Văn Chấn quan tâm công tác cán bộ nữ

  • Cập nhật: Thứ sáu, 9/6/2023 | 1:58:44 PM

YênBái - Trong giai đoạn 2017 - 2022, toàn huyện Văn Chấn đã kết nạp được 696 đảng viên nữ. 5 năm qua, có 181 cán bộ, công chức, viên chức nữ được đào tạo chương trình lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.

Đoàn công tác của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thực hiện giám sát công tác cán bộ nữ tại huyện Văn Chấn.
Đoàn công tác của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thực hiện giám sát công tác cán bộ nữ tại huyện Văn Chấn.

Trong những năm qua, công tác cán bộ nữ đã được cấp ủy, chính quyền huyện Văn Chấn đặc biệt quan tâm. Giai đoạn 2017 - 2022, huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Đề án của tỉnh như: Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước; Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư ngày 20/1/2018 về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Đề án số 11-ĐA/TU của Tỉnh ủy về "Xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035”... 

Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp đã có nhiều việc làm thiết thực, tạo được sự chuyển biến về nhận thức, tiến bộ trong công tác phụ nữ, nêu cao vai trò lãnh đạo phong trào phụ nữ và công tác của các cấp hội phụ nữ; quan tâm quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ nữ; phối hợp với Hội Phụ nữ trong việc tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, các tầng lớp phụ nữ tích cực tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo điều kiện để chị em rèn luyện, trau dồi, phấn đấu, tham gia xây dựng chính quyền, tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội… 

Đồng thời, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến sâu rộng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về quan điểm, chủ trương của Đảng đối với công tác cán bộ nói chung và cán bộ nữ nói riêng. Các  ban, ngành, đoàn thể đã vận động hội viên, đoàn viên tích cực tham gia thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác cán bộ nữ, tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển…

Công tác phát triển đảng viên nữ được cấp ủy các cấp của huyện quan tâm. Trong giai đoạn 2017 - 2022, toàn huyện đã kết nạp được 696 đảng viên nữ. Cấp ủy các cấp cũng luôn quan tâm tới công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho nữ cán bộ, đảng viên. 5 năm qua, có 181 cán bộ, công chức, viên chức nữ được đào tạo chương trình lý luận chính trị từ trung cấp trở lên. 

Thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU ngày 08/08/2018 của Tỉnh ủy về "Xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035”, huyện có 5 trong tổng số 8 cán bộ nữ tham gia Đề án, đều được địa phương, cơ quan, đơn vị nơi công tác quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để rèn luyện, phấn đấu. 

Nhờ quan tâm, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác cán bộ nữ từ khâu phát triển Đảng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, cùng với sự nỗ lực vươn lên của bản thân đội ngũ, công tác cán bộ nữ trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng. 

Số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành, các lĩnh vực có trình độ ngày càng tăng. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy các cấp của huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 đạt 28,6%, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 22,6%; nữ tham gia HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026 cấp huyện đạt 35,4%, cấp xã đạt 32,7%. Số nữ lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan chuyên môn là 42,8%, các đơn vị sự nghiệp là 63,8%, lãnh đạo chủ chốt cấp xã là nữ đạt 11,5%; có 1 phó chủ tịch HĐND và 1 phó chủ tịch UBND huyện là nữ. 

Những kết quả trong công tác cán bộ nữ đã góp phần nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ Văn Chấn trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.
Thu Hạnh

Tags Văn Chấn công tác cán bộ đề án 11 cán bộ trẻ cán bộ nữ ruộng bậc thang

Các tin khác
Đại biểu Sùng Thị Chư phát biểu ý kiến tại phiên giải trình.

Ngày 28/9, Thường trực Hội đồng nhân dân phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái tổ chức phiên giải trình về một số nội dung trong công tác quản lý đô thị trên địa bàn.

Cử tri phản ánh tâm tư, nguyện vọng thông qua các cuộc TXCT của HĐND thành phố

Thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND), thời gian qua, HĐND thành phố Yên Bái đã phát huy vai trò giám sát, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân để giải quyết các vấn đề bức xúc ở địa phương,

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Bình An Hoàng Linh giám sát việc thực hiện nghị quyết hỗ trợ phát triển du lịch tại xã Mỹ Gia.

Việc đổi mới nội dung kỳ họp và tăng cường giám sát giải quyết các kiến nghị của cử tri của HĐND đã góp phần củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền địa phương,

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh kiểm tra hiệu quả mô hình chăn nuôi trâu của nông dân huyện Yên Bình.

Là tỉnh miền núi, Yên Bái có 2/9 huyện, thị, thành phố là huyện đặc biệt khó khăn của cả nước gồm Trạm Tấu, Mù Cang Chải - nơi sinh sống của hơn 90% đồng bào Mông; địa hình cách trở, đi lại khó khăn, nhất là mùa mưa lũ. Tuy nhiên, những năm qua, nhờ tích cực đổi mới công tác vận động quần chúng của Đảng, hơn 60.000 đảng viên của Đảng bộ tỉnh đã góp phần quan trọng đưa đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục