Nghĩa Lộ cụ thể hóa nhóm nhiệm vụ thực hiện "144"

  • Cập nhật: Thứ ba, 23/4/2019 | 2:05:01 PM

YênBái - Trong tổng số 44 chỉ tiêu cụ thể hóa theo Chương trình hành động 144 của Tỉnh  ủy, Thị ủy phân công cụ thể để thực hiện nhóm 5 nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; 10 nhóm chỉ tiêu về phát triển kinh tế, xã hội, môi trường...

Nông dân thị xã Nghĩa Lộ trao đổi kinh nghiệm nuôi trồng nấm sò.
Nông dân thị xã Nghĩa Lộ trao đổi kinh nghiệm nuôi trồng nấm sò.

Kết thúc năm 2018, Đảng bộ thị xã đã có 10 chỉ tiêu vượt nghị quyết (NQ) Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII đề ra, 5 chỉ tiêu đạt NQ Đại hội, có 8/23 chỉ tiêu tiệm cận đạt NQ Đại hội. Đây là nền tảng, tiền đề quan trọng để tạo bứt phá đạt mức cao hơn và hoàn thành sớm NQ Đại hội Đảng bộ thị xã khóa XIII đề ra. 

Vì vậy, ngay sau khi Tỉnh ủy chính thức ban hành Chương trình hành động số 144 (CTHĐ 144), Thường trực Thị ủy đã chỉ đạo phổ biến, quán triệt sâu rộng tới đội ngũ cán bộ thị xã và giao đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy chủ động tham mưu làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Đồng thời tổ chức giao nhiệm vụ cho các chi, đảng bộ, cấp ủy viên của Đảng bộ thị xã; tổ chức làm việc lãnh đạo UBND thị xã, các cơ quan chuyên môn xem xét điều chỉnh lại kế hoạch trên tinh thần bám sát CTHĐ 144 của Tỉnh ủy, NQ của Thị ủy về mục tiêu nhiệm vụ năm 2019, NQ Hội nghị giữa nhiệm kỳ và NQ Đại hội Đảng bộ thị xã khóa XIII để ban hành kế hoạch chi tiết, phân công cụ thể cho lãnh đạo phụ trách, chỉ đạo, cơ quan chịu trách nhiệm chính, cơ quan phối hợp, cơ quan tổ chức thực hiện với tinh thần phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu nhiệm vụ Tỉnh giao trong năm 2019 và về trước, cán đích các mục tiêu nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ thị xã đã đề ra trước 1 năm. 

Trong 33 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo CTHĐ 144 của Tỉnh ủy giao cho thị xã, có 14 chỉ tiêu không nằm trong 33 chỉ tiêu chính NQ Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đề ra từ đầu năm. Với những chỉ tiêu đã được giao trong hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của UBND, thị xã đã phân công các ngành và UBND các xã, phường phụ trách, tổ chức triển khai thực hiện, đối với các chỉ tiêu mới Thị ủy chỉ đạo bổ sung vào kế hoạch thực hiện CTHĐ 144, UBND thị xã đưa vào kế hoạch để chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện. 

Có 7 chỉ tiêu thị xã giao cao hơn so với kế hoạch của Tỉnh ủy và 16 chỉ tiêu thị xã giao bằng với kế hoạch của Tỉnh ủy. Thị ủy Nghĩa Lộ giữ nguyên để tiếp tục thực hiện. Có 7 chỉ tiêu thị xã giao bằng với kế hoạch của UBND tỉnh giao đầu năm 2019, nhưng thấp hơn so với CTHĐ 144 của Tỉnh ủy, Thị ủy đã điều chỉnh giao bằng so với CTHĐ 144 và chỉ đạo UBND thị xã cụ thể hóa giao bổ sung cho các ngành thành viên và các xã, phường. 

Trong tổng số 44 chỉ tiêu Thị ủy thống nhất, nhóm 5 nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được phân công cho đồng chí Bí thư Thị ủy phụ trách chung, đồng chí Phó Bí thư Thường trực trực tiếp chỉ đạo, đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị xã phối hợp chỉ đạo. Cơ quan Tổ chức - Nội vụ, Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Văn phòng cấp ủy và chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội chịu trách nhiệm chủ trì tham mưu. Các chi, đảng bộ, các cơ quan trong hệ thống chính trị phối hợp triển khai, tổ chức thực hiện. 

Với 39 chỉ tiêu về phát triển kinh tế, xã hội, môi trường... bám theo tính chất nhiệm vụ, Thị ủy đã chia làm 10 nhóm chỉ tiêu và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân lãnh đạo UBND thị xã chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo; thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ trì tham mưu; cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm phối hợp thực hiện, giải pháp, lộ trình thực hiện... 

Để hoàn thành các chỉ tiêu về thương mại, dịch vụ, du lịch, Nghĩa Lộ xác định đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, nâng tầm tổ chức các hoạt động Tuần Văn hóa - Du lịch Mường Lò; đổi mới công tác chỉ đạo, quản lý về phát triển du lịch, khai thác phát huy tốt các di sản, di tích và giá trị văn hóa truyền thống; xây dựng liên kết thêm các tour, tuyến; sớm hoàn thiện các thiết chế văn hóa - thể thao.

Khuyến khích giúp đỡ hỗ trợ xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù, ấn tượng, chất lượng tiến tới có thương hiệu sản phẩm, định hướng mỗi xã, phường có một sản phẩm đặc trưng; khuyến khích phát triển mới, mở rộng các cửa hàng, cửa hiệu bán buôn bán lẻ; khai thác có hiệu quả Chợ văn hóa Mường Lò... 

Với chỉ tiêu về sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, Nghĩa Lộ sẽ tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tháo gỡ khó khăn, quảng bá sản phẩm, phát triển thị trường; duy trì và mở rộng các cơ sở sản xuất, tạo ra các sản phẩm có giá trị kinh tế cao như: đồ gỗ mỹ nghệ, sản phẩm mây, cói đan xuất khẩu, chế biến sản phẩm quế xuất khẩu, chế biến lương thực, thực phẩm, hàng dệt may…

Đồng thời tranh thủ huy động nguồn lực đầu tư từ ngân sách, xã hội hóa nguồn lực đầu tư của các tổ chức và cá nhân vào lĩnh vực xây dựng cơ bản, tạo điều kiện thành lập mới các doanh nghiệp xây dựng cơ bản. 

Về các chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp, thị xã xác định duy trì 500 ha lúa năng suất chất lượng cao, tăng hệ số sử dụng đất để trồng cây mầu vụ đông: ngô, rau màu các loại đạt 580 ha, riêng cây ngô 400 ha; đẩy mạnh triển khai các chương trình dự án hỗ trợ, phát triển chăn nuôi vừa và nhỏ, khuyến khích các hộ tăng đàn, mở rộng đàn, chỉ đạo phát triển thêm đàn trâu sinh sản, lợn thịt, lợn nái; phát triển đồng bộ các ngành trong sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, mở rộng diện tích nuôi trồng, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, thâm canh, chuyên canh, tăng vụ... 

Thực hiện nhóm các chỉ tiêu, nhiệm vụ về văn hóa, xã hội, thị xã sẽ tổ chức liên danh liên kết đào tạo nghề, tạo việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động khu vực nông nghiệp sang phi nông nghiệp, giúp đỡ hỗ trợ giảm nghèo, chống tái nghèo; duy trì giữ vững 14 trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia và xây dựng thêm 1 trường đạt chuẩn quốc gia; duy trì nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mần non cho trẻ 5 tuổi; duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi 7/7 xã, phường. 

Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục THCS 7/7 xã phường; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn, đẩy mạnh phong trào thi đua 2 tốt trong các nhà trường...

Chủ đề của năm 2019 thị xã đề ra là: "Đẩy mạnh 3 khâu đột phá chiến lược; tích cực thu hút đầu tư; thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững; Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ quyết tâm phấn đấu thực hiện đạt hoặc cao hơn các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong CTHĐ 144 của Tỉnh ủy giao năm 2019, cơ bản về đích các chỉ tiêu NQ Đại hội XIII Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ”,

Cán bộ, đảng viên và nhân dân thị xã đang ra sức thi đua lao động sản xuất phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế địa phương, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân tạo chuyển biến rõ nét về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế đồng bộ, toàn diện nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả của nền kinh tế, nhất là nông - lâm nghiệp; tăng cường thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế, nhất là doanh nghiệp tư nhân và kinh tế hợp tác xã; chăm lo phát triển đồng bộ, hài hòa văn hóa - xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh... 

Thị xã quyết tâm phấn đấu tạo bước bứt phá để cơ bản hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ NQ Đại hội XIII Đảng bộ thị xã đề ra trong năm 2019; chuẩn bị tốt các điều kiện cho đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019:

Triển khai thực hiện các bước tổ chức sáp nhập 6 xã và 1 thị trấn của huyện Văn Chấn vào thị xã Nghĩa Lộ theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, đồng thời triển khai điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính cấp xã chưa đủ tiêu chí theo quy định; Hoàn thành thu ngân sách năm 2019 đạt 81 tỷ đồng, trong đó thu cân đối 36 tỷ đồng, thu từ tiền giao đất 46 tỷ đồng; Phấn đấu thu hút 5 doanh nghiệp ngoài tỉnh đầu tư vào địa bàn, thành lập mới 11 doanh nghiệp, 2 hợp tác xã, 100 tổ hợp.

Hoàn thành chỉ tiêu số lao động được tạo việc làm mới, tỷ lệ lao động qua đào tạo, số lao động được chuyển dịch từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, tỷ lệ hộ nghèo đảm bảo bền vững hiệu quả; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và chuẩn bị các điều kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025… 

Thành Trung

Tags Yên Bái Nghĩa Lộ 144-Ctr/TU

  •  
Các tin khác
Thiếu tướng Phạm Hồng Chương - Tư lệnh Quân khu (đứng thứ 3 từ phải sang) và đoàn công tác kiểm tra thực tế tại Kho vũ khí.

Ngày 25-2, đoàn công tác của Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng) kiểm tra các công trình khắc phục sạt lở năm 2018 - 2019 và rà soát một số khu vực có nguy cơ sạt lở nguy hiểm tại Kho vũ khí và doanh trại cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái trước mùa mưa bão năm 2020.

Việc cho học sinh đi học lại hay không đến nay Bộ GD-ĐT vẫn chưa chốt được.

Về phương án cho có nên cho học sinh đi học lại sau thời gian nghỉ tránh dịch Covid -19, Thứ trưởng Bộ Giáo dục- Đào tạo (GD-ĐT) Nguyễn Hữu Độ cho biết, Bộ đã tham khảo các sở GD-ĐT các địa phương sẽ chủ động quyết định thời gian cho học sinh học lại từ ngày 2/3.

Lãnh đạo Công đoàn ngành y tế tỉnh Yên Bái trao quà động viên đoàn viên Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái có hoàn cảnh khó khăn.

Thời gian qua, Công đoàn ngành y tế Yên Bái đã có nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động như: chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động...

Học sinh Trường PTDTNT THCS huyện Văn Chấn chăm sóc vườn rau góp phần cung cấp thực phẩm sạch trong các bữa ăn.

Một số trường đầu tư nhiều thiết bị để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho các em, nhiều trường còn tăng gia trồng thêm rau xanh, vừa tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, vừa chủ động nguồn thực phẩm an toàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục