HĐND huyện Trấn Yên tăng cường hoạt động giám sát

  • Cập nhật: Thứ ba, 19/9/2023 | 7:33:28 AM

YênBái - Để thực hiện tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, những năm gần đây, công tác giám sát của Thường trực và các ban HĐND huyện Trấn Yên tiếp tục có sự đổi mới, chất lượng hoạt động giám sát được nâng lên.

Đoàn giám sát HĐND tỉnh và HĐND huyện Trấn Yên giám sát tại xã Việt Hồng.
Đoàn giám sát HĐND tỉnh và HĐND huyện Trấn Yên giám sát tại xã Việt Hồng.


Năm 2023, căn cứ vào nghị quyết của HĐND, Thường trực và các ban HĐND đã xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát ngay từ đầu năm triển khai và tổ chức các cuộc giám sát theo thẩm quyền, nội dung đề ra. Trong đó, HĐND huyện phối hợp với các đoàn giám sát của HĐND tỉnh tiến hành giám sát ngay tại cơ sở; khảo sát thực tế tại thực địa và các hộ dân. 

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2023, đoàn giám sát của Ban Dân tộc, HĐND tỉnh đã phối hợp với Ban Pháp chế HĐND huyện Trấn Yên và các cơ quan có liên quan tiến hành giám sát thực tế tại 6 xã: Bảo Hưng, Minh Quân, Lương Thịnh, Việt Hồng, Cổ Phúc, Quy Mông để đôn đốc giải quyết 6 ý kiến mà cử tri các xã đã gửi các kỳ họp của HĐND tỉnh. 

Trong đó, đối với các kiến nghị tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh, cử tri xã Bảo Hưng đề nghị tỉnh quan tâm có phương án xử lý đối với một số diện tích ruộng bị ngập úng, đất đá vùi lấp ảnh hưởng 2 bên ven đường không canh tác được. 

Qua giám sát, hiện khu vực ruộng bị ảnh hưởng nằm trong diện tích thu hồi của Dự án Khu đô thị dịch vụ tại đường Âu Cơ. Vì vậy, khi triển khai Dự án, huyện Trấn Yên sẽ phối hợp để giải quyết dứt điểm, làm rõ vùng bị ảnh hưởng đưa ra phương án giải quyết. 

Đối với ý kiến, kiến nghị tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh, cử tri xã Việt Hồng kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng cống hộp của công trình cải tạo, sửa chữa, nâng cấp đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai (IC12) với tỉnh lộ 172, đoạn qua trung tâm xã. Qua giám sát đoạn qua trung tâm xã chưa được xây dựng cống hộp, cử tri tiếp tục đề nghị xây dựng 1,2 km cống hộp…

Cùng với đẩy mạnh hoạt động giám sát ngay tại cơ sở; khảo sát thực tế tại thực địa và các hộ dân, Thường trực và các ban HĐND huyện đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện giám sát hoạt động của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo luật quy định. Đối với các ban của HĐND huyện cũng tổ chức giám sát theo luật định; trong đó, Ban Pháp chế Ban Kinh tế - Xã hội giám sát công tác quản lý và sử dụng tài sản công tại các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn. 


Qua giám sát cho thấy, các đơn vị, địa phương đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công. Chủ động ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công, quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ theo đúng quy định, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, đảm bảo công khai, dân chủ, đúng nguyên tắc, tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích. 

Việc mua sắm, xử lý tài sản công được thực hiện đúng quy trình, thủ tục theo quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả theo đúng thẩm quyền được phân cấp tại Nghị quyết số 15 của HĐND tỉnh; Quyết định số 1404 của UBND huyện về quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng; Quyết định số 646 của UBND tỉnh về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung và giao nhiệm vụ mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, HĐND huyện Trấn Yên tăng cường giám sát tình hình thực hiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của HĐND cấp xã. 

Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND các xã đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ quyền hạn theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, đã ban hành các nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND xã; quyết định các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm, bảo đảm lợi ích hợp pháp của công dân trên địa bàn; bầu, miễn nhiệm các chức danh theo quy định. Việc thực hiện nghị quyết của HĐND xã; giám sát hoạt động của Thường trực HĐND, UBND xã, các ban của HĐND xã, giám sát văn bản quy phạm pháp luật của UBND xã và thực hiện các nhiệm vụ khác theo thẩm quyền. 

Tuy nhiên, qua giám sát Ban Pháp chế HĐND huyện nhận thấy còn một số tồn tại như: việc thực hiện chương trình giám sát; tiếp xúc cử tri sau kỳ họp, tiếp công dân chưa thường xuyên, chưa hiệu quả. Việc gửi tài liệu trước kỳ họp cho đại biểu chưa đảm bảo về thời gian, trong kế hoạch tổ chức kỳ họp vẫn ghi là kỳ họp bất thường; báo cáo thẩm tra của các ban ý kiến tham gia phản biện chưa nhiều…

Thời gian tới, HĐND huyện Trấn Yên cũng như HĐND cấp xã tiếp tục thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ quyền hạn theo luật định, khắc phục những tồn tại sau giám sát; thực hiện tốt công tác chuẩn bị trước kỳ họp, rút kinh nghiệm sau kỳ họp, phân công nội dung thảo luận, chất vấn cho đại biểu; chú trọng công tác thẩm tra, khảo sát, gửi tài liệu kỳ họp cho đại biểu nghiên cứu đảm bảo thời gian quy định. Từ đó, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND và hoạt động giám sát ngay từ cơ sở…

Trần Ngọc