Tập hợp lực lượng đấu tranh, phản bác luận điệu sai trái

  • Cập nhật: Thứ năm, 30/6/2022 | 2:04:10 PM

YênBái - Mỗi ngày trên các phương tiện truyền thông xuất hiện vô số những bài viết, hình ảnh, video clip có nội dung sai trái, bịa đặt, vu khống… nhằm vào Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

Các tác phẩm báo chí đã góp phần quan trọng trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. (Trong ảnh: Đồng chí Hà Ngọc Văn - Tổng biên tập Báo Yên Bái trao giải Nhất cuộc thi viết “Vì một Yên Bái phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” của tác giả Thanh Hương (Báo Yên Bái) và Huy Phương (Công an tỉnh) với tác phẩm “Cuộc chiến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng”.
Các tác phẩm báo chí đã góp phần quan trọng trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. (Trong ảnh: Đồng chí Hà Ngọc Văn - Tổng biên tập Báo Yên Bái trao giải Nhất cuộc thi viết “Vì một Yên Bái phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” của tác giả Thanh Hương (Báo Yên Bái) và Huy Phương (Công an tỉnh) với tác phẩm “Cuộc chiến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng”.

>> Vũ khí sắc bén bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Những phần tử phản động từ bên ngoài cấu kết với những kẻ bất mãn trong nước ngày đêm xuyên tạc, bịa đặt, bôi nhọ, phỉ báng nền tảng tư tưởng của Đảng, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phủ nhận sạch trơn thành quả cách mạng, công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế… 

Nhằm kiên định con đường chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, năm 2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 35 nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đó là bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ công cuộc đổi mới của đất nước và hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển. Đồng thời đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, thông tin xấu độc, cố tình hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, chia rẽ đoàn kết, gây mất niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Nghị quyết cũng chỉ rõ: "Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là một nội dung cơ bản, sống còn của công tác xây dựng Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân; trong đó, lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và của từng cán bộ, đảng viên”.

Không gian mạng thực sự là một trận địa lớn và đấu tranh hết sức quyết liệt, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đang sử dụng không gian mạng để chống phá trực diện, khuếch trương thanh thế, cổ súy văn hóa phương Tây. Chúng tung tin gieo rắc hoài nghi trong xã hội, nhất là trước những vấn đề nhạy cảm, kích động, lôi kéo người dân tụ tập trái phép, biểu tình, phá rối an ninh trật tự và có các hành vi phạm pháp. 

Để phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả tác động từ thông tin xấu, độc trên mạng xã hội, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự là những chiến sĩ xung phong, đi đầu trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, do đó, cần thường xuyên trau dồi, học tập, nhận thức đầy đủ, sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa (XI, XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; tự giác tu dưỡng rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, trau dồi đạo đức cách mạng. Đồng thời, luôn thực hiện tốt việc nêu gương trong mọi hoạt động, tăng cường tuyên truyền những giá trị ưu việt của chế độ, những thành quả đạt được trong thực tiễn đời sống xã hội. 

Qua đó, mỗi người dân biết phân biệt phải, trái, đúng, sai; tự giác góp phần vào sự nghiệp đấu tranh chung, bảo vệ lẽ phải, chống lại những luồng tư tưởng lệch lạc, những thói hư, tật xấu trong đời sống xã hội.

Khi tham gia mạng xã hội, mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc thực hiện điều lệ và quy định kỷ luật của Đảng; đồng thời, thể hiện là công dân gương mẫu trong việc chấp hành Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành. Song song với đó, mỗi cán bộ, đảng viên cần sáng suốt, nhạy bén kịp thời phát hiện, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, luồng thông tin xấu độc ngay từ những biểu hiện nhỏ nhất, trong mọi mặt của đời sống xã hội. 

Tư tưởng văn hóa là một mặt trận quan trọng và nóng bỏng, mạng xã hội là trận địa lớn, mỗi cán bộ đảng viên, mỗi người dân phải coi mình là một chiến sĩ trên mặt trận ấy, từ đó hăng hái, xung kích chiến đấu trong mọi điều kiện và khả năng có thể. 

Một trong những truyền thống quý báu của dân tộc ta chính là tinh thần đoàn kết, nhờ đoàn kết chúng ta đã có sức mạnh vô song, chiến thắng mọi kẻ thù. Trong cuộc chiến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tinh thần đoàn kết và yêu nước lại một lần nữa được thể hiện vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Tấn Đạt

Tags đấu tranh phản bác luận điệu sai trái nền tảng tư tưởng

Các tin khác

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Ngọc Quỵnh - Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng, ở nước ta, “tác động chuyển hóa” đang trở thành một mũi tiến công mà các thế lực thù địch, phản động sử dụng để làm thoái hóa, biến chất một bộ phận cán bộ, đảng viên, làm suy yếu, mất niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Công nghiệp 4.0 trở thành công cụ hữu hiệu để chúng thực hiện âm mưu thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở Việt Nam.

Ảnh minh họa.

Vào dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), Thái Hạo đã đăng trên Tiếng Dân News bài: “Nhà giáo: Ai cho tôi lương thiện”. Sau khi ba hoa khoe mẽ về bản thân, Thái Hạo tự lật tẩy rằng: Sau 7 năm dạy học (2013 - 2020) y đã bỏ việc. Lý do Thái Hạo đưa ra là: “Dạy ai, ai dạy khi mà chính những thầy cô giáo, còn chưa được đứng đường hoàng để làm người”.

Có người bảo: Sao Việt Tân lắm mồm thế? Mà lại là “mồm” không cạp méo tứ phương nên cái gì chúng cũng xuyên tạc được! Của đáng tội “Đã mang lấy nghiệp vào thân” thì phải lấy lưỡi nuôi mồm chứ sao! Việt Tân không nịnh chủ, làm theo ý quan thầy - “Đánh giày bằng lưỡi” thì lấy gì mà ăn?

Người dân cần đề cao cảnh giác trước âm mưu chống phá của tổ chức khủng bố Việt Tân. Ảnh: thanhtra.com.vn.

Suốt từ cuối tháng 10 đến nay, Việt Tân nỉ non than khóc tiếc thương Ngô Đình Diệm. Từ Lê Ánh ở xứ Bông Kỳ đến Kiêu Hân Nguyễn bên xứ sở Kangguru đều “nghẹn ngào” cất lên những lời cảm động, bốc thơm Diệm lên tận mây xanh: “Tôi biết ơn và cảm ơn ngài Tổng thống Ngô Đình Diệm đã cho tôi học được nơi ngài lòng Ái Quốc, tính dân tộc và tinh thần chống cộng”, rồi “Tổng thống Ngô Đình Diệm đã uy dũng hiên ngang xây dựng cơ đồ cho một nước Việt Nam thực sự tự do, dân chủ”…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục