Thảo luận tổ tại Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Yên Bái: Dân chủ và trách nhiệm

  • Cập nhật: Thứ năm, 24/9/2020 | 2:24:30 PM

YênBái - Trong phiên làm việc sáng nay (24/9), Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 – 2025, các đại biểu đã chia tổ thảo luận tham gia cho ý kiến vào các văn kiện Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và bàn các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong 5 năm tới, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm.Đại biểu Ngô Hạnh Phúc – Giám đốc Sở Tài chính đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm cơ cấu, quan lý tốt nguồn thu, chi ngân sách nhà nước. 

Tham luận về giải pháp cơ cấu thu, chi ngân sách nhà nước, nâng cao tính tự chủ và hoạt động hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập, đại biểu Ngô Hạnh Phúc – Giám đốc Sở Tài chính đã đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm cơ cấu, quan lý tốt nguồn thu, chi ngân sách nhà nước. Đại biểu Vũ Xuân Sáng – Giám đốc Sở Ngoại vụ thảo luận tại tổ. 

Tham luận về hoạt động đối ngoại của tỉnh Yên Bái thời gian qua, đại biểu Vũ Xuân Sáng – Giám đốc Sở Ngoại vụ cho rằng: hoạt động đối ngoại đã có nhiều khởi sắc, được triển khai đồng bộ, hiệu quả, phát triển toàn diện cả về bề rộng và chiều sâu, đều khắp trên cả 3 trụ cột (đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân), góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh của tỉnh. 

Tuy nhiên, trong thời gian tới, tình hình thế giới diễn biến khó lường, cạnh tranh giữa các nước lớn tiếp tục gia tăng, đặc biệt là tranh chấp, đòi hỏi chủ quyền ở Biển Đông giữa các nước ASEAN (trong đó có Việt Nam) với Trung Quốc và chiến tranh thương mại Mỹ - Trung tiếp tục căng thẳng, khó dự đoán. Ngoài ra, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp. Trong bối cảnh đó, công tác đối ngoại của tỉnh Yên Bái cần tiếp tục được triển khai chủ động, tích cực, có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng hiệu quả, thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh, con người Yên Bái và thu hút, huy động nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Đại biểu Vũ Thị Hiền Hạnh – Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh phát biểu thạm luận tại tổ.

Tham luận với chủ đề "Phát huy vai trò phụ nữ trong thực hiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025”, đại biểu Vũ Thị Hiền Hạnh – Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh cho rằng: Để thực hiện thắng lợi Chương trình hành động, cần phát huy sức mạnh tổng hợp, sự phối hợp chặt chẽ, bài bản của cả hệ thống chính trị trong tỉnh, trong đó có vai trò của phụ nữ; cần có giải pháp cụ thể nhằm đổi mới phương thức tổ chức, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, vùng miền gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.Đại biểu Giàng A Câu - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu thảo luận tại tổ.
 
Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã tham gia thảo luận, phân tích chỉ rõ những nguyên nhân tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, quốc phòng, an ninh như: giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; giải pháp phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị đối với các sản phẩm nông, lâm nghiệp chủ lực; thực trạng và giải pháp nâng cao sự hài lòng và chỉ số hạnh phúc của người dân; phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới bền vững và nâng cao chỉ số hạnh phúc.

Phiên thảo luận ở các tổ tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã diễn ra trong không khí dân chủ, sổi nổi, thẳng thắn, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của đại biểu dự Đại hội trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc nhằm góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển "xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc" mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XIX đề ra.

Đức Toàn – Mạnh Cường 

Tags Yên Bái Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh thảo luận tổ

Các tin khác

Như tin đã đưa, từ ngày 22-24, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra với sự tham gia của 325 đại biểu là những đảng viên ưu tú đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, sức mạnh đoàn kết, ý chí và niềm tin của hơn 57 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Ban Chấp hành Tỉnh ủy Yên Bái khóa XIX ra mắt Đại hội

Với tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu 14 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy; bầu các chức danh Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX; bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và bầu chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX. Đồng chí Đỗ Đức Duy đã đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX. Các đồng chí: Tạ Văn Long, Trần Huy Tuấn được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX.

Những ngày này, khắp các địa phương trong tỉnh, đâu đâu cũng dấy lên không khí thi đua lao động, sản xuất chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX. Trực tiếp làm ra sản phẩm trên “mặt trận hàng đầu”, người nông dân Yên Bái tin tưởng vào sự thành công của Đại hội sẽ mở ra nhiều triển vọng mới, đưa Yên Bái ngày càng phát triển.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục