Thành phố Yên Bái cải cách để phục vụ tốt hơn

  • Cập nhật: Thứ tư, 28/9/2022 | 1:55:06 PM

YênBái - 3 năm liên tiếp từ 2019 - 2021, thành phố Yên Bái dẫn đầu khối các huyện, thị về Chỉ số Cải cách hành chính (CCHC).

Chủ tịch UBND thành phố trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của thành phố năm 2021.
Chủ tịch UBND thành phố trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của thành phố năm 2021.


Đây là sự nỗ lực lớn của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn thành phố nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số để phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.
 
"Chính quyền thân thiện” ở Âu Lâu

Sau quá trình tham khảo, thử nghiệm, đánh giá từ thực tế, ngày 19/5, xã Âu Lâu đã cho ra mắt mô hình "Chính quyền thân thiện”. Từ khi ra mắt đến nay, mô hình đã đạt được hiệu quả và để lại ấn tượng tốt đối với người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch tại trụ sở UBND xã. Khẩu hiệu hành động "Nhanh hơn - Tiết kiệm hơn - Hợp lý hơn - Thân thiện hơn” và phương châm "Nụ cười công sở” là mục tiêu để mỗi cán bộ, công chức xã không ngừng phấn đấu, rèn luyện. Xã cũng  bố trí, sắp xếp nơi làm việc phù hợp, tạo sự thân thiện, gần gũi, không có sự ngăn cách giữa cán bộ, công chức và nhân dân khi đến giao dịch. 

Chủ tịch UBND xã Nguyễn Minh Hải cho biết: "Từ khi ra mắt mô hình "Chính quyền thân thiện” đến nay, xã đã tổ chức 10 buổi lễ trao giấy chứng nhận kết hôn, trao 16 thư chúc mừng đến các gia đình khi tổ chức đám cưới và có thêm thành viên mới, đồng thời gửi 11 thư chia buồn đến gia đình có người thân qua đời”.

Cùng với đó, xã thành lập Tổ Dịch vụ công để tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt loại phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận Phục vụ hành chính công. Tổ đã tạo lập tài khoản trên cổng dịch vụ cho 1.738 người dân đủ điều kiện, đạt 40%; tỷ lệ người dân thanh toán không dùng tiền mặt các loại phí, lệ phí đạt 32%. 

Mô hình "Chính quyền thân thiện” ở Âu Lâu đã được người dân đánh giá cao. Thành công ấy đến từ đội ngũ cán bộ lãnh đạo xã gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện nghiêm túc các quy định, đặc biệt là trong giao tiếp, ứng xử và giải quyết công việc với nhân dân; giải thích, hướng dẫn tận tình cho nhân dân và tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm túc phương châm "4 xin" (xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép), "4 luôn" (luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ) và "5 biết" (biết nghe dân nói, biết nói dân hiểu, biết làm dân tin, biết xin lỗi, biết cảm ơn).


Đảng ủy, HĐND, UBND xã Âu Lâu ra mắt mô hình "Chính quyền thân thiện” từ tháng 5/2022. 

Hướng trọng tâm vào phục vụ nhân dân

Tại phường Yên Ninh, CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được quan tâm thực hiện với mục tiêu nâng cao năng lực hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức hướng trọng tâm vào mục tiêu phục vụ nhân dân, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong chỉ đạo điều hành của chính quyền. 

Ông Nguyễn Xuân Chiến - Chủ tịch UBND phường cho biết: UBND phường đã chỉ đạo công chức Tư pháp phường thường xuyên tiến hành rà soát, đánh giá, cập nhật thủ tục hành chính, công khai niêm yết danh sách tại Bộ phận Phục vụ hành chính công để nhân dân theo dõi khi đến làm các thủ tục. 

Phường cũng tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân về việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) qua môi trường điện tử; nâng cao tỷ lệ tiếp nhận và giải quyết các TTHC theo dịch vụ công trực tuyến. Đến nay, mức độ 3 đạt 97,5%, mức độ 4 đạt 64,5 %. 

Đồng thời, thực hiện hiệu quả việc đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Bộ phận Phục vụ hành chính công, lấy sự hài lòng của người dân làm mục tiêu phục vụ của cơ quan. Với sự nỗ lực và quyết tâm cao, phường Yên Ninh đứng thứ nhất trên bảng xếp hạng Chỉ số CCHC khối các xã, phường của thành phố năm 2021.

Không chỉ tại phường Yên Ninh hay xã Âu Lâu, các phòng, ban, đơn vị, UBND thành phố, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã luôn quan tâm và chỉ đạo sát sao, quyết liệt công tác CCHC. Thành phố đã tăng cường kiểm tra, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức; phát huy vai trò, trách nhiệm cao của người đứng đầu là nhân tố quyết định đến sự thành công của công tác CCHC. Ban hành Quyết định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc UBND thành phố Yên Bái. 

Ban hành Kế hoạch về tổng thể CCHC giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030. Đầu tư, duy trì hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến thành phố với 2 điểm cầu tại Thành ủy, UBND thành phố và 15 điểm cầu tại 15/15 xã, phường. Triển khai thực hiện đồng bộ hóa đơn điện tử; các phần mềm ứng dụng phòng, chống dịch Covid-19; cấp mã định danh cá nhân điện tử; lập tài khoản cho công dân giải quyết TTHC qua cổng dịch vụ công quốc gia; đưa các sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử…. đẩy mạnh thi đua khuyến khích cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện chuyển đổi số và tăng cường giải quyết hồ sơ, xử lý công việc trên môi trường điện tử, góp phần để thành phố giữ vững vị trí đứng đầu khối các huyện, thị xã, thành phố về Chỉ số CCHC trong 3 năm liên tiếp. 

Năm 2021, kết quả xác định Chỉ số CCHC của thành phố Yên Bái đạt 95,44/100 điểm, tăng 4 điểm so với năm 2020). Trong đó, công tác chỉ đạo, điều hành đạt 13/14 điểm; xây dựng, ban hành văn bản, rà soát văn bản quy phạm pháp luật đạt 6,5/7 điểm; cải cách TTHC đạt 12,25/12,5 điểm; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước đạt 5/5 điểm; cải cách chế độ công vụ đạt 7/7 điểm; cải cách tài chính công đạt 6/6 điểm. 

Phát huy kết quả đạt được, thành phố quyết tâm giữ vững vị trí đứng đầu trong khối huyện, thị, thành phố về Chỉ số CCHC năm 2022. 

Để thực hiện được mục tiêu này, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Trúc cho biết: Thành phố tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, quán triệt, cụ thể hóa việc thực hiện công tác CCHC bằng các kế hoạch, giải pháp cụ thể. 

Phát huy tính chủ động, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, xác định nhiệm vụ CCHC, nhất là cải cách TTHC là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phải được triển khai đồng bộ, thường xuyên, liên tục, kiên trì, nghiêm túc, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, năng lực lãnh đạo, điều hành của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Đồng thời, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức; lựa chọn, bố trí cán bộ có năng lực, tâm huyết, kỹ năng để nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, tác phong chuẩn mực, thái độ ứng xử trong giao tiếp với người dân, doanh nghiệp. 

Tăng cường phổ biến, quán triệt về mục tiêu, nhiệm vụ CCHC đến từng cán bộ, công chức, viên chức; phổ biến cụ thể các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC đến các tầng lớp nhân dân gắn với khuyến khích nhân rộng cách làm mới, mô hình hay để tạo động lực thúc đẩy công tác CCHC, nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành của các cơ quan nhà nước từ thành phố đến cơ sở. Tiếp tục tập trung CCHC; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý xã hội và phục vụ nhân dân. 

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường khẩn trương rà soát, kiểm tra, đối chiếu các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần bị trừ điểm, đạt điểm thấp để xác định nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém thuộc chức năng nhiệm vụ của đơn vị  mình; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để khắc phục những tồn tại, hạn chế, góp phần cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC của thành phố Yên Bái năm 2022 và những năm tiếp theo. 

Cùng với đó, tiếp tục triển khai hiệu quả hoạt động của Bộ phận Phục vụ hành chính công thành phố, xã, phường; tăng cường hướng dẫn người dân sử dụng hiệu quả máy đánh giá sự hài lòng; tích cực tuyên truyền việc nộp hồ sơ giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu điện, nộp hồ sơ mức độ 3, 4; rà soát, bố trí đội ngũ công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Phục vụ hành chính công phù hợp với yêu cầu thực tiễn khi vận hành hoạt động của bộ phận nhằm phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp.

Thu Trang - Mạnh Cường