Thị xã Nghĩa Lộ không có khiếu nại đông người, vượt cấp

  • Cập nhật: Thứ năm, 4/4/2019 | 8:06:05 AM

YênBái - Những năm gần đây, công tác tiếp công dân (TCD) và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã có nhiều chuyển biến tích cực. Số lượt tiếp công dân và đơn thư KNTC đều giảm.

Năm 2018, các cấp chính quyền thị xã Nghĩa Lộ tiếp tổng số 338 lượt công dân (giảm 101 lượt so cùng kỳ năm 2017); tiếp nhận 94 đơn kiến nghị, phản ánh (giảm 40 đơn so cùng kỳ), không có đơn KNTC và không có vụ việc tập thể, đông người. 

Kết quả này có được là bởi những kiến nghị, phản ánh của công dân đã được các cấp chính quyền thị xã, UBND các xã, phường và các cơ quan có thẩm quyền xử lý giải quyết kịp thời, đúng pháp luật. Việc tiếp nhận, phân loại, xử lý, thụ lý và quá trình giải quyết đơn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thị xã luôn bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, thời gian, thời hiệu giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Các cơ quan chuyên môn đã làm tốt công tác tham mưu giúp việc cho UBND thị xã trong việc giải quyết đơn thư kiến nghị của công dân. Các văn bản, quyết định hành chính được UBND thị xã ban hành đúng quy định của pháp luật. 

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã được các ngành chức năng của thị xã luôn quan tâm, chú trọng; thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, các buổi tuyên truyền pháp luật tại cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho nhân dân trong việc thực hiện quyền KNTC và các quy định khác của pháp luật.

Thời gian tới, thị xã Nghĩa Lộ sẽ tiếp tục kiểm tra, rà soát các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, giữ vững mục tiêu không có vụ việc khiếu nại đông người, vượt cấp; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác TCD.

Phát huy tinh thần dân chủ, lắng nghe ý kiến phản ánh của nhân dân, trả lời, giải quyết kịp thời thỏa đáng, đúng pháp luật những đề nghị, thắc mắc của nhân dân; phát huy công tác hòa giải ở cơ sở, tổ chức đối thoại công khai, không để phát sinh KNTC; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân.

Hồng Oanh

Tags Nghĩa Lộ tiếp công dân

  •  
Các tin khác
Không thể xuyên tạc bản chất trung thành của quân đội.

Chống phá, làm cho quân đội ta suy yếu, biến chất là một mũi nhọn trong chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch.

Ông Lê Mã Lương độc diễn tại cuộc “Tọa đàm khoa học về vùng biển Bãi Tư chính và luật pháp quốc tế” do nhóm người tự nhận là “nhân sỹ trí thức” tổ chức ngày 6/10/2019. (Ảnh: Nguồn Internet)

Thời gian gần đây, mạng xã hội, đội ngũ cán bộ, nhất là các cựu chiến binh thường bàn luận về trường hợp Lê Mã Lương với phát biểu tại một tọa đàm có sự tham gia của một số người mang tư tưởng chống đối, tiêu cực như Chu Hảo, Nguyễn Xuân Viện...

Trong cuộc đấu tranh này, chúng ta phải nhận diện rõ ràng rằng, nền tảng tư tưởng của Đảng ta chính là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh nên phải tập trung bảo vệ. Trong Điều lệ Đảng (do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua) quy định rõ:

Ảnh minh họa

Cùng với những tiện ích hữu hiệu, mạng xã hội (MXH), Internet cũng mang đến không ít hệ lụy nguy hại. Trong đó có việc một bộ phận cán bộ, đảng viên tham gia viết bài, phát ngôn, comment... thể hiện quan điểm sai trái, lệch chuẩn, cố tình bóp méo sự thật vì mục đích tư lợi cá nhân và lợi ích nhóm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục