Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

  • Cập nhật: Thứ năm, 14/7/2022 | 4:53:08 PM

YênBái - Chiều 14/7, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khóa IX tổ chức Hội nghị lần thứ 10 (mở rộng) đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và cho ý kiến, quyết định các nội dung theo thẩm quyền.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, Đảng bộ Khối đã quán triệt một số nghị quyết, chỉ thị, văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy và của Đảng ủy Khối; tờ trình của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối khóa IX. Đồng thời, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

6 tháng qua, các chi, đảng bộ khối doanh nghiệp đã phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh đạt tổng doanh thu trên 5.178,7 tỷ đồng, bằng gần 55% kế hoạch năm. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng có nhiều đổi mới, phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và từng đối tượng. 

Việc triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, các nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy đảm bảo theo yêu cầu. Các chi, đảng bộ kịp thời củng cố tổ chức Đảng đồng bộ với việc sắp xếp các đơn vị trực thuộc. Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên được chú trọng cả chất lượng, số lượng. 

 80/80 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc hoàn thành việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy Đảng cơ sở. Công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác dân vận, xây dựng cơ quan, đơn vị và hoạt động các đoàn thể cũng được kịp thời thực hiện, góp phần xây dựng cấp ủy, chính quyền vững mạnh. 

Ngoài ra, Đảng ủy Khối đã thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hiện chuyển đổi số, xây dựng niềm tin, đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp. 

Để hoàn thành toàn diện các chi tiêu, nhiệm vụ năm 2022, Đảng ủy Khối và cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng tiếp tục bám sát quy chế làm việc, chương trình công tác và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của năm. 

Tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác đảm bảo an ninh, quốc phòng; tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đa dạng hóa hình thức học tập, quán triệt nghị quyết phù hợp với từng đối tượng; tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng. 

Đồng thời, tập trung làm tốt công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, kịp thời kiện toàn cấp ủy cơ sở; sắp xếp tổ chức Đảng do sắp xếp cơ quan, đơn vị. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.    
 
Hội nghị đã dành thời gian đánh giá kết quả thực hiện chuyển đổi số 6 tháng đầu năm; kế hoạch triển khai thực hiện nền tảng "Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái" và thông qua Dự thảo Nghị quyết Hội nghị.

Vũ Đồng

Tags Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Các tin khác

Thanh tra Chính phủ sẽ lựa chọn ngẫu nhiên 30 cán bộ, công chức có phụ cấp chức vụ từ 0,9 trở lên tại 7 bộ, ngành trên để xác minh tài sản.

Trụ sở CDC Hòa Bình.

Liên quan đến vụ Việt Á, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh Hòa Bình quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Kiều Đình Vì - Giám đốc CDC Hòa Bình - bằng hình thức cảnh cáo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp.

Sáng 28/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp trực tuyến đánh giá tình hình, khắc phục thiệt hại và rút kinh nghiệm công tác ứng phó với bão số 4 (bão Noru).

Nông dân nghèo huyện miền núi Khánh Vĩnh, Khánh Hòa làm nghề chặt mía thuê

Trong thư kêu gọi, ông Đỗ Văn Chiến cho biết hiện nay cả nước vẫn còn gần 2,4 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo (chiếm tỉ lệ hơn 9,0% số hộ trong cả nước).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục