Nghĩa Lộ: Sôi nổi góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng

  • Cập nhật: Thứ sáu, 27/11/2020 | 7:57:33 AM

YênBái - Thị xã Nghĩa Lộ tổ chức công bố dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng trên Trang Thông tin điện tử thị xã, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã tổ chức giới thiệu nội dung dự thảo các văn kiện Đại hội XIII trong thời gian phát sóng hàng ngày từ ngày 20/10/2020 đến ngày 10/11/2020.

Cán bộ, đảng viên thôn 3, xã Nghĩa Lộ sinh hoạt chi bộ với nội dung chuyên đề đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.
Cán bộ, đảng viên thôn 3, xã Nghĩa Lộ sinh hoạt chi bộ với nội dung chuyên đề đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/TU, ngày 5/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về tổ chức công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Thị ủy Nghĩa Lộ đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã tổ chức các hình thức thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng. 

Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, động viên đông đảo nhân dân, nhất là các vị lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, trí thức… tích cực đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Để giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân được nghiên cứu và đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, thị xã tổ chức công bố dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng trên Trang Thông tin điện tử thị xã, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã tổ chức giới thiệu nội dung dự thảo các văn kiện Đại hội XIII trong thời gian phát sóng hàng ngày từ ngày 20/10/2020 đến ngày 10/11/2020. 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội chỉ đạo tổ chức sinh hoạt thường kỳ công bố, giới thiệu dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. 

Đồng thời, hướng dẫn, giới thiệu để nhân dân theo dõi nội dung dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương, của tỉnh. Về tổ chức tiếp nhận, tổng hợp ý kiến của nhân dân, các ý kiến đóng góp của nhân dân trên địa bàn thị xã được gửi trực tiếp đến Thị ủy. Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể trực tiếp nhận thư tham gia ý kiến của nhân dân. 

Bà Đỗ Thị Xuyến, thôn 3, xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ cho biết: "Chúng tôi được giới thiệu nội dung dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; được hướng dẫn cách thức đóng góp ý kiến rất cụ thể; vì vậy, đã phát huy được trách nhiệm, trí tuệ của cán bộ, đảng viên và người dân đối với việc xác định đường hướng phát triển của Đảng, đất nước trong những năm tiếp theo”. 

Việc đóng góp ý kiến cho các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng trên địa bàn thị xã đã diễn ra sôi nổi, trách nhiệm cao. Đơn cử như về ba đột phá chiến lược nêu trong dự thảo báo cáo tổng kết chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, đa số các ý kiến nhất trí với nội dung dự thảo ba đột phá chiến lược đã phản ánh những trọng tâm, trọng điểm cần thực hiện trong 10 năm tới, nhất là những nội hàm được bổ sung vào ba đột phá. 

Một số ý kiến đề nghị trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, cần đẩy mạnh nghiên cứu và triển khai thực hiện mô hình "kinh tế xanh" nhằm tạo ra việc làm, đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững và ngăn chặn ô nhiễm môi trường, sự nóng lên toàn cầu, cạn kiệt nguồn tài nguyên và suy thoái môi trường… 

Với dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, đã có nhiều ý kiến đề xuất về kết hợp giữa phát triển kinh tế với quốc phòng - an ninh: cần phải kết hợp trong xây dựng chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh; kết hợp phát triển kinh tế tại chỗ với xây dựng căn cứ hậu phương trong khu vực phòng thủ; quan tâm đầu tư phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng - an ninh ở các khu vực cửa khẩu, biên giới, hải đảo...  

Đồng chí Hà Văn Nam - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy cho biết: "Đa số ý kiến đóng góp bổ sung chủ yếu là phân tích, minh họa, làm rõ thêm các nhận định đánh giá những tác động của tình hình khách quan. Các ý kiến đã tập trung trao đổi, thảo luận nâng cao nhận thức về Đảng, về đất nước, một số kiến nghị vào các lĩnh vực cụ thể hoặc đề nghị sửa, bổ sung, nhấn mạnh một số nội dung cụ thể. Nhìn chung các ý kiến tham gia đều thể hiện sự nghiêm túc, thẳng thắn và có trách nhiệm cao đối với các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng”.

Việc tổ chức công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, sâu rộng, đảm bảo thời gian theo chỉ đạo của Tỉnh ủy. Qua triển khai cho thấy, đa số nhân dân rất quan tâm đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Các ý kiến tham gia góp ý của nhân dân đều thể hiện ý thức và tinh thần trách nhiệm cao. Hầu hết các ý kiến đều nhất trí cao với nội dung các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng sau khi tiếp thu, bổ sung, điều chỉnh và có nhiều ý kiến tham gia góp ý trên tinh thần xây dựng, tập trung vào nội dung chính của dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. 
Thành Trung

Tags Yên Bái góp ý vào dự thảo đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIX văn kiện Đại hội XIII

Các tin khác
Toàn cảnh Đại hội XIII sáng 28/1.

Ngày 28/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bước vào ngày làm việc thứ 4, tập trung triển khai các phần việc theo kế hoạch Đại hội. Buổi sáng, Đại hội tiếp tục phần thảo luận.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái trả lời phỏng vấn báo chí bên lề Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Sáng 28/1, trên nghị trường Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Đỗ Đức Duy- Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái đã phát biểu tham luận với chủ đề: “Phát huy vai trò, sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững ở tỉnh miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái phát biểu tham luận tại Đại hội XIII của Đảng, sáng 28/1.

Sáng 28/1, đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái đã có bài phát biểu tham luận tại Đại hội XIII của Đảng. Báo Yên Bái xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc!

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại Đại hội.

Trong điều kiện kinh tế mở, có tính toàn cầu, đòi hỏi chúng ta phải nhanh chóng tạo lập đồng bộ hệ thống thể chế kinh tế, thể chế hành chính phù hợp với thông lệ chung của thế giới, phải đổi mới tổ chức bộ máy và nâng cao trình độ, năng lực, trách nhiệm của cán bộ, công chức để có thể hội nhập với các nền hành chính hiện đại trong khu vực và quốc tế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục