Trấn Yên thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

  • Cập nhật: Thứ sáu, 8/12/2023 | 6:48:41 PM

YênBái - Ngày 8/12, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã ký các quyết định số 2341, 2342 và 2343 công nhận các xã Kiên Thành, Y Can, Hòa Cuông của huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Một góc của trung tâm xã Hòa Cuông. Ảnh minh họa
Một góc của trung tâm xã Hòa Cuông. Ảnh minh họa


Đây là kết quả của việc thực hiện Đề án xây dựng huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gắn với đô thị hóa giai đoạn 2021 - 2025.

Với việc 3 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn nâng cao năm 2023, toàn huyện Trấn Yên đã có 14 xã nông thôn mới nâng cao đạt mục tiêu đề ra. Cùng đó, các địa phương phấn đấu trong năm toàn huyện hoàn thành mục tiêu nâng số xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu lên 5 xã và có tổng số 120 thôn nông thôn mới kiểu mẫu. 

Cùng với quyết định đạt chuẩn, mỗi xã được thưởng công trình phúc lợi trị giá 600 triệu đồng theo Quy định tại Nghị quyết số 78/2021/NQ-HĐND tỉnh Yên Bái.

QT