Đào Thịnh đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

  • Cập nhật: Thứ ba, 30/5/2023 | 7:41:57 AM

YênBái - Đại hội Đảng bộ xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra 25 chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã xây dựng chương trình hành động đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, phấn đấu xây dựng xã Đào Thịnh trở thành xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Đào Thịnh trao đổi nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu với Bí thư Chi bộ và người dân thôn 4.
Lãnh đạo Đảng ủy xã Đào Thịnh trao đổi nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu với Bí thư Chi bộ và người dân thôn 4.

Bí thư Đảng ủy xã Đào Thịnh Đỗ Văn Thức trao đổi: Để thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đến năm 2025, Đảng bộ đã đề ra các nhóm giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu hàng năm và cả nhiệm kỳ. 

Đảng bộ chỉ đạo tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM một cách đồng bộ, hiệu quả; xây dựng vùng trồng dâu nuôi tằm 55 ha, sản lượng kén tằm đạt trên 82 tấn/năm; phát triển mới 5 cơ sở chăn nuôi hàng hóa tập trung; duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm đã được chứng nhận,  phấn đấu có thêm ít nhất 3 sản phẩm chủ lực của xã có tem truy xuất nguồn gốc, xây dựng nhãn hiệu, chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp an toàn theo tiêu chuẩn; tập trung trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, mỗi năm trồng mới, trồng thay thế  90 ha rừng. 

Duy trì và nâng cao các tiêu chí để xây dựng xã NTM kiểu mẫu, nhất là nâng cao thu nhập cho người dân và bảo vệ cảnh quan, môi trường sống, bảo đảm tỷ lệ chất thải rắn được thu gom, xử lý theo đúng quy định đạt từ 95% trở lên; tỷ lệ rác thải sinh hoạt được phân loại, thu gom và xử lý đạt từ 100%; huy động mọi nguồn lực, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm thực hiện bê tông hóa 100% các tuyến đường ngõ xóm..., phấn đấu đến năm 2025, 6/7 thôn trong xã được công nhận thôn NTM kiểu mẫu, xã đạt NTM kiểu mẫu vào năm 2021... 

Sau hơn hai năm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã vào cuộc sống, xã Đào Thịnh đã giành được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, xã duy trì sản xuất 130,6 ha lúa nước, đạt 106% kế hoạch, 50 ha ngô, đạt 115% kế hoạch; sản lượng lương thực có hạt đạt 863,7 tấn, đạt 104% kế hoạch; duy trì diện tích quế 970 ha và giữ vững diện tích quế hữu cơ 673 ha; duy trì 2 sản phẩm OCOP là tinh dầu quế và quế điếu thuốc; các sản phẩm từ cây quế được sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm và từng bước xây dựng làng nghề, nâng cao giá trị các sản phẩm từ quế; trồng mới  5,28 ha cây dâu tằm, sản lượng kén tằm đạt 82 tấn, bằng 117% kế hoạch; duy trì chăn nuôi và hoàn thành chỉ tiêu với tổng đầu đàn gia súc cả năm gần 2.000 con, đàn gia cầm 26.330 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại 234 tấn, đạt 106% chỉ tiêu nghị quyết. 

Đặc biệt, xã duy trì hoạt động của 5 HTX và 25 tổ hợp tác, duy trì 126 hộ sản xuất, kinh doanh, thành lập mới 3 doanh nghiệp và 4 tổ hợp tác, tạo việc làm cho từ 400 - 500 lao động, với mức thu nhập bình quân 5 - 7 triệu đồng/người/tháng. 

Cuối năm 2021, Đào Thịnh là xã đầu tiên của huyện được công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (theo Bộ tiêu chí cũ); đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện với mức thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 56,1 triệu đồng/người/năm. 

Hiện nay, xã tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng, nâng cao các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu và hoàn thành 19 tiêu chí xã NTM kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí mới trong quý IV tới để hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị công nhận xã NTM kiểu mẫu vào quý I năm 2024. 

Ông Nguyễn Văn Vượng - Bí thư Chi bộ thôn Khe Măng phẩn khởi cho hay: Cuối năm 2021, xã Đào Thịnh là xã đầu tiên của huyện Trấn Yên được công nhận xã NTM kiểu mẫu. Thôn Khe Măng có 95 hộ và các hộ đều khá giả, không có hộ nghèo, đường trục thôn 3,5 km đã được kiên cố hóa 100%. Năm 2022, cùng với nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, thôn đã huy động nhân dân hiến đất mở rộng nhà văn hóa thôn rộng trên 500 m2, có tăng âm loa đài phục vụ văn nghệ, 2 sân chơi thể thao...". 

Thôn Khe Măng còn vận động nhân dân làm 1 km đường nội đồng và 700 mét đường ngõ xóm, trồng hoa, lắp hệ thống điện chiếu sáng hai bên đường. Mọi người ai cũng phấn khởi cùng chung sức với nhân dân các thôn khác thi đua hoàn thành các tiêu chí còn lại để xã được công nhận lại xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí mới vào đầu năm 2024.

Bằng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, xã Đào Thịnh phấn đấu để đầu năm 2024 được công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí mới.

Minh Hằng