Thông cáo báo chí phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 (ngày 23 tháng 9 năm 2020)

  • Cập nhật: Thứ tư, 23/9/2020 | 6:51:38 PM

YênBái - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc sáng 23/9/2020 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Quang cảnh Đại hội đại biểu tỉnh Yên Bái khóa XIX.
Quang cảnh Đại hội đại biểu tỉnh Yên Bái khóa XIX.

Dự Đại hội có 325 đại biểu thay mặt cho gần 58.000 đảng viên thuộc 498 chi, đảng bộ trực thuộc. Số đại biểu được bầu tại đại hội các đảng bộ trực thuộc: 280 đồng chí (bằng 86,2% so với tổng số đại biểu); số đại biểu đương nhiên 45 đồng chí (13,8%); đại biểu nữ 81 đồng chí (24,9%); đại biểu là người dân tộc thiểu số 93 đồng chí (28,6%). Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Tiến sĩ, thạc sĩ 110 đại biểu (bằng 33,85% so với tổng số đại biểu); đại học, cao đẳng 214 đại biểu (65,85%); trung cấp 01 đại biểu (0,3%). Đại biểu cao tuổi nhất là 60 tuổi, thuộc Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; đại biểu trẻ tuổi nhất là 30 tuổi, thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh.

Đại hội đã vinh dự được đón đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội vui mừng được đón đồng chí Phùng Quốc Hiển - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành trung ương, lãnh đạo các cơ quan giúp việc Văn phòng Trung ương và các ban xây dựng đảng trung ương; đại diện Tỉnh ủy Lào Cai, Tỉnh ủy Ninh Thuận; các cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lao động; các đồng chí nguyên là Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ, đã đến dự, cổ vũ, động viên và chúc mừng Đại hội; phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương, của tỉnh tới dự và đưa tin Đại hội.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày Diễn văn khai mạc Đại hội.

Đồng chí nhấn mạnh Đại hội diễn ra trong thời điểm đất nước và tỉnh Yên Bái đang đạt được những thành tựu, kết quả to lớn và quan trọng sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới; nhất là trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn và hoàn thành toàn diện, vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra….

Nhiệm vụ của Đại hội là tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, thảo luận, quyết nghị phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVIII, Trưởng Ban thẩm tra tư cách đại biểu trình bày thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội, báo cáo xác nhận 100% đại biểu chính thức về dự Đại hội đều đủ tư cách, có quyền và trách nhiệm trong Đại hội theo quy định của Điều lệ Đảng.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trình bày tóm Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVIII.

Báo cáo nêu rõ, nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, tận dụng tối đa tiềm năng, lợi thế, thu hút mọi nguồn lực, khơi dậy mạnh mẽ sức mạnh nội sinh, phát huy nhân tố con người, lấy nhân dân làm trung tâm; cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với thực tiễn địa phương; triển khai giải quyết hợp lý, hiệu quả các mối quan hệ lớn cho phát triển, nhất là mối quan hệ giữa đổi mới, ổn định và phát triển; đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa; tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; phát triển hài hòa kinh tế - xã hội - môi trường; phát huy vai trò Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ và xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc; tập trung giải phóng tư tưởng, tích cực khơi thông những điểm nghẽn, đẩy mạnh sức sản xuất xã hội, huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh, toàn diện, bền vững và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực, tạo những dấu ấn nổi bật. 

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, chất lượng tăng trưởng được nâng lên, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, tăng tỷ trọng ngành dịch vụ và ngành công nghiệp - xây dựng. Cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới đạt kết quả quan trọng, tạo động lực thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Công nghiệp có bước phát triển khá. Thương mại, dịch vụ phát triển nhanh và khá đa dạng. Tài chính, ngân hàng tăng trưởng khá, cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Văn hóa - xã hội, khoa học, công nghệ có nhiều tiến bộ. 

Tăng cường quản lý và bảo vệ tài nguyên, môi trường sinh thái. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế và liên kết phát triển kinh tế - xã hội vùng; hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của tỉnh được giới thiệu, quảng bá ngày càng rộng rãi trong nước và quốc tế.

Báo cáo đã xác định mục tiêu phát triển "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa, xây dựng con người Yên Bái "thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập"; bảo vệ môi trường sinh thái, sử dụng hiệu quả tài nguyên, chủ động ứng phó thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025  và nằm trong nhóm tỉnh phát triển của vùng trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030". Được cụ thể hóa bằng 19 chỉ tiêu chủ yếu, bao gồm 06 chỉ tiêu về phát triển kinh tế, 07 chỉ tiêu về văn hóa - xã hội, 06 chỉ tiêu về môi trường, 02 chỉ tiêu về xây dựng đảng và hệ thống chính trị.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Báo cáo nhấn mạnh cần thực hiện 03 đột phá chiến lược, 7 nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực.

Đồng chí Dương Văn Thống- Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XVIII trình bày tóm tắt Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII. Trong đó, Báo cáo đã đánh giá toàn diện về ưu điểm, khuyết điểm của tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đại hội cũng đã được xem phóng sự về những thành tựu nổi bật của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đại hội rất vinh dự được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trần Quốc Vượng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Đồng chí đánh giá cao những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua là kết quả của tinh thần đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; thực sự đã tạo sự đổi thay lớn cho diện mạo của tỉnh Yên Bái, đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng, hội nhập và phát triển của cả nước; tạo niềm tin, nền tảng, tiền đề vững chắc cho sự phát triển nhanh, bền vững trong nhiệm kỳ tới. 

Đồng chí tin tưởng với tinh thần đoàn kết và trách nhiệm chính trị cao, Đại hội sẽ dân chủ, sáng suốt lựa chọn các đồng chí đủ tiêu chuẩn, năng lực, uy tín, là trung tâm đoàn kết của Đảng bộ để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thực sự chất lượng, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Đảng bộ tỉnh Yên Bái, đóng góp tích cực vào sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Đồng chí mong muốn Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái sẽ thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh đề ra, xây dựng tỉnh Yên Bái sớm trở thành tỉnh phát triển hàng đầu trong vùng trung du và miền núi phía Bắc, đáp ứng mong mỏi, kỳ vọng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Trong phiên làm việc buổi chiều của ngày làm việc thứ hai (23/9/2020), Đại hội đã tiến hành Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 48 đồng chí và lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX trong số Ủy viên Ban chấp hành khóa XIX trúng cử tại Đai hội.

Bên cạnh đó, các đại biểu tiến hành thảo luận tại Hội trường theo chương trình của Đại hội đã thông qua. 

Kết thúc ngày làm việc thứ hai (ngày 23/9/2020), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ nhất tiến hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 đồng chí; bầu các chức danh Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh ủy Yên Bái trân trọng thông báo và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp tuyên truyền của các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài tỉnh.

TỈNH ỦY YÊN BÁI

Tags Thông cáo báo chí phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025

Các tin khác

Ngay sau phiên họp Đại hội bầu 48 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, chiều 23/9, tại phòng họp Tỉnh ủy đã diễn ra Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành khóa mới.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại phiên làm việc chiều 23/9, trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa mới. Với số phiếu tín nhiệm cao, 48 đồng chí đã trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX.

325 đại biểu đại diện cho trên 57 nghìn cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đã tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX. Với niềm vinh dự, tự hào, mỗi đại biểu sẽ nêu cao trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân, thực hiện tốt các nội dung Đại hội. Phóng viên Báo Yên Bái điện tử đã có cuộc trao đổi với các đại biểu bên lề Đại hội.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chính thức diễn ra sáng nay – 23/9. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, được cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh quan tâm, đặc biệt là các đại biểu chính thức về dự Đại hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục