Trạm Tấu tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp cơ sở

  • Cập nhật: Thứ năm, 28/5/2020 | 11:05:13 AM

YênBái - Đến ngày 8/5, tất cả 28 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy Trạm Tấu tổ chức thành công đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Trịnh Văn Xuê - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trạm Tấu tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tà Xi Láng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đồng chí Trịnh Văn Xuê - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trạm Tấu tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tà Xi Láng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kết quả bầu cử cấp ủy khóa mới và các chức vụ trong Đảng; bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên đều đảm bảo theo quy định, không có chi, đảng bộ bầu chệch đề án nhân sự trình đại hội và giới thiệu thêm nhân sự ngoài đề án với số phiếu bầu cao.

Đồng chí Trịnh Văn Xuê - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết: để có được kết quả trên, Huyện ủy đã tổ chức quán triệt, học tập, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 145-KH/TU, ngày 02/7/2019 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng một cách nghiêm túc, bài bản. 

Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về Đại hội Đảng các cấp và Quy định chế độ chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội được bàn bạc kỹ lưỡng, dân chủ. 

Đặc biệt, Huyện ủy đã phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, cấp ủy viên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, nắm tình hình, giải quyết, tháo gỡ khó khăn đối với các chi, đảng bộ cơ sở.

Nhờ quán triệt tốt các chỉ thị, văn bản, hướng dẫn của các cấp, nên các văn kiện trình đại hội đều được các chi, đảng bộ chuẩn bị chu đáo. Đặc biệt, các đại biểu về dự đại hội luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng vào báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy và dự thảo các văn kiện của cấp trên. 

Kết quả, có trên 218 ý kiến tham luận; trong đó, trên 150 ý kiến trực tiếp tại đại hội, gần 70 ý kiến gửi đoàn thư ký tổng hợp. Đặc biệt, tại đại hội đảng bộ cấp cơ sở, xã gửi các dự thảo báo cáo phát triển kinh tế - xã hội, báo cáo công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, các đoàn thể và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đại hội để các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến. 

Đồng chí Phạm Đăng Khoa - Thủ trưởng Cơ quan - Tổ chức nội vụ huyện cho biết: qua theo dõi và chỉ đạo đại hội, việc thảo luận và thông qua các báo cáo, đề án, nghị quyết đại hội đều được các cấp ủy cơ sở nghiêm túc, cầu thị tiếp thu các ý kiến góp ý và ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy vào các văn kiện trình tại đại hội, tạo được sự thống nhất, đồng thuận cao. 

Công tác nhân sự và bầu cử tại đại hội đều được các chi, đảng bộ chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định về công tác cán bộ trước và trong đại hội. Trong đó, công tác bầu cử tại đại hội đảm bảo theo quy định; không có chi, đảng bộ bầu chệch đề án nhân sự trình đại hội và giới thiệu thêm nhân sự ngoài đề án. 

Phó Bí thư Thường trực Trịnh Văn Xuê cho biết thêm: đến ngày 8/5, tất cả 28 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc đã tổ chức thành công đại hội đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, số lượng cấp ủy được bầu đắc cử: 193 đồng chí (khuyết 10 đồng chí); trong đó, tham gia lần đầu 38 đồng chí; tái cử 155 đồng chí; nữ 37 đồng chí; dân tộc 127 đồng chí. 

Về trình độ chuyên môn hầu hết là đại học, thạc sĩ và cao đẳng; trình độ lý luận chính trị được đảm bảo. Có 26/28 chi, đảng bộ cơ sở thực hiện số dư đảm bảo 10 - 15% bầu cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy và bầu ủy ban kiểm tra Đảng ủy; bầu các chức danh bí thư, phó bí thư, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy không có số dư. 

Kinh nghiệm rút ra từ thành công đại hội của các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Trạm Tấu là, phải làm tốt công tác tuyên truyền trong cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên, nhân dân về đại hội đảng các cấp; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, tăng cường đoàn kết; coi trọng chất lượng, không phô trương, hình thức, bảo đảm an toàn, tiết kiệm; phát huy cao nhất trí tuệ, trách nhiệm của tổ chức Đảng, của cán bộ, đảng viên; chủ động nghiên cứu để xây dựng các văn bản, văn kiện tránh trông chờ vào cấp trên. 

Các văn kiện trình đại hội phải được chuẩn bị công phu, chú trọng việc lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, của các ngành, các cấp, cán bộ hưu trí, người trí thức… Công tác nhân sự cấp ủy phải được đặc biệt quan tâm, nhất là về tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu hợp lý, chú trọng cán bộ nữ, trẻ, người dân tộc thiểu số và đảm bảo đổi mới một phần ba số lượng người ứng cử cấp ủy khóa mới…

Những bài học, kinh nghiệm được rút ra từ tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở, là tiền đề quan trọng để Huyện ủy Trạm Tấu tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Văn Tuấn

Tags Trạm Tấu đại hội đảng kế hoạch 145 đảng bộ cơ sở

Các tin khác
Ông Hoàng Bình Quân thông báo kết quả Đại hội XIII với các đại sứ, đại biện, đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam

Các văn kiện của Đại hội XIII sẽ được dịch ra 7 thứ tiếng và gửi tới các đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Uy tín của Đảng ta đang hội tụ ở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Đại hội XIII đã trở thành điểm hội tụ của lịch sử, thể hiện uy tín của Đảng, tầm nhìn và khát vọng của dân tộc, niềm tin của nhân dân.

Đoàn đại biểu huyện Yên Bình dâng hương, báo công với Bác về những thành tựu mà địa phương đã đạt được trong thời gian qua.

Thiết thực lập thành tích chào mừng thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, huyện Yên Bình đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, tăng cường các nội dung tuyên truyền nâng cao hiểu biết, nhận thức và củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng.

200 Ủy viên Trung ương khóa XIII ra mắt Đại hội tại phiên bế mạc ngày 1/2.

Người dân tin cậy, cổ vũ đội ngũ con nòi do Đảng lựa chọn, trông mong họ sẽ là đội ngũ rường cột tự trọng và kiêu hãnh!

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục