Phát biểu bế mạc của Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 (mở rộng)

  • Cập nhật: Thứ tư, 13/7/2022 | 12:04:49 PM

YênBái - Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng) đã hoàn thành toàn bộ nôi dung, chương trình đề ra. Báo Yên Bái trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu bế mạc của đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh!


Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh,
Thưa các đồng chí đại diện các ban xây dựng đảng Trung ương,
Thưa toàn thể các đồng chí!

Sau 1,5 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 (mở rộng) đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Các đại biểu dự Hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến trí tuệ, tâm huyết vào các tờ trình, báo cáo và đã thống nhất thông qua nghị quyết Hội nghị.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin kết luận một số nội dung chủ yếu để các đồng chí thống nhất thực hiện trong thời gian tới như sau:

1. Về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 và trong thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất đánh giá:

Trong 6 tháng qua, vượt lên mọi khó khăn, thách thức, các cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, chủ động, đổi mới sáng tạo, triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, cơ bản đảm bảo kế hoạch các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; trong đó, có nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt kết quả tích cực, tăng khá so với kế hoạch năm và so với cùng kỳ. Đây là dấu hiệu tích cực, tạo đà thuận lợi để chúng ta phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị của năm 2022 và cả nhiệm kỳ. 

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã thảo luận, phân tích, làm rõ thêm kết quả tích cực đã đạt được; nhìn nhận thẳng thắn vào những tồn tại, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của Đảng bộ trong 6 tháng đầu năm 2022. Đồng thời, các đại biểu cũng đã trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm quý, cách làm hay, mô hình tốt, giải pháp hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị, địa phương.


Các đại biểu dự Hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến trí tuệ, tâm huyết vào các tờ trình, báo cáo.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, dự báo những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức trong thời gian tới; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu cần bám sát phương châm hành động của năm là "Chủ động, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, tăng tốc, hiệu quả”, phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 đã đề ra. Trong đó, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Một là, khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. 

Bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương để khẩn trương hoàn thiện và ban hành Kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; chủ động nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện, bảo đảm phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, điều kiện thực tế của tỉnh và khả năng đáp ứng các nguồn lực; rà soát, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản để tổ chức triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Hai là, tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội theo Chương trình hành động số 56-CTr/TU của Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 và Chương trình hành động số 05/CTr-UBND ngày 03/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Trọng tâm là:

- Triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách của HĐND, đề án của UBND tỉnh về hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025, nhất là chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản theo Nghị quyết số 69/2020/NQ-HĐND và Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phát triển sản xuất nông nghiệp liên kết theo chuỗi giá trị; hoàn thành công tác trồng mới và bảo vệ diện tích rừng hiện có; đẩy nhanh tiến độ cấp chứng chỉ rừng bền vững FSC theo kế hoạch.

 Chủ động các phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch, đảm bảo từ nay đến cuối năm, công nhận mới thêm 11 xã nông thôn mới.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương để giải quyết nhanh chóng, kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn, tập trung vào những lĩnh vực ưu tiên, có thế mạnh của tỉnh, nhất là đầu tư kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp, chế biến gỗ rừng trồng, chế biến các sản phẩm nông lâm nghiệp, phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo,...

- Tranh thủ, nắm bắt thời cơ, đẩy mạnh quảng bá, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức thành công Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh "Nghệ thuật Xoè Thái” vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải.

- Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách nhà nước, tiết kiệm tối đa chi thường xuyên. Thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp tăng thu ngân sách; thường xuyên rà soát, có phương án tăng thu để bù đắp cho các khoản hụt thu; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án phát triển quỹ đất thu ngân sách khối tỉnh; đảm bảo thu ngân sách nhà nước năm 2022 đạt trên 4.600 tỷ đồng. 

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công và giải ngân vốn xây dựng cơ bản. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đảm bảo linh hoạt, phù hợp với tiến độ triển khai dự án; kiên quyết điều chỉnh, cắt giảm kế hoạch vốn đối với các dự án chậm triển khai hoặc triển khai không đảm bảo tiến độ. Đảm bảo giải ngân đến hết quý III/2022 tối thiểu đạt 75% kế hoạch, hết quý IV/2022 tối thiểu đạt 95% kế hoạch và đến hết niên độ ngân sách năm 2022 đạt 100% kế hoạch.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên - môi trường; tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, nhất là khai thác cát, sỏi lòng sông.

- Triển khai các đồng bộ các nhiệm vụ về giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; tập trung cao độ cho công tác tuyển sinh và đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin Covid-19 cho các đối tượng theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế. Huy động cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và nhân dân cùng chung tay, góp sức hoàn thành mục tiêu giảm nghèo năm 2022 theo kế hoạch. Đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chỉ số hạnh phúc của nhân dân theo kế hoạch đề ra.


Bí thư Tỉnh uỷ Đỗ Đức Duy phát biểu kết luận Hội nghị.

Ba là, tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ các huyện theo kế hoạch.

Bốn là, quan tâm chăm lo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng.

Thực hiện quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII và các nghị quyết, kết luận, chỉ thị mới ban hành của Trung ương. Hoàn thành quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh.

Hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình năm 2022; ban hành và thực hiện nghiêm túc các kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế được chỉ ra sau kiểm tra của các đoàn công tác của Trung ương. Triển khai có hiệu quả chương trình làm việc năm 2022 của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; thực hiện quyết liệt công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.
Phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết đoàn viên, hội viên, nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Về Báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy; Báo cáo kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách về phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản và Đề án phát triển giao thông nông thôn

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất cao với nội dung các báo cáo cũng như những ý kiến của các đại biểu, đã làm rõ thêm những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình triển khai các nghị quyết, đề án, chính sách. 

Giao Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu, hoàn chỉnh, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký ban hành kết luận về kết quả kiểm tra việc triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy thực hiện trong giai đoạn 2020-2025, xong trước ngày 20/7/2022.

Ngay sau Hội nghị này, trên cơ sở Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra; lựa chọn những mô hình hay, cách làm hiệu quả để nhân rộng; đề ra những nhiệm vụ, giải pháp thật sự căn cơ, đồng bộ và có tính khả thi cao để thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Tỉnh ủy, đề án, chính sách của HĐND, UBND tỉnh trong thời gian tới.

3. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương tổ chức quán triệt, tuyên truyền và cụ thể hóa để tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương mới ban hành và các chương trình, kế hoạch thực hiện của Tỉnh ủy, bao gồm: Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 52-KH/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.

4. Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đã được nghe quán triệt Thông báo số 296-TB/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khắc phục các vi phạm, khuyết điểm theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương tham mưu, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công, đảm bảo chất lượng, tiến độ, thời gian và yêu cầu đề ra.

5. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất điều chỉnh, bổ sung một số nội dung, đối tượng các cuộc kiểm tra, giám sát theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022. Giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoàn thiện, ban hành và chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đảm bảo hoàn thành toàn diện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022.

6. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất với các nội dung Báo cáo công khai ngân sách Đảng năm 2021 và giao dự toán năm 2022. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt dự toán kinh phí đã được phê duyệt bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của Đảng và Luật Ngân sách Nhà nước.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Với mục tiêu bao trùm, xuyên suốt là hoàn thành thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của năm 2022 theo Chương trình hành động số 56-CTr/TU của Tỉnh ủy. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục đoàn kết đồng lòng, phát huy cao độ tinh thần năng động, chủ động, đổi mới sáng tạo, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, nỗ lực vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2022 đã đề ra, góp phần từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa Yêm Bái trở thành tỉnh khá của vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Với tinh thần đó, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Xin trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe toàn thể các đồng chí!

Tags Phát biểu bế mạc Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13

Các tin khác

Thanh tra Chính phủ sẽ lựa chọn ngẫu nhiên 30 cán bộ, công chức có phụ cấp chức vụ từ 0,9 trở lên tại 7 bộ, ngành trên để xác minh tài sản.

Trụ sở CDC Hòa Bình.

Liên quan đến vụ Việt Á, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh Hòa Bình quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Kiều Đình Vì - Giám đốc CDC Hòa Bình - bằng hình thức cảnh cáo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp.

Sáng 28/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp trực tuyến đánh giá tình hình, khắc phục thiệt hại và rút kinh nghiệm công tác ứng phó với bão số 4 (bão Noru).

Nông dân nghèo huyện miền núi Khánh Vĩnh, Khánh Hòa làm nghề chặt mía thuê

Trong thư kêu gọi, ông Đỗ Văn Chiến cho biết hiện nay cả nước vẫn còn gần 2,4 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo (chiếm tỉ lệ hơn 9,0% số hộ trong cả nước).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục