Kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX:

10 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt kịch bản tăng trưởng

  • Cập nhật: Thứ sáu, 7/7/2023 | 11:24:20 AM

YênBái - Trong 15 chỉ tiêu có kết quả đánh giá, có 10/15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, kịch bản đã đề ra. Bức tranh kinh tế 6 tháng đầu năm có nhiều điểm sáng.


Ngay sau phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa XIX, các đại biểu nghe phát biểu chỉ đạo của đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. 

Tiếp đó, Kỳ họp tiến hành đánh giá kết quả công tác 6 tháng năm 2023 của HĐND tỉnh; xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; xem xét các báo cáo theo luật định; thông qua các tờ trình trình Kỳ họp.

Đại biểu HĐND tỉnh cần phát huy trí tuệ, đóng góp ý kiến trách nhiệm vào các nội dung đệ trình 

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy nhấn mạnh: Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết nghị thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, có tác động lớn tới kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, là năm bản lề triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh, cũng là kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong cả nhiệm kỳ.


Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị đại biểu HĐND tỉnh phát huy trí tuệ, đóng góp ý kiến trách nhiệm vào các nội dung trình Kỳ họp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, dân chủ thảo luận, tích cực đóng góp ý kiến tâm huyết, trách nhiệm vào các nội dung trình Kỳ họp để thống nhất quyết nghị thông qua, tạo cơ sở pháp lý để HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các quan chức năng và các địa phương triển khai thực hiện. 

Cùng với đó, UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh và các sở, ngành chức năng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, báo cáo giải trình làm rõ các nội dung trình Kỳ họp để các đại biểu HĐND tỉnh có đầy đủ thông tin và căn cứ thảo luận, thống nhất thông qua.

Đồng chí đề nghị, ngay sau Kỳ họp, UBND tỉnh khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết của HĐND tỉnh thành các quyết định, chương trình, kế hoạch, đề án để tổ chức thực hiện kịp thời, chất lượng, hiệu quả.

Đổi mới phương thức hoạt động

Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình trình bày tại Kỳ họp nêu rõ: 6 tháng qua, Thường trực HĐND, các ban HĐND đã chủ động, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo quy định; chất lượng, hiệu quả các mặt công tác ngày càng được nâng cao; triển khai bảo đảm tiến độ các nhiệm vụ của Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Yên Bái. 


Đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng năm 2023.

Hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh thực hiện theo kế hoạch và lồng ghép với các nội dung giám sát thường xuyên, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh. 

Công tác thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp đảm bảo chất lượng, có tính phản biện cao. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, tiếp xúc cử tri thực hiện đúng quy định. Đại biểu HĐND tỉnh đã phát huy trách nhiệm trong các hoạt động của HĐND tỉnh; tích cực nghiên cứu tài liệu, trao đổi, thảo luận, tham gia ý kiến tại các kỳ họp.

10 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt kịch bản tăng trưởng

Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh chỉ rõ: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành, các địa phương, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực. Trong 15 chỉ tiêu có kết quả đánh giá, có 10/15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, kịch bản đã đề ra. 


Đại biểu nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023.

Bức tranh kinh tế 6 tháng đầu năm có nhiều điểm sáng: tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 6,59%, đứng thứ 5/14 tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ, đứng thứ 23/63 tỉnh, thành phố cả nước. Hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. 

Văn hóa - xã hội được quan tâm chăm lo và có nhiều tiến bộ: Chất lượng giáo dục, y tế tiếp tục được nâng lên; các chỉ tiêu về đào tạo nghề, giải quyết việc làm đều vượt kế hoạch đề ra; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ; giảm nghèo nhanh, bền vững; giá trị, bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn và phát huy hiệu quả.

Tỉnh tiếp tục tập trung ưu tiên mọi nguồn lực triển khai hiệu quả chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, phấn đấu chỉ số chuyển đổi số quốc gia (DTI) đứng thứ 20 - 25/63 tỉnh, thành phố; đẩy mạnh triển khai ứng dụng công dân số YenBai-S. 

Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế tiếp tục được đẩy mạnh.


Quang cảnh Kỳ họp. 

Quốc phòng - an ninh được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền; củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.

Kỳ họp nghe các báo cáo, tờ trình

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã nghe thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10 và một số kiến nghị chưa được giải quyết triệt để tại các kỳ họp thứ 2, thứ 4 và thứ 7, HĐND tỉnh. 


Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Giàng A Tông thông báo về kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân .

Cũng trong sáng nay, các đại biểu nghe 15 tờ trình và các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Pháp chế, Ban Văn hoá - Xã hội về các dự thảo nghị quyết đệ trình.

Chiều nay, đại biểu tiếp tục nghe các báo cáo, tờ trình và chia tổ thảo luận về các nội dung trên.

Thanh Chi - Đức Toàn - Hoài Văn

Tags Yên Bái HĐND tỉnh chất vấn trả lời chất vấn tờ trình báo cáo thẩm tra

Các tin khác
Lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh Yên Bái và Thị ủy Nghĩa Lộ chụp ảnh với các đại biểu về dự Đại hội.

Ngày 19/4, với hơn 150 đại biểu chính thức tham dự, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) thị xã Nghĩa Lộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã được tổ chức thành công tốt đẹp.

Chiều nay – 19/4, thành phố Yên Bái và huyện Trạm Tấu đã tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình hợp tác, kết nghĩa năm 2023, triển khai chương trình năm 2024.

Bộ Chính trị đề nghị Trung ương khai trừ Đảng ông Lê Viết Chữ

Bộ Chính trị khai trừ đảng nhiều cán bộ ở Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc và báo cáo, đề nghị Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Viết Chữ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung.

Căn cứ vào các vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật khiển trách với ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), nhiều cán bộ khác của Bộ này cũng bị kỷ luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục