Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đảng bộ thành phố Yên Bái: Nỗ lực cho một kỳ đại hội thành công

  • Cập nhật: Thứ năm, 2/7/2020 | 8:09:26 AM

YênBái - Đến ngày 17/5/2020, Đảng bộ thành phố đã chỉ đạo 54/54 chi, đảng bộ cơ sở tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến nay, thành phố đã thực hiện xong các bước quy trình nhân sự tái cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt.

Các tuyến đường thành phố Yên Bái rực rỡ cờ hoa, chào mừng các ngày lễ kỷ niệm của tỉnh và hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Các tuyến đường thành phố Yên Bái rực rỡ cờ hoa, chào mừng các ngày lễ kỷ niệm của tỉnh và hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo tinh thần Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 145 ngày 2/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng bộ thành phố Yên Bái đã triển khai Kế hoạch số 150 ngày 12/7/2019 triển khai thực hiện tổ chức đại hội đảng bộ các cấp. Trong đó, Đảng bộ thành phố đã xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là nền tảng quan trọng để ổn định chính trị, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đến ngày 17/5/2020, Đảng bộ đã chỉ đạo 54/54 chi, đảng bộ cơ sở tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và đầy đủ 4 nội dung.

Trước đó, để tiến tới đại hội các chi, đảng bộ cơ sở, Thành ủy Yên Bái đã thành lập các đoàn công tác chỉ đạo đại hội, tiến hành duyệt văn kiện, nhân sự đại hội, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết và các điều kiện khác để tổ chức thành công Đại hội. Kết quả bầu ban chấp hành, ban thường vụ, chức danh bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ 2020 - 2025 đều đúng so với dự kiến nhân sự do cấp ủy khóa cũ giới thiệu, được Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt và bầu 393 đồng chí tham gia cấp ủy cơ sở khóa mới. 

Qua đánh giá, về công tác chuẩn bị, các cấp ủy cơ sở ở thành phố đã bám sát hướng dẫn của Thành ủy để xây dựng dự thảo văn kiện và có sự tiếp thu, chỉnh sửa. Công tác nhân sự được xây dựng trên cơ sở phương án quy hoạch của Thành ủy đảm bảo về chất lượng và đúng quy trình. Thời gian tiến hành đại hội theo đúng kế hoạch, đảng viên tham dự đầy đủ, thái độ nghiêm túc, chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc, thể hiện trách nhiệm trong thảo luận, lựa chọn nhân sự để bầu vào cấp ủy khóa mới. Đại hội của các chi, đảng bộ đã xây dựng, sắp xếp chương trình hợp lý, tiếp thu chương trình của đại hội điểm đảm bảo thời gian và trình tự. 

Việc trang trí hội trường đảm bảo đúng quy định và thể hiện sự trang trọng. Sự điều hành của đoàn chủ tịch các đại hội thể hiện sự nghiêm túc, theo trình tự và các nội dung đều cụ thể hóa bằng văn bản. Các văn kiện đại hội được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, đúng quy định, công tác chuẩn bị nhân sự chặt chẽ, đúng quy trình, khái quát những vấn đề chính. Phần mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của nhiệm kỳ có tính khả thi cao, đảm bảo sự thống nhất với mục tiêu, nhiệm vụ chung của Đảng bộ thành phố Yên Bái. 

Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội bảo đảm đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của cấp ủy, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước, các công trình, phần việc chào mừng đại hội được triển khai rộng khắp và đem lại hiệu quả tích cực. 

Việc tham gia góp ý vào các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và Dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ thành phố lần thứ XX được thực hiện theo đúng hướng dẫn; thảo luận có trọng tâm, trọng điểm, sát thực tế, nhất là đề cập đa dạng các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hoạt động của các đoàn thể, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; không ngừng đổi mới, sáng tạo, phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế, tận dụng mọi thời cơ, đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển kinh tế nhanh, bền vững; tập trung mở rộng không gian đô thị gắn với bảo vệ môi trường và phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; phấn đấu xây dựng thành phố Yên Bái sớm trở thành đô thị loại II "xanh, bản sắc, hạnh phúc”, xứng tầm là đầu tàu, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Về công tác nhân sự, Đảng bộ thành phố đã thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2015-2020 và quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt. Tiểu ban nhân sự Đại hội đã tham mưu Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện đầy đủ các bước quy trình xây dựng phương án số lượng, cơ cấu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Đến nay, thành phố đã thực hiện xong các bước quy trình nhân sự tái cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt. 

Về công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo phòng, ban chuyên môn phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở. Làm rõ những vấn đề có liên quan đến nhân sự trước khi tiến hành Đại hội; thành lập tổ công tác xử lý đơn thư. 

Ông Phạm Ngọc Võ - Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thành phố khẳng định: "Công tác xây dựng văn kiện và nhân sự được coi là nội dung then chốt, quan trọng quyết định thành công của Đại hội. Việc lựa chọn nhân sự, cấp ủy cơ sở đã thực hiện nghiêm túc theo đúng quy trình 5 bước, đảm bảo thời gian kế hoạch đề ra; trong đó, đặc biệt quan tâm việc phát hiện nhân tố mới có đức, có tài, có triển vọng phát triển, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ để tạo nguồn cán bộ và thực hiện chủ trương đổi mới cấp ủy. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thành phố đề ra chỉ tiêu thực hiện phải đạt tỷ lệ cấp ủy viên là nữ từ 15% trở lên; tỷ lệ cán bộ trẻ dưới 40 tuổi đạt từ 10% trở lên. Đặc biệt, thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 có 100% bí thư và chủ tịch UBND các xã, phường của thành phố không phải là người địa phương”.

Hiện, các điều kiện đảm bảo đang khẩn trương hoàn tất, sẵn sàng cho Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức vào đầu tháng 7/2020. Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng của Đảng bộ và nhân dân thành phố. Với sự chuẩn bị nghiêm túc, hy vọng, Đại hội sẽ thành công tốt đẹp, đáp ứng sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Xuyên - Bí thư Chi bộ tổ dân phố Hồng Tiến, phường Hồng Hà:


Đại hội lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị của cán bộ, nhân dân thành phố Yên Bái. Tôi mong rằng, Đại hội sẽ bầu chọn được những đồng chí cán bộ lãnh đạo có đủ đức, đủ tài vào Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố. Đồng thời, đề ra những chủ trương, quyết sách đúng đắn trong xây dựng hệ thống chính trị cũng như trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, bắt nhịp với xu thế phát triển của cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0. Thông qua đó, góp phần tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, đủ sức lãnh đạo, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 Bà Trần Thị Thủy - Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Hà Thủy Anh, xã Âu Lâu:


Thời gian qua, các ngành, các cấp chính quyền địa phương rất quan tâm, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đặc biệt, khi đầu tư dây chuyền sản xuất gạch không nung, doanh nghiệp đã được hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Các thủ tục hành chính cũng đều được cán bộ hướng dẫn tận tình. Hy vọng, Đại hội lần này sẽ lựa chọn những cán bộ ưu tú, có tài, có đức để lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng thành phố ngày càng phát triển; trong đó, tiếp tục đồng hành và có những chính sách khuyến khích, tạo mọi điều kiện nhằm giúp cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hoạt động có hiệu quả. Doanh nghiệp cũng sẽ nỗ lực duy trì hoạt động, mở rộng thị trường, tạo việc làm cho nhiều lao động, đóng góp cho ngân sách địa phương.

 Anh Phạm Trung Kiên - phường Hợp Minh:


Hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, từ nhiều tháng nay, chúng tôi đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động xã hội và hăng hái tham gia thực hiện các công trình, phần việc thanh niên. Chúng tôi tin rằng, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương và trí tuệ, Đại hội sẽ đề ra được những đường lối đúng đắn trong công tác xây dựng Đảng, trong phát triển kinh tế và đặc biệt là có những định hướng cho thế hệ trẻ được tiếp tục cống hiến cho sự phát triển đi lên của thành phố anh hùng.

Kim Thúy- Thu Hồng - Minh Chín (thực hiện)

  •  
  •  
  • Twitter
Các tin khác
Bí thư Huyện ủy Đoàn Hữu Phung (thứ 3 từ phải sang) trao đổi với cán bộ, đảng viên xã Đại Đồng, huyện Yên Bình.

Những công trình, phần việc chào mừng đại hội Đảng các cấp đã và đang phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin của người dân Yên Bình đối với Đảng, Nhà nước...

Lãnh đạo Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh và LĐLĐ huyện Lục Yên nắm bắt tình hình Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” tại Công ty TNHH Một thành viên Khai thác khoáng sản Bảo Lai, Lục Yên.

Chỉ trong thời gian ngắn, 108/108 công trình đăng ký công trình chào mừng đại hội đảng bộ các cấp của huyện Lục Yên đã hoàn thành.

Đó là những góp ý tâm huyết của ông Bùi Minh Tuấn, thôn Đồng Trạng, xã Báo Đáp và chị Bùi Thị Phương - đảng viên xã Y Can, huyện Trấn Yên vào Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XIX.

Ông Nguyễn Minh Thanh - Bí thư Đảng ủy xã Hưng Thịnh, Trấn Yên: Tôi rất mong nhiệm kỳ 2020 - 2025, công tác xóa đói giảm nghèo ở các xã vùng sâu, vùng xa được thực hiện bền vững.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục