Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Yên Bái: Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển

  • Cập nhật: Thứ ba, 22/9/2020 | 7:52:31 AM

YênBái - Đó là phương châm hành động mà dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII đã chuẩn bị hết sức chu đáo, công phu để trình trước Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ chính thức khai mạc sáng mai - 23/9/2020.

Biểu tượng ngọn đuốc niềm tin và khát vọng hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. (Ảnh: Thanh Miền)
Biểu tượng ngọn đuốc niềm tin và khát vọng hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. (Ảnh: Thanh Miền)

Theo đó, trong 3 ngày (từ 22-24/9/2020), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ được tổ chức trọng thể tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với toàn Đảng, toàn quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái. 

5 năm nỗ lực thi đua phấn đấu, lao động, học tập và rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với quyết tâm chính trị cao và sự vận dụng sáng tạo các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương vào điều kiện thực tế địa phương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đoàn kết chung sức vươn lên, lập được nhiều thành tích đáng trân trọng và tự hào trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. 

Đặc biệt, cùng với kết quả thực hiện toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và phát triển của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã được khơi dậy mạnh mẽ và được khẳng định bằng kết quả thực hiện các phong trào thi đua lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới; bằng mối quan hệ gắn bó máu thịt và niềm tin ngày càng được củng cố vững chắc của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng; bằng lòng tự tôn, tự trọng, tự hào của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh cùng phát huy nội lực, ra sức thi đua phấn đấu vì mục tiêu cao đẹp: "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.  

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ tỉnh Yên Bái xác định là nhiệm kỳ phát huy cao độ phương châm hành động "Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát triển” để tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc; quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030. 

Với phương châm hành động cụ thể, chủ đề xuyên suốt của Đại hội đã được khẳng định, tin tưởng rằng, các đại biểu dự Đại hội sẽ phát huy cao độ trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng Nghị quyết Đại hội thực sự là kết tinh ý chí của Đảng bộ, nguyện vọng của nhân dân; sáng suốt lựa chọn bầu vào Ban Chấp hành khóa XIX những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có năng lực và uy tín, sẵn sàng gánh vác và hoàn thành trọng trách mà Đảng bộ và nhân dân đã tin tưởng, giao phó.
Thanh Hương

Tags Yên Bái đại hội lần thứ XIX kỳ vọng phát triển xanh hài hòa bản sắc hạnh phúc

Các tin khác

Ngày 30/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình hành động Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Dưới đây là toàn bộ nội dung Chương trình hành động:

Đảng bộ thành phố Yên Bái tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua các văn kiện quan trọng, xác định “5 phương hướng phát triển, 3 đột phá chiến lược, 7 nhiệm vụ trọng tâm” với yêu cầu phát triển nhanh, bền vững trên 3 trụ cột là kinh tế - xã hội - môi trường theo hướng "phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX diễn ra trong 3 ngày (22 - 24/9) tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Đây là sự kiện quan trọng quyết định hướng phát triển của tỉnh Yên Bái trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo. Báo Yên Bái điểm lại các hoạt động chính trong những ngày diễn ra Đại hội.

Ông Đỗ Đức Duy chia sẻ tâm huyết khi Yên Bái là tỉnh đầu tiên đưa “chỉ số hạnh phúc” vào nghị quyết. Theo ông, đây là điểm mới trong chiến lược phát triển của tỉnh nhiệm kỳ tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục