Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

  • Cập nhật: Thứ tư, 23/9/2020 | 8:43:54 AM

YênBái - Sáng nay- 23/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội có chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc; quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030”.

Đại hội vui mừng được đón đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và chỉ đạo.



Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội.

Dự Đại hội còn có các đồng chí: đồng chí Phùng Quốc Hiển - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái: đồng chí Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; đồng chí Hoàng Đăng Quang - Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương. 



Đoàn Chủ tịch Đại hội

Dự Đại hội có đại biểu đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo Quân khu 2; đoàn đại biểu hai tỉnh Lào Cai, Ninh Thuận; các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ qua các thời kỳ; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động; phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và của tỉnh, cùng 325 đại biểu là những đảng viên ưu tú đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, sức mạnh đoàn kết, ý chí và niềm tin của hơn 57 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.



Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII trình bày diễn văn khai mạc Đại hội
 

>> Phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX của Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà


Trình bày diễn văn khai mạc Đại hội, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII nhấn mạnh: Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh có ý nghĩa rất quan trọng. Đại hội sẽ xem xét, nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan, toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII; khẳng định những thành tựu, ưu điểm đạt được, thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế với nguyên nhân cụ thể và kinh nghiệm rút ra; đồng thời, thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của Đảng bộ tỉnh trong 5, 10 năm tới. 

Đại hội sẽ đi sâu kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII nhằm khẳng định, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm, giúp cho Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Đại hội tiếp tục thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, thiết thực góp phần vào sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, uy tín, bản lĩnh, trí tuệ, là trung tâm đoàn kết của Đảng bộ, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển của tỉnh trong tình hình mới; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là những đồng chí đủ tiêu chuẩn, có khả năng đóng góp, tiếp thu, lĩnh hội nội dung của Đại hội để triển khai thực hiện hiệu quả vào thực tiễn địa phương trong giai đoạn mới.

Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh với phương châm "Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển" có ý nghĩa trọng đại, định hướng, cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh "Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc; quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030".

Đồng chí đề nghị, với niềm tin, sức sáng tạo và kỳ vọng vào sự nghiệp đổi mới, phát triển của quê hương, đất nước, mỗi đại biểu dự Đại hội hãy phát huy cao độ trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tập trung, dân chủ, trí tuệ, chung sức, đồng lòng tích cực tham gia vào các nội dung và quyết định đúng đắn các vấn đề quan trọng của Đại hội; để Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh thành công tốt đẹp, tạo động lực mới, khí thế mới cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phấn khởi, tin tưởng vững bước vào một thời kỳ phát triển nhanh, bền vững theo hướng phát triển "xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc", cùng cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". 

Để các nội dung, chương trình của Đại hội đề ra hoàn thành theo đúng kế hoạch, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập trung tư tưởng, phát huy trí tuệ tập thể, nâng cao trách nhiệm cá nhân để thảo luận và quyết định một cách đúng đắn, sáng suốt các vấn đề quan trọng Đại hội đề ra, bảo đảm sự thành công.

Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Đại hội tiếp tục làm việc theo chương trình, nội dung đề ra. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong 3 ngày (từ 22 - 24/9/2020). Thông tin chi tiết, Báo Yên Bái điện tử sẽ tiếp tục cập nhật đến bạn đọc.

Một số hình ảnh tại phiên khai mạc Đại hội:





Các tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội.



Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội

Đức Toàn - Mạnh Cường

Tags Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 – 2025

Các tin khác

Trong phiên làm việc chính thức đầu tiên của Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Yên Bái, đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVIII trình Đại hội. Báo Yên Bái xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc!

Sáng nay 23-9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc, với sự tham gia của 325 đại biểu chính thức.

Đại biểu  gặp gỡ trao đổi bên thềm Đại hội.

7 giờ 30 phút sáng nay 23/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc. Ngay từ rất sớm, các đại biểu đã có mặt tại Trung tâm hội nghị tỉnh với tâm thế hồ hởi, phấn khởi, trách nhiệm trước sự kiện trọng đại của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Yên Bái.

Các phóng viên báo chí trung ương và địa phương tác nghiệp tại Trung tâm báo chí.

Trung tâm tác nghiệp báo chí phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX được bố trí tại tầng 2 của Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục