Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh: Đảng viên nêu gương thực hiện Chỉ thị 05

  • Cập nhật: Thứ hai, 30/1/2023 | 1:51:48 PM

YênBái - Năm 2022 vừa qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ đã tích cực xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Báo Yên Bái, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh là 2 đảng bộ có nhiều đảng viên tham gia hưởng ứng Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải “Búa liềm vàng”) giai đoạn 2021 - 2025 được Ban tổ chức trao thưởng.
Báo Yên Bái, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh là 2 đảng bộ có nhiều đảng viên tham gia hưởng ứng Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải “Búa liềm vàng”) giai đoạn 2021 - 2025 được Ban tổ chức trao thưởng.

Xác định rõ cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy viên các cấp phải nghiêm chỉnh nêu gương chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là thực hiện tốt các nội dung đã ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ĐBK đã quán triệt, học tập và ban hành kế hoạch thực hiện các quy định, kết luận của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Kết luận số 01 của Bộ Chính trị; các quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương. 

Đồng thời, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề "Tự soi, tự sửa” cơ bản đảm bảo theo yêu cầu. Triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước” tới 100% chi, đảng bộ cơ sở và đảng viên gắn với việc ban hành kế hoạch và thực hiện nghiêm túc việc khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2021. 

Sau kiểm điểm, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã ban hành Kế hoạch số 113, đề ra 15 nhiệm vụ, giải pháp khắc phục 3 khuyết điểm, hạn chế được chỉ ra qua kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy khối năm 2021 và đã hoàn thành theo kế hoạch. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của ĐBK, cấp ủy cơ sở đã đề ra 658 nhiệm vụ; trong đó, xác định ban đầu là 639 nhiệm vụ và số nhiệm vụ phát sinh là 19 nhiệm vụ. Hết năm 2022, đã hoàn thành 612/658 nhiệm vụ; đang thực hiện 46/658 nhiệm vụ; không có nhiệm vụ nào chậm tiến độ. 

Bên cạnh đó, ĐBK còn tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nghiêm túc thực hiện Kế hoạch toàn khóa của cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025; xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2022; đưa nội dung thực hiện Kết luận 21, Kết luận số 01 của Trung ương vào sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt định kỳ của cấp ủy, chi bộ cơ quan, đơn vị, DN. 

Tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên các cơ quan, DN trong khối tham gia Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải "Búa liềm vàng”) giai đoạn 2021 - 2025. 

Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền thực hiện đưa Chỉ thị 05 vào cuộc sống. Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, ĐBK thường xuyên coi trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy. 

Chỉ đạo quyết liệt, sát sao việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm, chương trình, kế hoạch chuyên đề và hằng tháng; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, các đoàn thể khối và các chi, đảng bộ cơ sở triển khai thực hiện một cách khoa học, đồng bộ, hiệu quả. 

Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh và của Đảng ủy khối theo hướng tinh gọn, phù hợp, dễ triển khai thực hiện. Thường xuyên sâu sát, nắm tình hình cơ sở, gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát và đôn đốc, hướng dẫn tổ chức thực hiện thông qua việc phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên các đoàn công tác trong công tác theo dõi, hướng dẫn và đôn đốc cơ sở thực hiện nhiệm vụ đã đề ra. 

Được biết, năm 2022, ĐBK đã tổ chức đoàn đại biểu báo công dâng Bác và trao đổi, học tập kinh nghiệm xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến tại các tỉnh miền Trung. Kiểm tra các mô hình, điển hình tiên tiến và tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm triển khai xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2023. 

Qua kiểm tra, theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện tại cơ sở, ĐBK đã rà soát, đề nghị cho ra khỏi danh sách 2 mô hình không đảm bảo các tiêu chí và bổ sung 6 mô hình điển hình tiên tiến đăng ký cấp tỉnh. Đến nay, toàn ĐBK đã xây dựng được 328 mô hình và 599 điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác; trong đó, có 26 mô hình và 12 điển hình tiên tiến đăng ký cấp tỉnh. 

Thu Quế

Tags Đảng bộ khối doanh nghiệp nêu gương Chỉ thị 05 tự soi tự sửa

Các tin khác
Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy trao đổi với các đảng viên trong Chi bộ trước khi diễn ra buổi sinh hoạt. Ảnh minh họa

Ngày 16/6/2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) ban hành Nghị quyết số 21 (NQ 21) về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Cán bộ, đảng viên, nhân dân phường Cầu Thia trồng cây xây dựng tuyến đường văn minh đô thị ở tổ dân phố số 5.

Căn cứ vào Kế hoạch số 73 của Thị ủy Nghĩa Lộ về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, Đảng bộ phường Cầu Thia đề ra 40 chỉ tiêu trên tất cả các lĩnh vực. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra, Đảng bộ phường tập trung phát huy dân chủ trong Đảng, phê bình và tự phê bình với tinh thần xây dựng các chi bộ đoàn kết thống nhất về ý chí và hành động.

Một buổi sinh hoạt Chị bộ thôn Đồng Ruộng, xã Kiên Thành.

Năm 2024, Đảng bộ huyện Trấn Yên phấn đấu kết nạp từ 230 đảng viên mới trở lên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục