Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái thiết thực đưa Chỉ thị 05 vào cuộc sống

  • Cập nhật: Thứ năm, 27/1/2022 | 7:35:14 AM

YênBái - Năm 2021, Đảng bộ có 324 mô hình và 597 điển hình tiên tiến đăng ký xây dựng mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Đảng ủy Khối cơ quan và boanh nghiệp tỉnh dự lễ ra mắt và ký cam kết thực hiện mô hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2023 tại Đảng ủy Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà.
Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Đảng ủy Khối cơ quan và boanh nghiệp tỉnh dự lễ ra mắt và ký cam kết thực hiện mô hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2023 tại Đảng ủy Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà.

Để triển khai thực hiện hiệu quả và đưa Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào cuộc sống, những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, đoàn thể  bám sát mục đích, yêu cầu và các nội dung cụ thể để triển khai thực hiện với các giải pháp phù hợp đặc điểm, tình hình của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Khối.

Theo đó, Đảng ủy Khối đã gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05 với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận số 21 của Trung ương đồng thời nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong học tập, làm theo và nêu gương về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong sạch, vững mạnh toàn diện và phát triển, góp phần tạo động lực hoàn thành thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, các đồng chí được giao nhiệm vụ phụ trách, theo dõi cơ sở thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc triển khai, thực hiện quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Nhờ đó, đến nay 100% các chi, đảng bộ cơ sở và các đoàn thể Khối đã nghiêm túc triển khai đầy đủ các nội dung thực hiện Chỉ thị số 05 năm 2021 do Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy khối lãnh đạo, chỉ đạo; xây dựng, nhân rộng, tuyên dương, khen thưởng các mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác; thực hiện các nội dung đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề bức xúc, nổi cộm, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Nhiều đơn vị đã đưa nội dung Chỉ thị số 05 vào sinh hoạt chuyên đề của chi, đảng bộ cơ sở và yêu cầu cán bộ, đảng viên thảo luận đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện vận dụng hiệu quả, phù hợp gắn với việc xây dựng con người Yên Bái "thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập” có khát vọng vươn lên, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách. 

Ngoài ra, Đảng ủy Khối còn đăng tải toàn bộ các văn bản liên quan đến việc triển khai Chỉ thị số 05 và video Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết Chỉ thị số 05, triển khai Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và nghiên cứu học tập chuyên đề Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021 trên website của Đảng ủy Khối, gửi bản mềm đến các đồng chí trong cấp ủy chi, đảng bộ cơ sở để làm tài liệu học tập, sinh hoạt. 

Đặc biệt, Đảng ủy Khối đã yêu cầu 100% các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, cụ thể hóa nội dung, tổ chức, hướng dẫn cho cán bộ, đảng viên ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân phù hợp với điều kiện thực tiễn, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng "xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” theo tinh thần Nghị quyết XIX Đảng bộ tỉnh.Lãnh đạo Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trao giấy khen cho tập thể Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021 tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thị xã Nghĩa Lộ. 

Nhằm đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở, đoàn thể khối tập trung tăng cường phổ biến, tuyên truyền, quán triệt các nội dung của Chỉ thị số 05 và các chuyên đề năm 2021 bằng nhiều hình thức phong phú như: sử dụng các phương thức truyền thông trên nền tảng Internet, mạng xã hội; tọa đàm, hội thảo, giao lưu, văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền miệng, hệ thống báo cáo viên và tuyên truyền viên tại các chi, đảng bộ cơ sở, các buổi sinh hoạt chính trị, nói chuyện thời sự. 

Trong đó, việc đưa nội dung Chỉ thị 05 vào sinh hoạt chi bộ và tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu "Hành trình theo chân Bác và nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” cùng những phóng sự, tin, bài phản ánh hoạt động của Đảng ủy Khối và các chi, đảng bộ cơ sở, đoàn thể khối tiêu biểu triển khai, thực hiện Chỉ thị 05…, góp phần lan tỏa tích cực, hiệu quả nội dung Chỉ thị 05 đến đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trong khối. 

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền hưởng ứng Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng được Đảng ủy Khối chỉ đạo các chi, đảng bộ khối cơ quan văn hóa - xã hội, khối cơ quan báo chí, văn học nghệ thuật vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng với 96 tác phẩm tham dự. 

Năm 2021, Đảng bộ có 324 mô hình và 597 điển hình tiên tiến đăng ký xây dựng mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong đó, có 22 mô hình và 10 điển hình tiên tiến lựa chọn đăng ký cấp Đảng ủy khối và cấp tỉnh. 

Để việc triển khai xây dựng thành công các mô hình, điển hình tiên tiến cấp cơ sở và Đảng ủy khối thành công, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã yêu cầu cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở chủ động, có giải pháp bồi dưỡng, tạo điều kiện cho các tập thể, cá nhân đã đăng ký phấn đấu trở thành điển hình tiên tiến và chịu trách nhiệm xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến cấp cơ sở. 

Theo đó, Đảng ủy khối đã phối hợp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Thành ủy Yên Bái và các cơ quan liên quan lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở, các đơn vị trực tiếp là chủ thể của 22 mô hình và 10 điển hình đã đăng ký cấp Đảng ủy Khối và cấp tỉnh với mục tiêu đảm bảo 100% các mô hình, điển hình tiên tiến đã đăng ký cấp Đảng ủy Khối và cấp tỉnh thực hiện hiệu quả, thành công. 

Tổ chức ra mắt và ký cam kết thực hiện mô hình điểm "Thi đua an toàn tiết kiệm trong sản xuất, kinh doanh”, "mô hình thi đua thực hiện tốt trách nhiệm xã hội với cộng đồng”; "mô hình thi đua thực hiện 5s” để nhân rộng trong toàn Đảng bộ. 

Nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05, Đảng ủy Khối đã tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng 20 mô hình và 29 điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 - 2021 tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thị xã Nghĩa Lộ. 

Qua đó, góp phần tạo động lực cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên, người lao động, các tổ chức cơ sở đảng và đoàn thể khối tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Để tiếp tục triển khai nhân rộng hiệu quả các mô hình điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022, Đảng ủy Khối sẽ không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo gắn với thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị tại các chi, đảng bộ cơ sở. 

Qua đó, động viên, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, thiết thực, giúp tổ chức đảng và đảng viên nhận thức rõ hơn ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nâng cao vai trò trách nhiệm, sự gương mẫu, đi đầu trong thực thi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp. 

Thanh Hương

Tags Đảng ủy khối Chỉ thị 05 học tập tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Các tin khác
Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ  Giám đốc Sở Xây dựng cho ông Trần Việt Quý.

Chiều 27/5, tại Sở Xây dựng, đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm có thời hạn đối với đồng chí Trần Việt Quý giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình bày Tờ trình dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Việc Dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở đưa ra quy định sâu hơn về thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp nhà nước sẽ tạo cơ chế để người lao động tại doanh nghiệp thực hiện quyền làm chủ.

Một góc thị trấn Cổ Phúc. (Ảnh TL)

UBND huyện Trấn Yên vừa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến vào Đề án đề nghị công nhận thị trấn Cổ Phúc và vùng phụ cận đạt tiêu chí đô thị loại V, chương trình phát triển đô thị thị trấn Cổ Phúc giai đoạn 2021 – 2030, định hướng đến năm 2030.

Đồng chí Chu Đình Ngữ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ
chức Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị.

Ngày 27/5, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả 3 tháng triển khai thí điểm nền tảng số “Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái” theo Kế hoạch số 61 ngày 22/2/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục