Góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự

  • Cập nhật: Thứ năm, 30/3/2023 | 1:46:13 PM

YênBái - Thực hiện Chỉ thị số 14 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân”, thời gian qua, Công an tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực và nhu cầu xã hội, góp phần phục vụ có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Cán bộ Công an tỉnh tuyên truyền Luật An ninh mạng cho học sinh Trường THCS Quang Trung, thành phố Yên Bái.
Cán bộ Công an tỉnh tuyên truyền Luật An ninh mạng cho học sinh Trường THCS Quang Trung, thành phố Yên Bái.


Hiện tại, Công an tỉnh đang duy trì hoạt động hiệu quả Cổng Thông tin điện tử Công an tỉnh Yên Bái. Trong năm 2022, Cổng Thông tin điện tử Công an tỉnh Yên Bái đã đăng tải, chia sẻ 356 bài viết, hình ảnh có nội dung tuyên truyền, PBGDPL, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc chống Đảng, Nhà nước; thông báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm phục vụ công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm. 

Cùng đó, Công an tỉnh đã xây dựng 202 trang tài khoản trên mạng xã hội Facebook, qua đó, đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, hình ảnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thu hút gần 46.000 tài khoản cá nhân tiếp cận. 

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11), hàng năm, Công an tỉnh đều tổ chức các hoạt động tuyên truyền PBGDPL đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn tỉnh với tinh thần "Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. 

Trong năm 2022, lực lượng công an tỉnh đã tổ chức 3.547 buổi tuyên truyền PBGDPL, thu hút hơn 170.000 lượt người tham dự; phối hợp đăng tải hơn 700 tin, bài, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền về công tác đảm bảo an ninh, trật tự; cấp phát đến các đơn vị 425 cuốn sách tham khảo chuyên sâu về pháp luật, phục vụ khai thác, nghiên cứu, học tập nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng áp dụng pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ công an toàn tỉnh. 

Ngoài ra, Công an tỉnh đã tổ chức, phát động Cuộc thi "Tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân” đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ công an toàn tỉnh; vận động cán bộ, chiến sĩ tích cực hưởng ứng tham gia các cuộc thi như: "Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015" do Sở Tư pháp tổ chức, "Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài" do Bộ Tư pháp phát động, "Tìm hiểu giải pháp Chuyển đổi số quốc gia - Viet Solutions" do Bộ Công an phát động hay Cuộc thi "Sáng tác tiểu phẩm tuyên truyền an toàn giao thông” do Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức. 

Hiện tại, Công an tỉnh đang phối hợp duy trì thực hiện tốt chuyên mục "An ninh Yên Bái” trên Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái; chuyên mục "An ninh trật tự” trên Báo Yên Bái. Đồng thời làm tốt công tác quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả Thư viện Công an tỉnh với hơn 3.900 cuốn sách, báo, tạp chí các loại… đáp ứng nhu cầu đọc, nghiên cứu, nâng cao tri thức cho cán bộ, chiến sĩ. 

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền PBGDPL, thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Luật PBGDPL; Chỉ thị số 32 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân”; triển khai các đề án nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh. 

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; gắn tuyên truyền PBGDPL với xây dựng, thực hiện hiệu quả cơ chế theo dõi, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng phát triển sâu rộng...

Hồng Oanh