Giúp thanh niên “Vững tư tưởng, chuẩn nhận thức”

  • Cập nhật: Thứ tư, 10/8/2022 | 1:59:45 PM

YênBái - Những năm qua, cùng với tuổi trẻ cả nước, các cấp bộ Đoàn tỉnh Yên Bái đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho thanh niên.

Đoàn viên thanh niên tham gia tìm hiểu truyền thống cách mạng tại Di tích Nhà ông Trần Đình Khánh thuộc Khu di tích Chiến khu Vần, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên
Đoàn viên thanh niên tham gia tìm hiểu truyền thống cách mạng tại Di tích Nhà ông Trần Đình Khánh thuộc Khu di tích Chiến khu Vần, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên

Xác định rõ công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh niên là một trong những nhiệm vụ quan trọng, tổ chức Đoàn Yên Bái đã chú trọng nắm bắt tình hình tư tưởng thanh niên, dư luận xã hội, đấu tranh với các luận điệu sai trái, thù địch nhằm nâng nhận thức, bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng niềm tin và định hướng, hỗ trợ đoàn viên thanh niên (ĐVTN) "vững tư tưởng, chuẩn nhận thức”. 

Qua đó, có những hành động đúng đắn trong cuộc sống, lao động và học tập, tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng (NTTT) của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 

Năm 2022, là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với tổ chức Đoàn và ĐVTN toàn tỉnh cùng thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

Vì vậy, cùng với tuyên truyền tổ chức đại hội, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đặc biệt chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, nắm bắt tình hình tư tưởng thanh niên, dư luận xã hội, đấu tranh với các luận điệu sai trái, thù địch. 

Thông qua việc tiếp tục cụ thể hóa các nội dung trong Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030” gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh… lồng ghép trong các hoạt động do Đoàn tổ chức và trên các trang mạng xã hội do Đoàn quản lý… 

Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho ĐVTN thông qua việc tập trung chỉ đạo 100% cơ sở đoàn tổ chức sinh hoạt Đoàn với chủ đề "Đảng với thanh niên - Thanh niên với Đảng” nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Công tác giáo dục truyền thống được triển khai rộng khắp gắn với các sự kiện lịch sử, chính trị, văn hóa của đất nước, của tỉnh, điển hình như các dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn (26/03/1931 - 26/03/2022); 81 năm Ngày thành lập Đội (15/5/1941 - 15/5/2022); 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 111 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước; kỷ niệm 68 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu; kỷ niệm 122 năm Ngày thành lập tỉnh; 115 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn… 

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn còn thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị; sinh hoạt truyền thống tại các địa chỉ đỏ, khu di tích lịch sử gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức thăm hỏi, tặng quà tân binh lên đường nhập ngũ, các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; thăm hỏi, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công với cách mạng, chăm sóc, thắp nến tri ân tại các nghĩa trang và các phần mộ liệt sĩ, đền thờ, các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ..., góp phần giáo dục cho ĐVTN truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và nâng cao ý thức trách nhiệm vì cộng đồng của tuổi trẻ đối với quê hương. 

Ngoài ra, công tác giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống cũng được tổ chức Đoàn các cấp đẩy mạnh thông qua các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng thực hành xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa trong ĐVTN như: phối hợp tổ chức tuyên truyền Luật Thanh niên, Luật Giao thông đường bộ, phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh… và lồng ghép trong các hoạt động do Đoàn tổ chức, trên các trang mạng xã hội do Đoàn quản lý. 

Giúp ĐVTN "vững tư tưởng, chuẩn nhận thức”, tích cực bảo vệ NTTT của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội trong thanh niên được các cấp bộ Đoàn đặc biệt quan tâm. 

Cụ thể, hàng tuần, hàng tháng, hàng quý đều có báo cáo tình hình dư luận xã hội cho Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Qua đó, kịp thời phát hiện các luồng thông tin xấu, độc; luồng dư luận ảnh hưởng không tốt đến nhận thức, tâm lý của ĐVTN để kịp thời có biện pháp đấu tranh, giáo dục chính trị, tư tưởng cho ĐVTN. 

Ngoài ra, tổ chức Đoàn các cấp còn chú trọng tuyên truyền bảo vệ NTTT của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cho ĐVTN trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội, tạo được nhiều hiệu ứng tích cực. 


Tuổi trẻ các dân tộc trong tỉnh tham gia trồng cây phủ xanh đất trống, đồi trọc. 

Hiện nay, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đang khai thác hiệu quả hệ thống thông tin của Đoàn Thanh niên thông qua 1 website; 3 trang mạng xã hội (gồm 2 trang fanpage trên facebook và 1 trang trên zalo) đăng tải trên 400 tin, bài tuyên truyền về các hoạt động phong trào Đoàn - Hội - Đội trên toàn tỉnh, 18 tài khoản, chuyên trang của Đoàn cấp tỉnh và cấp huyện, hơn 1.200 tài khoản, chuyên trang của các cơ sở đoàn. 

Bằng việc duy trì các kênh thông tin này, ngoài làm tốt việc kết nối, tương tác giữa tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh thiếu nhi; quảng bá, khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương, ĐVTN trong tỉnh từng bước "Lấy cái đẹp dẹp cái xấu” và tích cực tham gia phản biện các luận điệu xuyên tạc, bóp méo sự thật của các thế lực thù địch.

Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chú trọng triển khai có hiệu quả Cuộc vận động "Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên fanpage "Tuổi trẻ Yên Bái” và các trang facebook cấp huyện, cấp cơ sở, kết hợp chặt chẽ với biểu dương, khen thưởng kịp thời các hành động đẹp để tuyên truyền, lan tỏa những hình ảnh, câu chuyện, những tấm gương thanh niên tiêu biểu, sống có lý tưởng, hoài bão. 

Cùng với tuyên truyền Đại hội Đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ XIV, thời gian tới, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh tiếp tục bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Tỉnh ủy trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với các nội dung của Chỉ thị 42 CT/TW về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu nhi. 

Đẩy mạnh xây dựng các mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động "Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên các trang cá nhân của cán bộ Đoàn, ĐVTN, fanpage của các cấp bộ Đoàn - Hội. 

Qua đó, tăng cường đăng tải, chia sẻ nhiều hơn nữa các thông tin hữu ích, gương người tốt, việc tốt, các phong trào thi đua làm theo lời Bác trên mạng xã hội, góp phần tích cực vào bảo vệ NTTT của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong ĐVTN. 

Thanh Hương

Tags Yên Bái thanh niên tư tưởng nhận thức nền tảng tư tưởng sai trái thù địch

Các tin khác
Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh cùng trao đổi với Giáo sư Hoàng Chí Bảo về Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Xây dựng, phát huy lực lượng 47 trong các cơ quan, đơn vị, tạo thành thế trận vành đai rộng khắp, tổ chức đấu tranh trực diện, đấu tranh kỹ thuật hiệu quả với các trang mạng xã hội của các thế lực thù địch, kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận cho cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh và nhân dân.

Quang cảnh hội nghị.

Chiều28/9, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay cho 80 đại biểu là thành viên Ban Chỉ đạo 35, tổ thư ký giúp việc, tổ cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 Đảng uỷ Khối.

Sự kiện Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã có chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong các ngày 10-11/9 đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao của dư luận trong nước và quốc tế. Ảnh toàn cảnh Lễ đón Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden

Trang mạng Tiếng dân News vừa đăng bài “Chuyện bên lề”: “Chữ tình ngày lại thêm xuân” của Nhã Duy. Sau khi tán dóc về chuyện 3 tổng thống Mỹ thuộc đảng Dân chủ đều trích dẫn những câu thơ trong Truyện Kiều của Nguyễn Du trong các bài phát biểu của mình khi đến thăm Việt Nam, Nhã Duy ba hoa cố làm ra vẻ hiểu biết về sự tài tình của mỗi câu Kiều vận vào thế sự để từ đó tán dương các ngài tổng thống Mỹ đã vận đúng tâm trạng, hoàn cảnh, thế thái nhân tình phù hợp với câu thơ được trích dẫn để ca tụng “tầm văn hóa cao” của các nhà lãnh đạo Mỹ.

Lê Trung Khoa

Mấy năm trở lại đây kênh Youtube có tên thoibao.de với tần suất đăng tải dày đặc các bài viết với nội dung nói xấu Nhà nước Việt Nam, nói xấu các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục