những bước đi vững chắc cho công tác chuyển đổi số. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm Hành chính công tỉnh đã giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, mang đến sự hài lòng cho người dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục