Nông dân xã Đào Thịnh: Góp sức xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu

  • Cập nhật: Thứ ba, 14/3/2023 | 7:58:49 AM

YênBái - Thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới (XDNTM), thời gian qua, Hội Nông dân (HND) xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên đã tích cực phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của hội viên, nông dân trong lao động sản xuất; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia, góp phần xây dựng xã Đào Thịnh đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Hội viên nông dân xã Đào Thịnh tích cực tham gia làm đường giao thông nông thôn.
Hội viên nông dân xã Đào Thịnh tích cực tham gia làm đường giao thông nông thôn.

Để hội viên, nông dân tham gia XDNTM đạt hiệu quả, HND xã Đào Thịnh đã xây dựng kế hoạch với những nội dung cụ thể gắn với các phong trào thi đua của tổ chức Hội và triển khai rộng rãi trong hội viên, nông dân. 

Ông Phạm Văn Tiến - Chủ tịch HND xã Đào Thịnh cho biết: "Để góp phần cùng với địa phương hoàn thành XDNTM kiểu mẫu, HND xã đã chỉ đạo, tổ chức vận động cán bộ, hội viên, nhân dân tham gia thực hiện tốt các tiêu chí như: thu nhập, nhà ở, môi trường… Đồng thời vận động mỗi gia đình hội viên chủ động chỉnh trang khuôn viên nhà cửa, góp tiền của, ngày công để xây dựng các công trình phúc lợi, làm đường giao thông thôn, xóm, làm thủy lợi nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn…”. 

Theo đó, các chi hội đã vận động hội viên nông dân đóng góp hơn 2,7 tỷ đồng, gần 900 ngày công, hiến hơn 3.000m2 đất; tu sửa, làm mới 2km đường giao thông nông thôn, 2,1km kênh mương nội đồng…, góp phần duy trì và nâng cao các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu, xây dựng các thôn NTM kiểu mẫu. Cùng với đó, HND xã còn vận động hội viên tích cực tham gia các tiêu chí và đạt được kết quả cụ thể như: xây dựng mới 2 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường; vận động 453 hộ ký cam kết sản xuất, kinh doanh đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm...

Để góp phần XDNTM kiểu mẫu, HND xã còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức cho hội viên đăng ký hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Năm 2022 có 280 hộ đăng ký đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đạt 52,6% tổng số hộ hội viên. 

Các chi hội đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ để thúc đẩy phong trào; vận động, hướng dẫn nông dân đầu tư sản xuất theo hướng hàng hóa, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, tập trung sản xuất các sản phẩm chủ lực; mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất và chế biến nông, lâm sản… 

Thực hiện Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại, tổ hợp tác liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm cho hiệu quả kinh tế cao như: mô hình nuôi ốc của hội viên Phạm Văn Kiệm; mô hình sản xuất chế biến gỗ của hội viên Nguyễn Văn Tiến… 

Cùng với đó, HND xã tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị vận động tương trợ, giúp đỡ hộ hội viên nghèo về giống, vốn, kinh nghiệm sản xuất để vươn lên thoát nghèo. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền hội viên tiếp tục đóng góp xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân; đã hướng dẫn cho 4 hộ vay vốn từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện với số tiền 240 triệu đồng; tiếp tục thực hiện ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tạo điều kiện cho 118 hộ hội viên vay vốn phát triển kinh tế với tổng dư nợ 5,7 tỷ đồng; tiếp tục duy trì hoạt động của các Tổ vay vốn tín chấp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện với tổng dư nợ 3 tỷ đồng, cho 26 hộ vay vốn. 

Thực hiện Chương trình Hỗ trợ rừng và trang trại giai đoạn II (FFF II) do Trung ương HND Việt Nam triển khai thực hiện tại xã; tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên tích cực xây dựng các mô hình liên kết, phát triển kinh tế tập thể nhằm tăng giá trị sản phẩm hàng hóa, góp phần nâng cao các tiêu chí XDNTM kiểu mẫu. Riêng năm 2022, Hội đã chủ trì, vận động thành lập được 2 tổ hợp tác, 1 doanh nghiệp và 1 chi hội nghề nghiệp. 

Ông Phạm Văn Tiến - Chủ tịch HND xã Đào Thịnh chia sẻ: "Mặc dù xã đã đạt xã NTM kiểu mẫu, nhưng thời gian tới, cán bộ, hội viên nông dân tiếp tục cùng chính quyền và nhân dân duy trì, nâng cao các tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt được; tập trung thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thiếu bền vững, hướng đến mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, hội viên và nhân dân để giữ vững xã NTM kiểu mẫu”.

Trần Ngọc