Vì một Văn Yên không còn hộ nghèo

  • Cập nhật: Thứ hai, 26/2/2024 | 2:15:28 PM

YênBái - Tiếp nối nhiều cách làm sáng tạo đã thực hiện thời gian qua, năm 2024, huyện Văn Yên tiếp tục phát động phong trào thi đua “Dòng họ, thôn không còn hộ nghèo”, hướng tới xã không còn hộ nghèo để tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác giảm nghèo bền vững.

UBND huyện Văn Yên hỗ trợ lợn giống cho các hộ nghèo thôn Hạnh Phúc, xã Tân Hợp.
UBND huyện Văn Yên hỗ trợ lợn giống cho các hộ nghèo thôn Hạnh Phúc, xã Tân Hợp.

Là 1 trong số 20 hộ nghèo của thôn Hạnh Phúc, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên, gia đình chị Nguyễn Thị Bảy không có đất sản xuất, hai vợ chồng là lao động tự do, nuôi 2 con nhỏ nên cuộc sống gia đình nhiều khó khăn. Khi địa phương phát động phong trào thi đua "Dòng họ, thôn không còn hộ nghèo”, gia đình chị đăng ký tham gia với quyết tâm thoát nghèo. 

Chị Bảy chia sẻ: "Hiện tại cuộc sống của gia đình cũng không dư giả gì, nhưng 2 vợ chồng còn trẻ, còn khỏe nên xác định không thể mãi đói nghèo. Tham gia phong trào thi đua của địa phương, gia đình tôi được hỗ trợ 2 con lợn giống, đây là động lực để gia đình nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế. Gia đình tôi quyết tâm sẽ là hộ đầu tiên trên địa bàn xã có đơn xin thoát nghèo trong năm 2024”. 

Trên địa bàn xã Tân Hợp hiện có 7 dòng họ tại 6 thôn. Trong các dòng họ còn 30 hộ nghèo (chiếm 48,3% sô hộ toàn xã). Xã đặt mục tiêu đến cuối năm 2024, 100% dòng họ, thôn không phát sinh hộ nghèo; 100% hộ nghèo thoát nghèo (đối với các dòng họ có dưới 5 hộ nghèo); giảm từ 60% - 70% hộ nghèo (đối với các dòng họ có từ 5 hộ nghèo trở lên). 

Ông Triệu Đình Khôi - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hợp cho hay: "Để thể hiện quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra, xã đã tiến hành ký kết hưởng ứng và thực hiện phong trào "Dòng họ, thôn không còn hộ nghèo” với đại diện các dòng họ, thôn trên địa bàn. Trong quá trình triển khai phong trào, chúng tôi đã tích cực hướng dẫn, giúp đỡ người dân bằng các phương thức hỗ trợ cây, con giống. Xã cũng sẽ liên kết với các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm để giúp đỡ, hỗ trợ các hộ nghèo về tư liệu sản xuất cũng như để người dân tiếp cận được các nguồn vốn. Đối với các hộ không có đất sản xuất, chúng tôi định hướng để người dân tham gia lao động tại các thị trường nước ngoài, tăng thu nhập cho gia đình”. 

Dòng họ Giàng ở xã Nà Hẩu cũng còn 20 hộ nghèo. Khi huyện phát động phong trào "Dòng họ, thôn không còn hộ nghèo”, các gia đình trong dòng họ đã thống nhất tham gia. Anh Giàng A Giáo - Trưởng dòng họ Giàng ở xã Nà Hẩu thông tin: "Sau khi chính quyền địa phương phát động phong trào giảm nghèo, tôi đã tuyên truyền, vận động các hộ gia đình trong dòng họ thay đổi nhận thức, phát huy nội lực của dòng họ, động viên khuyến khích con em nỗ lực tham gia các chương trình, dự án hỗ trợ của Nhà nước và các tổ chức để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo".

Những năm qua, huyện Văn Yên đã đặc biệt coi trọng công tác giảm nghèo để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Với sự quan tâm vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng nhiều giải pháp cụ thể, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 6,93%, hộ cận nghèo còn 3,25% theo chuẩn nghèo đa chiều, giai đoạn 2021 - 2025. Tiếp nối những cách làm sáng tạo đã thực hiện thời gian qua, năm 2024, huyện Văn Yên tiếp tục phát động phong trào thi đua "Dòng họ, thôn không còn hộ nghèo”, hướng tới xã không còn hộ nghèo.

Để giảm nghèo bền vững, phong trào thi đua "Dòng họ, thôn không còn hộ nghèo” tập trung phát huy vai trò của trưởng họ, trưởng thôn, trưởng bản, người có uy tín nhằm tuyên truyền, vận động thay đổi nhận thức của hộ nghèo về giảm nghèo. Qua đó, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường của từng hộ nghèo, tinh thần đoàn kết tương thân, tương ái trong từng dòng họ, từng thôn để hỗ trợ giúp hộ nghèo cả về tinh thần, vật chất, kiến thức để vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no của người dân và cộng đồng, phấn đấu "Vì một Văn Yên không còn người nghèo”. 

Với sự quan tâm vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng nhiều giải pháp cụ thể, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 6,93%, hộ cận nghèo còn 3,25% theo chuẩn nghèo đa chiều, giai đoạn 2021 - 2025. 

"Dòng họ, thôn không còn hộ nghèo” được xác định là phong trào trọng tâm trong lộ trình đưa huyện Văn Yên cán đích huyện nông thôn mới vào cuối năm 2024. Huyện phấn đấu tỷ lệ giảm nghèo đa chiều còn 4,3%, có ít nhất 6 thôn và 8 dòng họ không còn hộ nghèo vào cuối năm 2024. 

Bà Lã Thị Liền - Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Yên cho biết: "Để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả, địa phương sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội, đoàn thể và cộng đồng xã hội với các hình thức giúp đỡ, hỗ trợ các hộ nghèo phù hợp. Đặc biệt, sự vào cuộc của các dòng họ, các thôn sẽ góp phần quan trọng để nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức tự giác, chủ động vươn lên thoát nghèo của chính những hộ gia đình nghèo, để không còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước và xã hội. Chúng tôi tin tưởng, phong trào thi đua "Dòng họ, thôn không còn hộ nghèo” sẽ được lan tỏa rộng khắp, đi vào cuộc sống và thực sự có hiệu quả, góp phần thực hiện hoàn thành thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025”. 

Công cuộc giúp người dân giảm nghèo bền vững vẫn còn đó nhiều gian nan, song với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng hành bằng nghĩa tình, trách nhiệm của cộng đồng, sự chung sức, đồng hành với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể của các thôn, dòng họ trong hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo và hơn hết là ý chí, nghị lực tự vươn lên thoát nghèo của các hộ nghèo, cận nghèo, tin rằng công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Văn Yên sẽ tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển.

Thanh Chi