Niềm tin son sắt

  • Cập nhật: Thứ ba, 26/1/2021 | 7:26:37 AM

YênBái - Trong không khí sôi động, phấn khởi của những ngày đầu năm mới 2021, hướng về kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2021), sáng nay 26/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chính thức khai mạc tại thủ đô Hà Nội.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII là sự tiếp nối những mốc son 12 kỳ đại hội của Đảng. Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội kỳ này có chủ đề "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng XHCN”. 

Với tư duy mới, tầm nhìn mới, Đại hội xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, đưa nước ta trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 - kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 - kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao. 

Những mục tiêu đó, thể hiện tầm vóc của tư duy, trí tuệ, bản lĩnh, ý chí kiên cường, khát vọng của toàn Đảng và toàn dân tộc ta vì một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. 

 Hướng về Đại hội, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Yên Bái đã hăng hái thi đua lao động, sản xuất, công tác, học tập, lập nhiều thành tích xuất sắc dâng lên Đại hội. 

Hàng trăm lượt ý kiến tâm huyết của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội thể hiện ý thức trách nhiệm cao đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, bày tỏ sự đồng tâm, nhất trí, tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng. 

Ngay trong những ngày đầu năm mới, toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh với tinh thần quyết liệt và thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc” trên cơ sở quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và Chương trình hành động số 10 của Tỉnh ủy; chuẩn bị tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Với lòng tự hào và niềm tin son sắt, hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - ngày hội lớn của những người cộng sản, của giai cấp công nhân và của toàn dân tộc, chúng ta tin tưởng Đại hội XIII của Đảng sẽ thành công tốt đẹp!

YÊN BÁI

Các tin khác
Ông Hoàng Bình Quân thông báo kết quả Đại hội XIII với các đại sứ, đại biện, đại diện tổ chức quốc tế tại Việt Nam

Các văn kiện của Đại hội XIII sẽ được dịch ra 7 thứ tiếng và gửi tới các đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Uy tín của Đảng ta đang hội tụ ở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Đại hội XIII đã trở thành điểm hội tụ của lịch sử, thể hiện uy tín của Đảng, tầm nhìn và khát vọng của dân tộc, niềm tin của nhân dân.

Đoàn đại biểu huyện Yên Bình dâng hương, báo công với Bác về những thành tựu mà địa phương đã đạt được trong thời gian qua.

Thiết thực lập thành tích chào mừng thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, huyện Yên Bình đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, tăng cường các nội dung tuyên truyền nâng cao hiểu biết, nhận thức và củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng.

200 Ủy viên Trung ương khóa XIII ra mắt Đại hội tại phiên bế mạc ngày 1/2.

Người dân tin cậy, cổ vũ đội ngũ con nòi do Đảng lựa chọn, trông mong họ sẽ là đội ngũ rường cột tự trọng và kiêu hãnh!

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục