Truyền thông phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật tại Trường THCS thị trấn Yên Bình

  • Cập nhật: Thứ sáu, 26/5/2023 | 3:40:52 PM

YênBái - Hướng tới Tháng hành động vì trẻ em, sáng 26/5, huyện Yên Bình tổ chức truyền thông phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật năm 2023 tại Trường Trung học cơ sở thị trấn Yên Bình.

Toản cảnh buổi truyền thông.
Toản cảnh buổi truyền thông.


Thông qua các tiết mục văn nghệ, tiểu phẩm và những câu hỏi trực tiếp tại buổi truyền thông, các em học sinh của Trường Trung học cơ sở thị trấn Yên Bình đã được truyền đạt các kiến thức về: quyền trẻ em, Luật Trẻ em, Luật Lao động, phòng, chống tai nạn thương tích, bạo lực, xâm hại trẻ em và công tác phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật.


Học sinh Trường Trung học cơ sở thị trấn Yên Bình trả lời các câu hỏi liên quan đến: quyền trẻ em, Luật Trẻ em, Luật Lao động, phòng, chống tai nạn thương tích... tại buổi truyền thông.

Buổi truyền thông cũng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức, người sử dụng lao động, cộng đồng, phụ huynh trong việc phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định. 

Hỗ trợ lao động trẻ em, trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em và gia đình tiếp cận chính sách, chương trình, dịch vụ giảm nghèo, an sinh xã hội, giáo dục phổ thông và đào tạo nghề phù hợp; triển khai các mô hình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em. 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, chính sách về phòng ngừa lao động trẻ em; xử lý kịp thời các trường hợp sử dụng lao động trẻ em; xây dựng cơ sở dữ liệu theo dõi, đánh giá việc thực hiện chương trình, định kỳ khảo sát quốc gia về lao động trẻ em...

Minh Huyền - Hữu Nghĩa