Những “Cổng trường an toàn giao thông”

  • Cập nhật: Thứ ba, 21/3/2023 | 5:31:55 PM

YênBái - "Cổng trường an toàn giao thông” tạo thói quen chấp hành pháp luật an toàn giao thông trong học đường, trở thành một nét đẹp văn hóa trong ý thức tự giác chấp hành quy tắc giao thông của mỗi người, vì mình và vì cộng đồng, góp phần nâng cao ý thức của học sinh, phụ huynh khi tham gia giao thông.


Mạnh Cường – Bùi Minh