Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác PCTN nhận bằng khen của UBND tỉnh.
Thứ năm, 6/10/2016 | 8:37:38 AM

YBĐT - Ban Nội chính Tỉnh ủy đã phân công cán bộ, công chức tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh với 174 buổi, 46 lượt công dân và tiếp nhận 29 đơn, thư các loại để tham mưu giúp tỉnh giải quyết kịp thời.

Cán bộ Tòa án nhân dân thành phố Yên Bái phát tài liệu truyên truyền pháp luật tại phiên tòa.
Thứ ba, 13/9/2016 | 7:34:51 AM

YBĐT - Thời gian qua, UBND thành phố Yên Bái đã không ngừng nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân và lắng nghe ý kiến phản ánh, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân; chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, phường thực hiện tốt việc tiếp công dân và giải quyết KNTC.

Cán bộ tư pháp huyện Yên Bình tuyên truyền pháp luật về khiếu nại, tố cáo đến người dân.
Thứ ba, 23/8/2016 | 1:46:39 PM

YBĐT - Thực hiện Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ về thực hiện Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo (KNTC) ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 - 2016” (gọi tắt là Đề án 1-1133), đến nay, sau gần 3 năm triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, Đề án đã thu được những kết quả tích cực.

Thứ ba, 9/8/2016 | 8:56:07 AM

YBĐT - Nhằm bảo đảm thực hiện quyền cơ bản của công dân, góp phần đấu tranh chống các biểu hiện quan liêu, cửa quyền, thiếu dân chủ, tiêu cực trong cơ quan Nhà nước, công chức Nhà nước và ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; thời gian qua, các cấp, các ngành trong tỉnh luôn chú trọng giải quyết các khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn năm 2016.
Thứ năm, 24/3/2016 | 8:28:22 AM

YBĐT - Năm 2015, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp 1.258 lượt công dân tại trụ sở các cơ quan Nhà nước để thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo (KNTC), kiến nghị, phản ánh. So với cùng kỳ năm 2014, số lượt tiếp công dân tăng 2,1% chủ yếu là kiến nghị, phản ánh, không có khiếu kiện phức tạp, bức xúc, không phát sinh “điểm nóng”.

Lãnh đạo Thanh tra thành phố Yên Bái kiểm tra, rà soát việc tiếp nhận, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân.
Thứ ba, 29/12/2015 | 10:04:34 AM

YBĐT - Thời gian qua, các hoạt động tư pháp, tiếp dân, giải quyết KNTC của công dân, thực hiện quy chế đối thoại với công dân trên địa bàn thành phố Yên Bái được chỉ đạo tích cực và chặt chẽ.

Thứ tư, 23/12/2015 | 9:40:42 AM

YBĐT - Từ đầu năm đến nay, Ban Tiếp công dân - UBND huyện Văn Yên đã tiếp 42 lượt công dân tại trụ sở, giảm 25% so cùng kỳ năm trước. Tổng số đơn tiếp nhận là 64, trong đó 40 đơn thuộc lĩnh vực đất đai, chiếm 62,5%; chế độ chính sách 9 đơn, chiếm 14,1%, nội dung khác là 15 đơn.

Cán bộ Thanh tra tỉnh kiểm tra hồ sơ tham mưu với UBND tỉnh ra quyết định giải quyết.
Thứ ba, 15/12/2015 | 9:55:14 AM

YBĐT - Thanh tra tỉnh Yên Bái đã chủ động biên soạn, in ấn 6 loại tài liệu với trên 9.800 cuốn sách, 20.747 tờ gấp phát trực tiếp cho các học viên tham dự lớp tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng pháp luật về khiếu nại tố cáo. 

Đồng chí Đỗ Việt Trung - Phó chánh Thanh tra tỉnh (thứ 2, phải sang) trao đổi với cán bộ làm công tác thanh tra ở các huyện, thị của tỉnh.
Thứ ba, 24/11/2015 | 9:26:50 AM

YBĐT - Những năm qua, ở địa bàn tỉnh Yên Bái, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân luôn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều giải pháp đồng bộ hữu hiệu thông qua việc phát huy vai trò của người đứng đầu.

Cán bộ Phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo (Thanh tra tỉnh) trao đổi nghiệp vụ. (Ảnh: Quỳnh Nga)
Thứ năm, 19/11/2015 | 10:04:23 AM

YênBái - YBĐT - Trong những năm qua, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh Yên Bái thường xuyên quan tâm đến công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về KNTC trên địa bàn tỉnh, coi đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng góp phần xây dựng ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật trong nhân dân.

Cán bộ Phòng Thanh tra khiếu nại, tố cáo (Thanh tra tỉnh) trao đổi hồ sơ vụ việc khiếu nại, tố cáo năm 2015.
Thứ ba, 10/11/2015 | 8:40:47 AM

YBĐT - Thời gian qua, các cơ quan từ tỉnh đến cơ sở của tỉnh Yên Bái đã tập trung giải quyết nhiều vụ việc tồn đọng, kéo dài; biện pháp giải quyết thấu tình đạt lý, không để xảy ra “điểm nóng” về KNTC; tạo niềm tin cho nhân dân, góp phần ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chủ nhật, 1/11/2015 | 7:45:04 PM

Căn cứ Kế hoạch số 3177/KH-TTCP ngày 30/12/2013 của Thanh tra Chính phủ về thực hiện Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013-2016, ngày 12/8/2014, Thanh tra Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt, ban hành bộ tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Quang cảnh buổi họp BCĐ Đề án 1-1133 tỉnh Yên Bái
Thứ ba, 20/10/2015 | 3:32:30 PM

YênBái - Ngày 20/10, Ban chỉ đạo (BCĐ) Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013-2016” (gọi tắt là Đề án 1- 1133) tổ chức họp các thành viên Ban chỉ đạo thống nhất phương án tổ chức tập huấn và tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo kế hoạch thực hiện Đề án 1-1133 năm 2015.