Mù Cang Chải tập trung nhân rộng, khen thưởng mô hình điển hình

  • Cập nhật: Thứ ba, 23/4/2024 | 7:41:52 AM

YênBái - Huyện tập trung tuyên truyền, nhân rộng những tập thể, cá nhân trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, trong sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, nhất là trong phong trào xây dựng nông thôn mới… bằng nhiều hình thức đa dạng

Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải Nông Việt Yên khen thưởng và tặng quà cho người dân tiêu biểu xã Nậm Có.
Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải Nông Việt Yên khen thưởng và tặng quà cho người dân tiêu biểu xã Nậm Có.


Với mục tiêu thi đua, khen thưởng phải thực chất, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức gây lãng phí, hàng năm, UBND huyện Mù Cang Chải đã ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua gắn với thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện tích cực hưởng ứng, triển khai thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như: phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau”, " Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025; "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” giai đoạn 2023 - 2030… 

Các phong trào thi đua đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và được duy trì thường xuyên, liên tục, tạo sự đoàn kết, chia sẻ kinh nghiệm giữa các tập thể, cá nhân trên địa bàn. 

Bên cạnh tham gia tổ chức thực hiện phong trào thi đua thường xuyên, hàng năm UBND huyện đã tích cực hưởng ứng và thực hiện các phong trào thi đua chuyên đề, đột xuất do các cấp có thẩm quyền phát động bảo đảm về nội dung, hình thức và đạt được kết quả tốt.

Bên cạnh việc thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, công tác khen thưởng được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện chỉ đạo thực hiện kịp thời. Xác định điển hình tiên tiến là nhân tố quan trọng, làm nòng cốt cho phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác, địa phương tập trung tuyên truyền, nhân rộng những tập thể, cá nhân trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, trong sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, nhất là trong phong trào xây dựng nông thôn mới… bằng nhiều hình thức đa dạng như tuyên truyền miệng, thông qua các cuộc sinh hoạt của các tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể…

Hàng năm, trên cơ sở danh sách bình xét, lựa chọn, giới thiệu điển hình tiên tiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện đã tổ chức bình xét, lựa chọn các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đề nghị UBND huyện biểu dương, khen thưởng vào dịp tổng kết cuối năm hoặc giới thiệu đề nghị cấp trên khen thưởng.

Tiêu chí chọn gương điển hình tiên tiến được huyện xác định phải là những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc nhất trong thực hiện các phong trào thi đua; là nhân tố nổi trội, dẫn đầu các phong trào thi đua, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp cùng phát triển.

Đồng chí Lê Trọng Khang - Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải chia sẻ: Những năm qua, phong trào thi đua và công tác khen thưởng của huyện đã có nhiều đổi mới, đạt được những kết quả đáng khích lệ, nội dung và mục tiêu thi đua đã bám sát với thực tiễn của địa phương, các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các cấp và các xã, thị trấn đã tích cực vào cuộc, hưởng ứng các phong trào thi đua. Các phong trào thi đua đã thực sự trở thành động lực thúc đẩy quá trình đổi mới, góp phần quan trọng vào thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao của huyện.

Vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua đã được phát huy hiệu quả, thiết thực, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. Công tác khen thưởng thực hiện đúng quy trình, quy định, bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch và kịp thời, chú trọng khen thưởng các tập thể nhỏ, công chức, viên chức, người lao động trực tiếp, không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Chất lượng công tác khen thưởng ngày càng được quan tâm, chú trọng, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và công khai…

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, huyện Mù Cang Chải tiếp tục quán triệt sâu sắc, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác thi đua, khen thưởng. Thực hiện tốt việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực khuyến khích các tập thể, cá nhân hăng say lao động, sáng tạo, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 Quang Thiều 

Tags Mù Cang Chải thi đua khen thưởng ruộng bậc thang

Các tin khác
Xã Tân Hợp, huyện Văn Yên ra mắt mô hình “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng” nhằm hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân và người có nguy cơ bị BLGĐ.

Văn Yên đã chú trọng xây dựng mạng lưới bảo vệ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực gia đình (BLGĐ) tại các xã, thị trấn với 12 mô hình phòng, chống BLGĐ; 167 câu lạc bộ (CLB) gia đình phát triển bền vững, gia đình hạnh phúc, phòng, chống BLGĐ...

Các hộ nghèo được tham quan, học hỏi các mô hình phát triển kinh tế hộ hiệu quả trên địa bàn.Trong ảnh: Người dân tìm hiểu mô hình trồng ớt cho hiệu quả kinh tế cao của anh Nguyễn Mạnh Thương (đứng giữa), thôn Kiến Rịa, xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn.

Trong nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững, thông tin, truyền thông được xem là giải pháp hiệu quả mà huyện Văn Chấn quan tâm đẩy mạnh.

Một tiết mục văn nghệ của các em thiếu nhi trong Chương trình “Ngày hội đón hè - vui Tết thiếu nhi 1/6”

Ngày 20/5, Hội đồng Đội tỉnh - Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi (HĐTTN) tỉnh Yên Bái tổ chức Chương trình “Ngày hội đón hè - vui Tết thiếu nhi 1/6”.

Công ty Điện lực Yên Bái ủng hộ 50 triệu đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” năm 2024.

Sáng nay - 20/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Yên Bái tiếp nhận tiền ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội tỉnh Yên Bái năm 2024 của Công ty Điện lực Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục