Văn Chấn chủ động giữ rừng trong mùa khô hanh

  • Cập nhật: Thứ năm, 30/11/2023 | 7:49:50 AM

YênBái - Với mục tiêu bảo vệ, giữ vững diện tích rừng hiện có nhằm bảo đảm sinh kế cho người dân sống và phát triển kinh tế từ rừng, bước vào mùa khô hanh năm 2023, huyện Văn Chấn đã và đang tập trung chỉ đạo những địa phương có rừng, chủ rừng chủ động các phương án phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) để đảm bảo an toàn tài nguyên rừng.

Diện tích rừng phòng hộ của xã Suối Quyền được quản lý, bảo vệ tốt nên không có tình trạng chặt phá, đốt rừng làm nương rẫy.
Diện tích rừng phòng hộ của xã Suối Quyền được quản lý, bảo vệ tốt nên không có tình trạng chặt phá, đốt rừng làm nương rẫy.

 

>> Văn Chấn: "4 tại chỗ” bảo vệ rừng


 Xã Suối Quyền có trên 1.144 ha rừng phòng hộ và trên 2.013 ha rừng tự nhiên sản xuất, rừng trồng sản xuất; trong đó, có khoảng trên 511 ha rừng có nguy cơ xảy ra cháy cao. Các thôn có nhiều diện tích rừng dễ cháy gồm các thôn: Suối Quyền, Suối Bắc, Thẳm Có; bởi vậy, công tác quản lý bảo vệ rừng (BVR) PCCCR, nhất là trong mùa khô hanh luôn được cấp ủy, chính quyền xã đặc biệt quan tâm. 

Ông Đặng Kim Lý - Chủ tịch UBND xã Suối Quyền cho biết: "Ngay từ đầu tháng 10/2023, UBND xã kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững của xã với 24 thành viên; kiện toàn 5 ban BVR, PCCCR; đồng thời, tổ chức tuyên truyền, học tập, ký cam kết về BVR, PCCCR tại 5 thôn cho tất cả người dân, chủ rừng. Cùng đó, Ban Chỉ đạo của xã thường xuyên kiểm tra khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng nhằm phát hiện kịp thời các vi phạm về PCCCR để kịp thời xử lý, ngăn chặn”. 

Cùng đó, xã tổ chức phân trực chỉ huy tại trụ sở UBND xã nhằm nắm bắt thông tin diễn biến thời tiết và chỉ đạo các tổ tuần tra kiểm tra rừng; phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể xã tổ chức tuyên truyền các văn bản pháp quy trong quản lý, BVR, PCCCR; phối hợp cùng các xã giáp ranh tuần tra, kiểm tra chặt chẽ các khu vực rừng giáp ranh; thực hiện nghiêm phương châm chỉ đạo "Phòng là chính, chữa cháy phải kịp thời” và phương châm "4 tại chỗ”; phân lịch trực 24/24 giờ trong những ngày cao điểm có nguy cơ cháy rừng cao.

Huyện Văn Chấn có trên 66.400 ha rừng; trong đó, diện tích rừng tự nhiên trên 42.000 ha; diện tích rừng trồng trên 24.300 ha phân bố trên địa bàn 24 xã, thị trấn. 

Là huyện nằm trong vùng trọng điểm cháy rừng của tỉnh, hiện trên địa bàn huyện có 22,35 nghìn héc - ta rừng có nguy cơ xảy ra cháy cao. Các xã có nhiều diện tích rừng dễ cháy ở 14 xã: Bình Thuận, Cát Thịnh, Chấn Thịnh, Thượng Bằng La, Nghĩa Tâm, Sơn Lương, Nậm Búng, Sùng Đô, Nậm Mười, Nậm Lành, Suối Bu, Suối Giàng, Suối Quyền, Nghĩa Sơn. 

Để bảo vệ tốt diện tích rừng, bước vào mùa khô hanh năm 2023, Hạt Kiểm lâm huyện Văn Chấn tham mưu giúp UBND huyện ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 15/9/2023 về việc tăng cường các biện pháp BVR, PCCCR mùa khô; kiện toàn lại 28 ban chỉ đạo Chương trình Phát triển lâm nghiệp bền vững; điều chỉnh, bổ sung phương án, kế hoạch PCCCR cấp xã và của các chủ rừng là tổ chức, hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư.

Trong đó, đã chú trọng rà soát, xác định vị trí các vùng trọng điểm cháy rừng tại 14 xã với diện tích 22,35 nghìn héc - ta rừng tập trung; củng cố lực lượng và duy trì hoạt động của 213 tổ đội xung kích chữa cháy rừng gồm 2.408 người ở các thôn, tổ  dân phố; 14 tổ đội với 104 người tham gia thuộc các đơn vị chủ rừng; thực hiện ký cam kết BVR, PCCCR tới 27.457 hộ; cấp phát 3.500 bản cam kết, 2.000 tờ tuyên truyền BVR, PCCCR.

Tổ chức thực hiện diễn tập ứng phó cháy rừng tại thôn Ngã Ba, xã Sùng Đô vào ngày 11/10/2023 để nâng cao nhận thức cho người dân về công tác PCCCR; sửa chữa 4 tường tin tuyên truyền, 2 biển cấp dự báo cháy rừng; sơn sửa 25 biển báo khu rừng cấm lửa; tiếp nhận, cấp phát các trang thiết bị phục vụ công tác BVR, PCCCR.

Phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện xây dựng chương trình tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, truyền hình và cảnh báo nguy cơ cháy rừng trong thời gian cao điểm; theo dõi chặt chẽ các yếu tố thời tiết để dự báo, phát các bản tin cảnh báo nguy cơ xảy ra cháy rừng trong những ngày nắng hanh để mọi người nâng cao cảnh giác PCCCR; phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BVR, PCCCR. Cùng đó, công tác thanh tra, xử lý các hành vi vi phạm lâm luật cũng được đơn vị chú trọng. 

Theo đó, từ đầu năm 2023 đến nay, Hạt Kiểm lâm huyện xử lý 29 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp về các hành vi xâm lấn rừng, chặt phá, đốt nương, vận chuyển lâm sản trái phép; qua đó, xử phạt hành chính nộp ngân sách Nhà nước gần 140 triệu đồng. 

Ông Vũ Đình Trường - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Văn Chấn cho biết: "Cùng với việc chỉ đạo các tổ BVR ở các thôn thực hiện nghiêm túc giờ trực, ca trực theo từng cấp dự báo cháy. Đơn vị cũng tăng cường lực lượng kiểm tra, tuần tra các khu vực có nguy cơ xảy ra cháy cao để cảnh báo người dân; phân công lực lượng trực PCCCR liên tục 24/24 giờ trong ngày để nắm vững diễn biến tình hình cháy rừng ở từng địa phương; tổ chức huấn luyện nghiệp vụ, kỹ năng PCCCR cho các chủ rừng và lực lượng tham gia chữa cháy rừng ở địa bàn các xã trọng điểm; kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp phát nương, làm rẫy vào diện tích rừng tự nhiên; qua đó, góp phần giữ vững tỷ lệ độ che phủ rừng toàn huyện đạt gần 59%”.

Thanh Tân