Yên Bái: Tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt 18.600 tỷ đồng

  • Cập nhật: Thứ ba, 5/12/2023 | 4:25:14 PM

YênBái - Qua 11 tháng năm 2023, tổng vốn đầu tư phát triển của Yên Bái ước đạt 18.600 tỷ đồng, bằng 93,0% kế hoạch, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong giải ngân vốn đầu tư công, Yên Bái ưu tiên nguồn lực cho các công trình trọng điểm, công trình chuyển tiếp, công trình hoàn thành trong năm 2023.
Trong giải ngân vốn đầu tư công, Yên Bái ưu tiên nguồn lực cho các công trình trọng điểm, công trình chuyển tiếp, công trình hoàn thành trong năm 2023.

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; Chương trình hành động số 135-CTr/TU ngày 18/11/2022 của Tỉnh ủy Yên Bái về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 16/01/2023 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ. Theo đó, qua 11 tháng năm 2023, tổng vốn đầu tư phát triển của Yên Bái ước đạt 18.600 tỷ đồng, bằng 93,0% kế hoạch, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Cùng với đó, Yên Bái thực hiện giải ngân kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao đạt 2.565.874 triệu đồng/kế hoạch 3.970.604 triệu đồng, bằng 67,7%. Về kế hoạch vốn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính theo dõi giải ngân đạt 2.884.641 triệu đồng/kế hoạch 4.621.015 triệu đồng, bằng 62,4%, gồm: Vốn ngân sách Trung ương giải ngân đạt 1.629.606 triệu đồng/kế hoạch 2.296.585 triệu đồng, bằng 71,0%; vốn nước ngoài giải ngân đạt 88.324 triệu đồng/341.583 triệu đồng, bằng 25,9%; vốn ngân sách địa phương giải ngân đạt 1.166.711 triệu đồng/kế hoạch 1.982.847 triệu đồng, bằng 58,8%.

Kết quả đạt được là do Yên Bái huy động tối đa mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông, hạ tầng khu, cụm công nghiệp, hạ tầng đô thị; đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư, triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 trọng điểm, hiệu quả; ưu tiên nguồn lực cho các công trình trọng điểm, công trình chuyển tiếp, công trình hoàn thành trong năm 2023; các chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị và địa phương đẩy mạnh thực hiện theo kế hoạch; tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp, các công trình trọng điểm của tỉnh… 

Thành Trung

Tags Yên Bái vốn đầu tư phát giải ngân hạ tầng giao thông hạ tầng khu cụm công nghiệp hạ tầng đô thị

Các tin khác
Các phòng ban của PC Yên Bái ký cam kết “Đẩy mạnh xây dựng văn hoá an toàn lao động” năm 2024.

Ngày 2/3, tại thị xã Nghĩa Lộ, Công ty Điện lực Yên Bái (PC Yên Bái) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý kỹ thuật - vận hành – an toàn vệ sinh lao động năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Ảnh minh hoạ

Sáng 2-3, giá bán vàng miếng SJC đột ngột bật tăng thêm 900.000 đồng mỗi lượng, giá mua tăng 400.000 đồng. Như vậy, sau nhiều ngày giằng co, giá vàng miếng SJC đã vượt mốc 80 triệu đồng/lượng.

Cửa hàng xăng dầu số 1, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái luôn nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Tính đến ngày 20/2/2024, trên địa bàn toàn tỉnh có 110/121 cửa hàng xăng dầu thực hiện xuất hóa đơn điện tử sau mỗi lần bán hàng, đạt tỷ lệ 91% và được Bộ Tài chính ghi nhận là một trong những tỉnh đạt tỷ lệ cao trong toàn quốc. Việc triển khai hóa đơn điện tử đã và đang góp phần tích cực vào công cuộc chuyển đổi số, chống thất thu và tăng thu ngân sách.

Từ 1/1/2025 thực hiện tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý.

Mục tiêu của Đề án tổng kiểm kê tài sản công nhằm nắm được thực trạng về cả mặt số lượng, giá trị, cơ cấu, hiện trạng sử dụng, làm cơ sở để hoàn thiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; phục vụ việc xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục