Phát huy giá trị, bản sắc văn hóa,xây dựng con người Yên Bái “Thân thiện, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”

  • Cập nhật: Thứ năm, 30/7/2020 | 7:55:54 AM

YênBái - Phát huy giá trị, bản sắc văn hóa,xây dựng con người Yên Bái “Thân thiện, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”; Nâng cao chất lượng tiêu chí quốc gia về y tế là những góp ý tâm huyết của ông Bùi Ngọc Trình và bà Bà Hoàng Thị Nga vào ăn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Ông Bùi Ngọc Trình và bà Hoàng Thị Nga
Ông Bùi Ngọc Trình và bà Hoàng Thị Nga

Ông Bùi Ngọc Trình - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị xã Nghĩa Lộ: Trước những yêu cầu, nhiệm vụ cấp thiết đối với việc xây dựng văn hóa và con người Yên Bái, với trọng tâm "Phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người Yên Bái "Thân thiện, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”, theo tôi, trong Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh cần nêu rõ: 

Thứ nhất, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục ý thức tự giác của người dân trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng con người và môi trường; bảo tồn phát huy di sản văn hóa gắn với quảng bá du lịch. Từ đó khơi dậy lòng tự hào của mỗi cá nhân, cộng đồng đối với các di sản, giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam. Nhận thức đó cần được bồi đắp từ mỗi cá nhân, gia đình, dòng họ, khu dân cư. 

Thứ hai, thông qua các phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; "Toàn dân tham gia luyện tập thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Cuộc vân động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,… từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. 

Qua đó, tôn vinh và lan tỏa những hình ảnh đẹp, tấm gương tốt, cách làm hay, tạo nên phong trào thi đua sâu rộng, lối sống lành mạnh trong cộng đồng. Có như vậy mới đẩy lùi các hủ tục lạc hậu, tệ nạn cờ bạc, ma túy, mại dâm, bạo lực, để nuôi dưỡng và phát huy các giá trị văn hoá tốt đẹp của cộng đồng.  

Thứ ba, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; phát huy sự chủ động, tích cực của mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội cùng toàn thể nhân dân trong việc gìn giữ những giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc tỉnh Yên Bái.

Bà Hoàng Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ: Để duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí quốc gia về y tế xã, xác định xây dựng và duy trì đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã là không có điểm dừng, chủ động phòng, chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, tôi xin mạnh dạn đề xuất bổ sung một số giải pháp cụ thể như sau: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, quản lý của các cấp chính quyền, phát huy sự tham gia của mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và của toàn xã hội trong phòng chống dịch bệnh, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; cần duy trì tính bền vững, nâng cao chất lượng Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế xã tại các xã, phường; nâng cao chất lượng công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân; củng cố, duy trì, đẩy mạnh mạng lưới truyền thông các cấp.

Vận động, hướng dẫn người dân có kiến thức và biết tự chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng; vận động tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện và thực hiện các quy định về phòng dịch và chữa bệnh; tuyên truyền các hành vi, lối sống có lợi cho sức khỏe nhằm tạo ra phong trào có sức lan tỏa sâu rộng, bền vững, trở thành thói quen, nếp sống văn hóa trong cộng đồng dân cư…

Ngọc Sơn (Thực hiện)

Tags Yên Bái bản sắc văn hóa thân thiện

  •  
  •  
  • Twitter
Các tin khác
Tăng cường quảng bá hình ảnh quê hương từ mỗi người dân, mỗi việc làm cụ thể sẽ góp phần lan tỏa đến đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế. (Trong ảnh: Một góc Tú Lệ hôm nay)

Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay, tỉnh Yên Bái đã quan tâm đến việc mở rộng quan hệ đối ngoại, thực hiện các hoạt động ngoại giao kinh tế, văn hóa nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của tỉnh đến đông đảo bạn bè thế giới.

Bảo vệ tốt rừng đầu nguồn là góp phần đắc lực bảo vệ môi trường sống (Ảnh minh họa)

“Phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” là cụm từ đưa ra trong chủ đề Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tôi hiểu là, yếu tố sống “xanh” trong một môi trường sống tốt hơn đã được Đảng bộ tỉnh Yên Bái hết sức quan tâm trong nhiệm kỳ tới.

Tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị; tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng lao động - đó là những mong muốn của các đảng viên Đỗ Nhân Đạo, Nguyễn Thị Ngà đóng góp vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Hứa Trọng Đức - Bí thư Chi bộ thôn Nà Ké, xã Ngọc Chấn, huyện Yên Bình và Ông Phạm Mai Liêu - Bí thư Chi bộ tổ dân phố 11, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái góp ý vào mục tiêu sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị và xã hội hóa các nguồn lực xây dựng hệ thống giao thông

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục