Yên Bình tích cực xây dựng “Chi bộ kiểu mẫu”

  • Cập nhật: Thứ ba, 21/5/2024 | 1:54:45 PM

YênBái - Cụ thể hóa Đề án số 07-ĐA/TU ngày 28/2/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về xây dựng chi bộ kiểu mẫu trong Đảng bộ tỉnh, giai đoạn 2022 - 2025. Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Bình đã ban hành Kế hoạch số 96 ngày 5/4/2022 về xây dựng chi bộ kiểu mẫu trong Đảng bộ huyện. Đến nay, sau hơn hai năm thực hiện, toàn huyện có 10 chi bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy công nhận danh hiệu chi bộ kiểu mẫu.

Lãnh đạo xã Đại Minh, huyện Yên Bình tặng hoa chúc mừng Chi bộ thôn Làng Cần đạt danh hiệu “Chi bộ kiểu mẫu” năm 2023.
Lãnh đạo xã Đại Minh, huyện Yên Bình tặng hoa chúc mừng Chi bộ thôn Làng Cần đạt danh hiệu “Chi bộ kiểu mẫu” năm 2023.

Được công nhận danh hiệu "Chi bộ kiểu mẫu” năm 2023, cán bộ, đảng viên trong Chi bộ Trường Mầm non xã Tân Hương rất phấn khởi và coi đây là mục tiêu, động lực để tiếp tục xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. Với 23 đảng viên, Chi bộ luôn đổi mới, sáng tạo trong sinh hoạt, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng hoạt động của chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

Đến nay, 100% đảng viên, viên chức trong Trường đều sử dụng giáo án điện tử, thường xuyên đổi mới phương pháp dạy học và tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình giảng dạy; 100% đảng viên nghiêm túc, sử dụng có hiệu quả "Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái”. Các cán bộ, đảng viên trong Chi bộ được rèn luyện thêm bản lĩnh chính trị, tư tưởng, không ngừng phát huy năng lực cá nhân để xây dựng tập thể trong sạch, vững mạnh; vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong công tác giảng dạy và cuộc sống. 

Cô giáo Lê Thị Hương Nhung - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường thông tin: "Thời gian qua, Chi bộ đã thực hiện hoàn thành 7 tiêu chí chung và 5 tiêu chí cụ thể trong xây dựng chi bộ kiểu mẫu và đi sâu vào các nội dung đăng ký chi bộ kiểu mẫu một cách hiệu quả. Chi bộ xác định đây là nhiệm vụ quan trọng để tiếp tục xây dựng hình ảnh đẹp về nhà trường, nhất là trong việc nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ”.  

Đầu tháng 2/2024, các đảng viên thuộc Chi bộ Làng Cần, xã Đại Minh rất phấn khởi, tự hào khi được Đảng bộ huyện Yên Bình công nhận đạt chi bộ kiểu mẫu. Đây cũng là chi bộ kiểu mẫu thứ 10 được Ban Thường vụ Huyện ủy công nhận. Với sự quan tâm của Đảng ủy xã Đại Minh, Chi bộ Làng Cần đã tập trung lãnh đạo xây dựng chi bộ kiểu mẫu gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. 

Đến nay, 100% hộ gia đình đảng viên tích cực tham gia phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; thôn đạt danh hiệu "Thôn nông thôn mới kiểu mẫu”; chi bộ không có đảng viên thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo. Các đảng viên và nhân dân tích cực tham gia ủng hộ, đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi công cộng, gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập gia đình. 

Đảng viên Nguyễn Xuân Hòa, thôn Làng Cần chia sẻ: "Tôi cũng như các đảng viên khác đều cảm thấy rất vinh dự; đồng thời, xác định tư tưởng là phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa. Ngoài nêu cao vai trò tiền phong của người đảng viên, tích cực tuyên truyền, vận động gia đình, người thân và quần chúng nơi cư trú thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tôi luôn gương mẫu, đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình”. 

Đồng chí Nguyễn Kiều Hưng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đại Minh cho hay: "Đảng ủy thường xuyên chỉ đạo, giám sát, kiểm tra việc xây dựng chi bộ kiểu mẫu; phân công cấp ủy viên phụ trách chi bộ để nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện. Vào dịp tổ chức công bố chi bộ kiểu mẫu Làng Cần, Đảng ủy đã mời các chi bộ khác trong Đảng bộ đến cùng tham dự để học hỏi cách sinh hoạt, quá trình tổ chức thực hiện, để từ đó làm cơ sở nhân rộng các chi bộ kiểu mẫu trên địa bàn xã”.  

Xây dựng chi bộ kiểu mẫu với các tiêu chí cụ thể, là giải pháp quan trọng để huyện Yên Bình đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng hoạt động của các chi bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên, tạo bước đột phá, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. 

Đánh giá hiệu quả khi thực hiện Đề án 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 96 của Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Lê Dũng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy khẳng định: Thời gian triển khai mô hình chi bộ kiểu mẫu mới được 2 năm, song với sự vào cuộc triển khai quyết liệt của các cấp ủy, tổ chức Đảng, việc xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu bước đầu đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ. Các chi bộ đều tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung trong khung tiêu chí; chất lượng sinh hoạt cũng như vai trò lãnh đạo của chi bộ được nâng lên rõ rệt; các nội dung đăng ký xây dựng kiểu mẫu được tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả, phù hợp tính chất, nhiệm vụ chính trị và thực tiễn đời sống ở cơ sở. 

Nhiều đồng chí bí thư chi bộ rất tâm huyết, trách nhiệm, thường xuyên tìm tòi những cách làm hay, sáng tạo trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ. Qua đó, đã tạo luồng sinh khí mới, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt, chất lượng ban hành và triển khai thực hiện nghị quyết, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. 

Huyện Yên Bình phấn đấu đến năm 2025 xây dựng, duy trì từ 6% trở lên số chi bộ kiểu mẫu trong tổng số chi bộ của toàn Đảng bộ huyện; mỗi đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện có từ 1 chi bộ kiểu mẫu trở lên.

Thanh Chi