Yên Phú thực hiện Chương trình hành động 135

  • Cập nhật: Thứ hai, 27/3/2023 | 7:34:39 AM

YênBái - Thực hiện Chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy và Kế hoạch 150 của Huyện ủy Văn Yên, Đảng ủy xã Yên Phú đã xây dựng Kế hoạch, đề ra 32 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị.

Nhân dân thôn Phú Sơn, xã Yên Phú hưởng ứng phong trào dịch rào hiến đất xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu.
Nhân dân thôn Phú Sơn, xã Yên Phú hưởng ứng phong trào dịch rào hiến đất xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Theo Kế hoạch số 101 của Đảng ủy xã Yên Phú, thôn Phú Sơn được chọn để làm điểm xây dựng và hoàn thành thôn nông thôn mới kiểu mẫu (NTMKM) vào tháng 6/2023. Bà Đỗ Thị Năm - Bí thư Chi bộ Phú Sơn cho biết: "Xác định mục tiêu hoàn thành thôn NTMKM là nhiệm vụ để hoàn thành Kế hoạch số 101-KH/ĐU ngày 26/12/2022 của Đảng ủy trong thực hiện CTHĐ số 135 của Tỉnh ủy, Ban Chi ủy đã họp, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân về các các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng thôn NTMKM. Theo đó, Chi bộ giao nhiệm vụ cho các chi hội, đoàn thể thực hiện từng nội dung, phần việc theo thời gian, lộ trình cụ thể, phấn đấu hoàn thành thôn NTMKM vào cuối tháng 6/2023”. 

Căn cứ trên các mục tiêu, nhiệm vụ, Chi bộ đã vận động nhân dân tập trung phát triển các mô hình kinh tế đồi rừng, dịch vụ thương mại để tăng thu nhập; đồng thời, vận động nhân dân hưởng ứng phong trào xây dựng NTM như: dịch rào hiến đất, đóng góp nguồn lực để bê tông hóa đường thôn... 

Theo đó, năm 2022, thôn đã hiến trên 500 m2 đất hoa màu, vườn tạp, huy động trên 2 tỷ đồng để xây dựng thôn NTMKM, trong đó, nhân dân đóng góp 1 tỷ đồng. 

Phong trào phát triển kinh tế đạt được kết quả tốt. Đến nay, thôn Phú Sơn có gần 30 ha quế; trên 50 hộ buôn bán kinh doanh dịch vụ; trên 70% số hộ có đời sống khá, giàu trở lên; tỷ lệ hộ nghèo còn 1,2%; thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt trên 45 triệu đồng/người. 

Nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 150-KH/HU, ngày 15/12/2022 của Huyện ủy Văn Yên theo CTHĐ số 135-CTr/TU của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, Đảng ủy xã Yên Phú đã xây dựng Kế hoạch số 101-KH/ĐU ngày 26/12/2022 về thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Theo đó, Đảng ủy xã đề ra 32 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị. 

Để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu này, ngay từ đầu năm 2023, Đảng ủy xã tổ chức họp, triển khai các nội dung phần việc cụ thể để chỉ đạo xây dựng thôn Trung Tâm, thôn Phú Sơn đạt chuẩn thôn NTMKM trong quý II và quý III; phân công nhiệm vụ cụ thể cho Chi bộ thôn Phú Sơn và thôn Trung Tâm tranh thủ nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” để huy động nguồn lực, sự tham gia tích cực của nhân dân hoàn thiện hạ tầng cơ sở như: đường bê tông, khuôn viên nhà văn hóa, cảnh quan môi trường sống; tập trung đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất nông lâm nghiệp, phát triển và nhân rộng các mô hình kinh tế theo Nghị quyết 69 HĐND tỉnh; tập trung xây dựng sản phẩm OCOP 3 sao là giống lúa ST25, phấn đấu thành lập 1 doanh nghiệp, 2 hợp tã xã trong năm 2023; giảm 19 hộ nghèo trong năm... 

Ông Đỗ Văn Thành - Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Đảng ủy xã đã tập trung quán triệt nội dung, phân công nhiệm vụ, phần việc cụ thể đến từng đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, các chi hội, đoàn thể, thôn với thời gian, lộ trình cụ thể; trong đó, gắn với việc thực hiện Phong trào "Ngày cuối tuần cùng dân”, Phong trào "Dịch rào hiến đất”, Phong trào "Lắng nghe dân nói và xây dựng văn hóa giữ gìn vệ sinh môi trường sống”, Phong trào "Cả nước chung tay xây dựng NTM”... gắn với các phong trào, hoạt động của các hội, đoàn thể trong xã... 

Hàng tháng, quý, Đảng ủy đều kiểm tra đánh giá việc thực hiện và lấy kết quả thực hiện làm tiêu chí đánh giá, phân xếp loại cán bộ, đảng viên hàng năm; phấn đấu 6 tháng đầu năm xã hoàn thành 60% các chỉ tiêu trong kế hoạch. 

Bằng quyết tâm cao, sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, sau gần 3 tháng đầu năm 2023 đã có 11/32 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị đạt từ 50 - 70% kế hoạch; 5 chỉ tiêu đạt 100%. 

Nổi bật là, diện tích rừng trồng mới đạt 100% kế hoạch; kết nạp đảng viên mới đạt 70% kế hoạch; số doanh nghiệp, tổ hợp, hợp tác xã thành lập đạt 70% kế hoạch; chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 97,8% kế hoạch; tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn nông thôn đạt 100% kế hoạch...

Thanh Tân