Yên Bái đổi mới sinh hoạt chi hội phụ nữ

  • Cập nhật: Thứ sáu, 24/5/2024 | 1:46:48 PM

YênBái - Xác định đổi mới sinh hoạt chi hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp Hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các cấp Hội tích cực nghiên cứu, học hỏi những nội dung và hình thức sinh hoạt Hội gắn với vấn đề thiết thân của phụ nữ...

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Bích Nhiệm (người thứ 5, bên trái) trao đổi với cán bộ phụ nữ cơ sở về đổi mới sinh hoạt Hội.
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Bích Nhiệm (người thứ 5, bên trái) trao đổi với cán bộ phụ nữ cơ sở về đổi mới sinh hoạt Hội.

ĐỔI MỚI SINH HOẠT CHI HỘI LÀ NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG, THƯỜNG XUYÊN

Sinh hoạt chi hội phụ nữ là hoạt động thường xuyên và là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên đã và đang được các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh quan tâm chỉ đạo triển khai, được các chi hội phụ nữ tại cơ sở nỗ lực thực hiện. Phóng viên (P.V) Báo Yên Bái đã trao đổi với Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Bích Nhiệm  về nội dung này.

P.V: Đồng chí có thể cho biết, trong sinh hoạt chi hội phụ nữ hiện nay thường có những hạn chế gì ảnh hưởng tới chất lượng, hiệu quả sinh hoạt?

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Nhiệm: Theo quy định của Điều lệ Hội, thời gian sinh hoạt chi hội ít nhất 3 tháng/lần (4 lần/năm); các chi hội có thể lựa chọn các hình thức sinh hoạt phù hợp với đặc thù của từng cơ sở. Trong thời gian qua, các chi hội trong tỉnh đã cơ bản tổ chức sinh hoạt đầy đủ, nội dung tương đối đa dạng, đảm bảo theo quy định của Điều lệ Hội, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia. 

Tuy nhiên, trong hoạt động Hội tại chi hội nói chung và tổ chức sinh hoạt chi hội phụ nữ còn tồn tại một số hạn chế như: phong trào và chất lượng hoạt động của các chi hội trên địa bàn tỉnh chưa đồng đều, còn thụ động, mới quan tâm tới hình thức mà chưa thực sự quan tâm tới nội dung; một số hoạt động chi hội diễn ra vào thời điểm mùa vụ, chưa thu hút được đầy đủ hội viên tham gia; tỷ lệ hội viên phụ nữ tham gia các hoạt động tại chi hội có nơi còn thấp; công tác tuyên truyền tại cơ sở, chi hội chưa được quan tâm đúng mức; nguồn kinh phí hoạt động của Hội cơ sở còn khó khăn, điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác Hội còn thiếu thốn; nội dung sinh hoạt còn nghèo nàn; hình thức sinh hoạt chưa phong phú, đa dạng…

Những hạn chế đó có nhiều nguyên nhân như: phương pháp tuyên truyền, vận động chưa sát với đối tượng, chưa đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng và nhu cầu của hội viên phụ nữ. Bên cạnh đó, một bộ phận phụ nữ chưa dành thời gian, sự quan tâm cho hoạt động Hội; nhiều phụ nữ đi làm ăn xa thường xuyên vắng mặt tại địa phương; nhu cầu, lợi ích trong các tầng lớp phụ nữ lại khác nhau; sự bùng nổ của các phương tiện thông tin đại chúng, thông tin nhiều luồng, đa dạng đã và đang tác động đến nhiều mặt của đời sống xã hội, đặt ra những thách thức lớn nếu như cán bộ Hội cơ sở và chi hội trưởng không có kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao năng lực đáp ứng được yêu cầu đổi mới phương thức sinh hoạt Hội, khiến cho việc tổ chức sinh hoạt Hội theo cách thức truyền thống gặp không ít khó khăn.

P.V: Được biết, hiện nay tại một số cơ sở hội đã có những đổi mới trong sinh hoạt Hội nói chung và sinh hoạt chi hội nói riêng. Qua nắm bắt thực tế, đồng chí đánh giá như thế nào về những đổi mới này? 

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Nhiệm: Trong những năm qua, Hội LHPN tỉnh Yên Bái luôn quan tâm xây dựng tổ chức Hội mạnh cả về số lượng và chất lượng, với 173 Hội cơ sở, 1.364 chi/tổ hội, trên 174.000 hội viên. Các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã phát huy vai trò vận động hội viên phụ nữ thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. 

Với phương châm hướng mạnh về cơ sở, Hội LHPN tỉnh làm tốt công tác tập huấn, đào tạo bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng tổ chức hoạt động Hội; phối hợp chỉ đạo kiện toàn đội ngũ cán bộ Hội với các tiêu chuẩn như trình độ, năng lực vận động và quy tụ quần chúng, có uy tín với cộng đồng, nhiệt tình, trách nhiệm… nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội.

Xác định đổi mới sinh hoạt chi hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp Hội, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội tích cực nghiên cứu, học hỏi những nội dung và hình thức sinh hoạt Hội gắn với vấn đề thiết thân của phụ nữ như: quan tâm đến việc làm, phát triển kinh tế, sức khỏe, bình đẳng giới, xây dựng gia đình hạnh phúc; tổ chức các sân chơi lành mạnh, bổ ích nhằm nâng cao kiến thức, trau dồi đạo đức, rèn luyện sức khỏe cho phụ nữ như: hội thi, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, nói chuyện chuyên đề… giúp hội viên, phụ nữ giao lưu, chia sẻ, học tập phát triển bản thân, qua đó thu hút phụ nữ tham gia tổ chức Hội. Hiện nay, nhiều cơ sở hội hoạt động rất tích cực và hiệu quả tiêu biểu như Hội phụ nữ các xã: An Phú (huyện Lục Yên), Giới Phiên (thành phố Yên Bái), Phú Thịnh (huyện Yên Bình),… đã thu hút đông đảo phụ nữ tích cực tham gia các hoạt động của địa phương.

Phụ nữ xã Minh Quán, huyện Trấn Yên thực hiện vệ sinh môi trường tại khu dân cư, thực hiện mô hình "5 không, 3 sạch". Ảnh: Thành Trung 

Bên cạnh việc tập hợp, thu hút hội viên, phụ nữ đang sinh sống theo địa bàn dân cư, địa bàn hành chính, Hội đã và đang tập hợp hội viên, phụ nữ theo sở thích, lứa tuổi, nghề nghiệp, tôn giáo, như các câu lạc bộ "5 không, 3 sạch”, câu lạc bộ dân vũ, câu lạc bộ phụ nữ phát triển kinh tế, mô hình Tổ Phụ nữ cao tuổi ở xã Suối Bu (Văn Chấn), Tổ Phụ nữ phi nông nghiệp xã Nghĩa An (thị xã Nghĩa Lộ), Tổ Phụ nữ tôn giáo xã Hán Đà (huyện Yên Bình)… Qua đó, Hội đã gần gũi hơn với chị em, thu hút được nhiều chị em đến với hoạt động Hội. Hội LHPN tỉnh đánh giá cao sự sáng tạo, năng động, nhạy bén và tính chủ động của các cấp Hội, đặc biệt là các cơ sở Hội và chi hội phụ nữ - các chị đã thực sự quan tâm, bám sát nhu cầu, nguyện vọng của hội viên và phụ nữ để hoạt động Hội ngày càng thiết thực, gắn bó, hấp dẫn hội viên, phụ nữ.

P.V: Theo đồng chí, cần phải làm gì để nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt Hội, nhất là sinh hoạt chi hội phụ nữ?

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Nhiệm: Để tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội, các cấp Hội cần bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Hội cấp trên để đảm bảo hoạt động đúng hướng, đúng yêu cầu; đồng thời, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt để triển khai hoạt động Hội trên cơ sở phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra. Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ cơ sở thường xuyên quan tâm, đổi mới phương thức sinh hoạt, chọn một số chi hội làm điểm để tổ chức hoạt động thông qua các hình thức truyền thông, nói chuyện chuyên đề, hái hoa dân chủ, giao lưu văn hóa văn nghệ, câu lạc bộ dân vũ,... nhằm thu hút đông đảo hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia. 

Căn cứ đặc điểm, tình hình chi hội, xây dựng tốt các mô hình tập hợp phụ nữ, phát triển hội viên, chú trọng các mô hình "1 +1” (1 chi hội khá kèm chi hội yếu; 1 hội viên vận động 1 phụ nữ tham gia tổ chức Hội; 1 đảng viên nữ bồi dưỡng, giới thiệu phát triển Đảng 1 chi hội trưởng/tổ trưởng/tổ phó, 1 hội viên nữ cán bộ, công chức, viên chức/ủy viên Ban Chấp hành; 1 chi hội mạnh kết nghĩa giúp đỡ 1 chi hội yếu hoặc 1 hội viên có điều kiện hỗ trợ 1 hội viên có hoàn cảnh khó khăn…); mô hình "3 có, 3 biết” (có hội viên tiên phong, có hoạt động hàng tháng, có nguồn lực tổ chức hoạt động; biết mặt hội viên, biết hoàn cảnh hội viên và biết nhu cầu hội viên phụ nữ) tại các chi, tổ hội. 

Đồng thời, vận động, phát huy vai trò tích cực của hội viên nòng cốt, lực lượng cốt cán tiêu biểu tại chi hội. Đội ngũ cán bộ Hội cần nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với nhiệm vụ đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội, từ đó có quyết tâm, hành động, xây dựng kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương, cơ sở. Mỗi cán bộ cần thường xuyên trau dồi bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, nhiệt tình, tâm huyết, có kỹ năng vận động quần chúng, có phương pháp làm việc khoa học.

Các cấp Hội cần làm tốt công tác tuyên truyền, tôn vinh phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, về vị trí, vai trò, năng lực của phụ nữ trong thời đại mới, khẳng định vai trò của Hội LHPN để hội viên, phụ nữ tin tưởng, tích cực tham gia các hoạt động Hội. Thường xuyên tham mưu với cấp ủy, đề xuất với chính quyền địa phương, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương tổ chức các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, vì sự phát triển của phụ nữ.

P.V: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

LỤC YÊN TIÊN PHONG ĐỔI MỚI SINH HOẠT CHI HỘI PHỤ NỮ

Chi hội Phụ nữ thôn Cao Khánh, xã An Phú, huyện Lục Yên đã có một buổi sinh hoạt chi hội quý I/2024 khác hẳn các buổi sinh hoạt từ trước đến nay. Thay vì các báo cáo văn bản như trước đây thì trong buổi sinh hoạt này, các kết quả hoạt động trong quý, các kế hoạch, nhiệm vụ quý tới hay những tồn tại, khó khăn trong hoạt động của Chi hội được nhìn rõ, thấy rõ qua sơ đồ trực quan hình cây. 


Trình bày báo cáo bằng sơ đồ trực quan hình cây trong buổi sinh hoạt quý I/2024 của Chi hội Phụ nữ thôn Cao Khánh, xã An Phú. 

Nhằm hỗ trợ Chi hội Phụ nữ thôn Cao Khánh tổ chức sinh hoạt mẫu, trực tiếp chị Hoàng Thị Yến - Phó Chủ tịch Hội LHPN xã An Phú đã trình bày báo cáo bằng sơ đồ trực quan. Chị Yến chia sẻ: "Sơ đồ hình cây được phân thành hai nửa, một nửa là kết quả đã đạt được trong quý của Chi hội, một nửa là phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. Từng phần việc, hoạt động, nhiệm vụ, phong trào được dễ dàng hình dung qua thông tin và con số từ gốc tới thân, ngọn, cành, lá, quả”. Trong thảo luận, chị em hội viên được phát những tờ phiếu mầu đề bày tỏ ý kiến.

Chị Nguyễn Thị Kim Oanh - Chi hội Trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Cao Khánh cho biết: "Những ý kiến đóng góp, những nguyện vọng mong muốn chưa bao giờ được chị em bày tỏ, nêu lên rõ ràng và sôi nổi như thế trên những tấm phiếu màu. Có lẽ với cách thức này, chị em dễ dàng bày tỏ quan điểm, suy nghĩ hơn là phát biểu trực tiếp. Vì thế mà giúp Chi hội nắm bắt được nhiều ý kiến, băn khoăn hay những kiến nghị, đề xuất sâu sắc của chị em hơn”. 

Từng ý kiến của chị em sau đó được Ban Chấp hành Chi hội tổng hợp, phân luồng rõ theo từng nội dung và giải đáp, trả lời cùng chị em. Đó là sử dụng phương pháp nhóm để trả lời câu hỏi bằng thẻ màu. Điểm đặc biệt trong phần thảo luận là có chị Lộc Thị Hương trình bày hoàn cảnh và nộp đơn xin thoát nghèo, qua đó góp phần khích lệ chị em khác vươn lên. 

Chị Hoàng Thị Khởi, hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Cao Khánh bày tỏ: "Buổi sinh hoạt quý của Chi hội vừa qua rất đổi mới và hữu ích. Cách thức trình bày báo cáo bằng sơ đồ trực quan giúp hội viên chúng tôi dễ dàng nắm bắt được các hoạt động trong quý và nhiệm vụ thời gian tới cần thực hiện của Chi hội. Với phần thảo luận, chị em chúng tôi cũng rất hào hứng. Tôi mong rằng Chi hội sẽ tiếp tục đổi mới phương thức sinh hoạt chi hội như thế này để thu hút được nhiều chị em tham gia hơn nữa, sinh hoạt có chất lượng thực chất, sôi nổi, hào hứng và hiệu quả thực sự”.

Với cách thức sinh hoạt chi hội mới mẻ đã thu hút sự tham gia nhiệt tình và tích cực của các chị em. Chị Nguyễn Thị Kim Oanh - Chi hội Trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Cao Khánh phấn khởi chia sẻ: "Buổi sinh hoạt Chi hội lần này có một không khí khác hẳn với các buổi sinh hoạt trước đây. Đặc biệt, không có chị em nào chăm chú "lướt” điện thoại trong quá trình sinh hoạt giống như khi trước. Chị em đã thực sự tập trung vào nội dung sinh hoạt. Nhìn chung, đổi mới phương pháp sinh hoạt chi hội theo cách này đã tạo hứng thú cho chị em và nâng cao hiệu quả trong sinh hoạt Hội”. 


Hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Cao Khánh với đơn thoát nghèo trong buổi sinh hoạt quý I của Chi hội. 

Theo chia sẻ của Phó Chủ tịch Hội LHPN xã An Phú thì trong quý II năm nay, Hội LHPN xã sẽ tiếp tục chỉ đạo sinh hoạt theo hình thức này tại Chi hội Phụ nữ thôn Cao Khánh và mở rộng thêm tại thôn Khau Sén. Trong buổi sinh hoạt tại Khau Sén sẽ mời các chi hội trưởng phụ nữ 7/7 thôn trong xã đến tham dự, học tập. 

"Trước mắt, chúng tôi sẽ tổ chức hướng dẫn 4 chi hội: An Phú, Khau Sén, Đồng Dân, Khau Vi tổ chức thành thục phương thức sinh hoạt chi hội đổi mới này, nhất là việc trình bày báo cáo bằng sơ đồ trực quan, sau đó sẽ hướng dẫn tất các chi hội đều thực hiện đổi mới sinh hoạt chi hội” - chị Hoàng Thị Yến - Phó Chủ tịch Hội LHPN xã An Phú cho biết.

Buổi sinh hoạt mẫu tại Chi hội Phụ nữ thôn Cao Khánh là bước đầu tiên trong kế hoạch lan tỏa đổi mới trong sinh hoạt Hội của Hội LHPN huyện Lục Yên. Ban Thường vụ Hội LHPN huyện và Chủ tịch Hội LHPN 5 xã khác trên địa bàn huyện cùng tham dự buổi sinh hoạt Chi hội Phụ nữ thôn Cao Khánh. 

Chị Nguyễn Thị Mai Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Lục Yên cho hay: "Thực tế cho thấy, trước nay, sinh hoạt Hội Phụ nữ có những hạn chế nhất định, như nhiều chi hội tổ chức sinh hoạt còn "nhạt”, không thu hút được sự quan tâm của chị em; có chi hội tỷ lệ chị em tham gia sinh hoạt còn thấp… Với mong muốn thu hút đông đảo chị em tham gia và nâng cao chất lượng sinh hoạt cho Hội phụ nữ, Hội LHPN huyện xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình "Đổi mới sinh hoạt chi hội với phương pháp trình bày báo cáo bằng sơ đồ trực quan”. 

Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Lục Yên đã tổ chức sinh hoạt chi hội mẫu tại thôn Cao Khánh. Kết quả của buổi sinh hoạt mẫu là tiền đề để Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Lục Yên tiếp tục triển khai kế hoạch nhân rộng mô hình này tại các chi hội của xã An Phú và lan tỏa đến các chi hội của các xã, thị trấn trên toàn huyện, mục tiêu đến cuối năm chỉ đạo triển khai phương thức sinh hoạt chi hội mới này tại các chi hội các địa phương trong toàn huyện”.

Với sự quan tâm, chỉ đạo mạnh mẽ từ Hội LHPN huyện, có thể nói, Lục Yên đang đi đầu trong đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội phụ nữ. 

"HỌP MÀ CHƠI, CHƠI MÀ HỌP"

Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong chuyển đổi số đang là xu thế tất yếu của thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, đã và đang tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ trong hoạt động Hội LHPN cũng như sự phát triển của phụ nữ. Nắm bắt xu hướng đó, thời gian qua, Hội LHPN xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ đã chú trọng đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong chỉ đạo, triển khai, tổ chức các hoạt động, nhất là trong sinh hoạt Hội. 

Hội hiện đang sử dụng ứng dụng nhóm Zalo và trang Facebook "Hội Phụ nữ xã Phù Nham” để triển khai các nhiệm vụ công tác Hội và một số ứng dụng trong công tác tuyên truyền. Đặc biệt, thời gian qua, Hội LHPN xã đã đẩy mạnh tuyên truyền qua trò chơi Quizzi trong sinh hoạt Hội.

Chủ tịch Hội LHPN xã Hoàng Thị Siêm cho hay: "Trước đây, công tác tuyên truyền chủ yếu thông qua phần truyền đạt của cán bộ Hội, qua tài liệu và trình chiếu video, hình ảnh hay powerpoint. Nhưng nay, trong khi tuyên truyền, để hội viên có thể dễ dàng tiếp thu nội dung, dễ nhớ và tạo không khí vui tươi, hào hứng, có sự tương tác, chúng tôi đã sử dụng ứng dụng tuyên truyền qua trò chơi Quizizz”. 


Hội viên phụ nữ xã Phù Nham tham gia trò chơi Quizizz trong sinh hoạt Hội. 

Theo chia sẻ của chị Hoàng Thị Siêm, hội viên chỉ cần có điện thoại thông minh và kết nối Internet và hiện nay đa số hội viên phụ nữ đều sử dụng điện thoại thông minh; mọi người đều có thể cùng nhau tham gia chơi trực tuyến. Với ứng dụng này, người cán bộ tuyên truyền tạo tài khoản, xây dựng nội dung tuyên truyền và tạo các câu hỏi với các nội dung liên quan đến chủ đề tuyên truyền. 

Nội dung các câu hỏi và câu trả lời được thiết kế với hình ảnh minh họa sáng tạo. Chị em hội viên không cần tạo tài khoản mà thông qua quét mã QR hoặc đường link gửi trên nhóm, vào ứng dụng và điền tên và bắt đầu chơi. Với các câu hỏi và câu trả lời đã được thiết lập, ứng dụng có thể sử dụng với các loại hình câu hỏi: câu hỏi trắc nghiệm chọn 1 đáp án đúng, câu hỏi chọn nhiều đáp án đúng, câu tự luận của hội viên hay những câu hỏi mở để thu thập ý kiến của hội viên. 

Từ đó, cán bộ Hội có thể nắm bắt được cách hiểu, sự tiếp cận hay những ý kiến, những băn khoăn của chị em phụ nữ liên quan đến nội dung tuyên truyền và việc cụ thể hóa thành các hoạt động trong thực tiễn. Kết thúc phần chơi, có phần tổng hợp việc trả lời của từng chị em phụ nữ và thống kê các vị trí, thứ tự xếp hạng trả lời đúng, những câu nhiều người trả lời đúng và những câu nhiều người trả lời sai. 

Từ đó tạo tinh thần vui tươi, phấn khởi và thông qua thống kê, cán bộ Hội xác định được những nội dung nào cần tuyên truyền và nhấn mạnh thêm. Các nội dung trả lời cũng có thể áp dụng cho những hội viên đi làm ăn xa không dự hội nghị tuyên truyền được tham gia trả lời và tiếp cận nội dung tuyên truyền khi cán bộ Hội thiết lập hình thức không trực tuyến.

Chị Hà Thị Tình - Chi hội Phụ nữ thôn Năm Hăn Thượng, xã Phù Nham bày tỏ: "Trong thời gian qua, chị Hoàng Thị Siêm và Hội LHPN xã Phù Nham đã không ngừng đổi mới các nội dung, hình thức sinh hoạt Hội, trong đó việc áp dụng tuyên truyền bằng hình thức trò chơi đã giúp cho chúng tôi tiếp thu và dễ nhớ hơn các thông tin tuyên truyền. Chúng tôi rất vui mừng, hào hứng mỗi khi có những buổi tuyên truyền với hình thức như thế này trong sinh hoạt Hội”. 

Chủ tịch Hội LHPN xã Phù Nham Hoàng Thị Siêm cũng phấn khởi chia sẻ: "Nhờ tích cực đổi mới các nội dung sinh hoạt Hội, đổi mới phương thức, hình thức sinh hoạt, đặc biệt là việc ứng dụng CNTT trong sinh hoạt Hội mà trong thời gian qua các nội dung tuyên truyền của Hội LHPN xã Phù Nham được triển khai kịp thời, có hiệu quả và thu hút được đông đảo chị em phụ nữ tham gia, nâng cao tỷ lệ thu hút phụ nữ tham gia tổ chức Hội”.

"Họp mà chơi, chơi mà họp” - đó cũng là kết quả của việc tích cực đổi mới sinh hoạt Hội, tích cực ứng dụng CNTT trong sinh hoạt Hội của Hội LHPN xã Phù Nham, đã và đang góp phần mang lại hiệu quả, nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội.

Thu Hạnh

Tags Yên Bái sinh hoạt chi hội phụ nữ

Các tin khác
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đến hiện trường vụ cháy sáng 24/5.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân trong vụ cháy nhà trọ ở Trung Kính làm 14 người tử vong.

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường.

Thường trực Ban Bí thư ký Quy định số 146 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng cấp tỉnh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ Quỳnh Khánh phát biểu kết luận buổi giám sát HĐND huyện Văn Yên

Ngày 23/5, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã giám sát chuyên đề việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND, việc triển khai “Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp” tại huyện Văn Yên.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà - đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái  phát biểu thảo luận tại tổ.

Mở đầu phiên thảo luận ở tổ ngày 23/5, dưới góc độ thành viên Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà - đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đánh giá cao các ý kiến phát biểu thảo luận, đồng thời nhấn mạnh một số dấu ấn trong lãnh đạo, điều hành của Chính phủ và sự cố gắng của các cấp ngành trong nửa đầu năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục