Đảng bộ Phúc Lợi (Lục Yên) tập trung 3 khâu đột phá trong công tác kiểm tra, giám sát

  • Cập nhật: Thứ hai, 20/11/2023 | 3:05:50 PM

YênBái - Đảng bộ tập trung vào 3 khâu đột phá là: xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra từ xã đến chi bộ có đủ bản lĩnh chính trị, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; thực hiện hiệu quả các quy định, quy trình, hướng dẫn về công tác KTGS, thi hành kỷ luật của Đảng bảo đảm đồng bộ, thống nhất…; kịp thời kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Bí thư Đảng ủy xã Phúc Lợi Phùng Thị Loan (áo xanh, ngoài cùng bên phải
Bí thư Đảng ủy xã Phúc Lợi Phùng Thị Loan (áo xanh, ngoài cùng bên phải" thường xuyên xuống cơ sở nắm bắt tình hình và động viên, chia sẻ khó khăn với người dân.

Thời gian qua, Đảng ủy xã Phúc Lợi đã quan tâm, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác kiểm tra, giám sát (KTGS). Các cấp ủy đã ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KTGS, kỷ luật của Đảng theo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; thường xuyên chỉ đạo rà soát để sửa đổi, bổ sung các văn bản đảm bảo phù hợp, đồng bộ, thống nhất, khả thi.

Thực hiện phương châm "Chủ động phòng ngừa, lấy xây là chính”, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, Đảng bộ xã đã tập trung KTGS đối với tổ chức đảng cấp dưới và cấp ủy viên, cán bộ ở các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, sai phạm để chủ động phát hiện sớm nhằm phòng ngừa, khắc phục khuyết điểm, vi phạm. 

Đồng thời Đảng bộ cũng chỉ đạo kịp thời phát hiện nhân tố mới, tích cực để phát huy, bảo vệ cái đúng, bảo vệ người tốt, cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung. Thực hiện công khai theo quy định về nội dung KTGS, kết quả xem xét, xử lý kỷ luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm, đảm bảo tác dụng giáo dục, cảnh báo, răn đe, phòng ngừa vi phạm.

Bí thư Đảng ủy xã Phúc Lợi Phùng Thị Loan cho rằng, để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét về công tác KTGS, Đảng bộ tập trung vào 3 khâu đột phá là: xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra từ xã đến chi bộ có đủ bản lĩnh chính trị, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; thực hiện hiệu quả các quy định, quy trình, hướng dẫn về công tác KTGS, thi hành kỷ luật của Đảng bảo đảm đồng bộ, thống nhất…; kịp thời kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Cùng với nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác KTGS, kỷ luật của Đảng, Phúc Lợi đã tập trung nâng cao nhận thức, ý chí quyết tâm hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy về công tác KTGS và kỷ luật của Đảng; giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ.
 
Đảng bộ xã đã đẩy mạnh công tác giám sát thường xuyên; chủ động nắm chắc tình hình hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý và người đứng đầu cấp ủy; chỉ đạo UBKT thực hiện tốt vai trò tham mưu, giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ giám sát, đồng thời chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thuộc lĩnh vực phụ trách và những nhiệm vụ do cấp ủy giao. 

Tăng cường nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát chuyên đề; chú trọng tiến hành thẩm tra, xác minh trong công tác giám sát chuyên đề theo quy định, hướng dẫn của Trung ương. Nội dung chương trình, kế hoạch kiểm tra, giam sát đảm bảo chặt chẽ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm theo chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng của cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên, phù hợp với tình hình thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của địa phương.

Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy Phuc Lợi đã tiến hành giám sát chuyên đề đối với Chi bộ Trường Tiểu học Phúc Lợi, kiểm tra chuyên đề đối với Chi bộ thôn 3 Thuồng; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với Chi bộ thôn 1 Thuồng. Đảng ủy đã kiểm tra 2 đảng viên. Trong 9 tháng năm 2023, Đảng uỷ nhận 1 đơn tố cáo nặc danh liên quan đến cán bộ, đảng viên thuộc lĩnh vực quản lý đất đai. Hiện, Đảng uỷ đã chuyển đơn yêu cầu UBND xã xem xét, xác minh. 

"Thực hiện Đề án số 04-ĐA/TU ngày 01/9/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái và Kế hoạch số 60-KH/HU, ngày 10/12/2021 của Huyện ủy Lục Yên về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS, đến nay, Đảng bộ xã đã KTGS 7/11 chi bộ, bằng 63,6%; KTGS 4/7 cấp ủy viên cùng cấp, đạt 57,1%... Qua đó, chủ động phòng ngừa, nhắc nhở, cảnh báo, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, khắc phục thiếu sót, hạn chế, khuyết điểm, không để khuyết điểm kéo dài trở thành vi phạm, vi phạm nhỏ thành vi phạm lớn.” - Bí thư Phùng Thị Loan cho biết.

Thành Trung