Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh: Đảng viên nêu gương thực hiện Chỉ thị 05

  • Cập nhật: Thứ hai, 30/1/2023 | 1:51:48 PM

YênBái - Năm 2022 vừa qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ đã tích cực xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Báo Yên Bái, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh là 2 đảng bộ có nhiều đảng viên tham gia hưởng ứng Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải “Búa liềm vàng”) giai đoạn 2021 - 2025 được Ban tổ chức trao thưởng.
Báo Yên Bái, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh là 2 đảng bộ có nhiều đảng viên tham gia hưởng ứng Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải “Búa liềm vàng”) giai đoạn 2021 - 2025 được Ban tổ chức trao thưởng.

Xác định rõ cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy viên các cấp phải nghiêm chỉnh nêu gương chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là thực hiện tốt các nội dung đã ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ĐBK đã quán triệt, học tập và ban hành kế hoạch thực hiện các quy định, kết luận của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Kết luận số 01 của Bộ Chính trị; các quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương. 

Đồng thời, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề "Tự soi, tự sửa” cơ bản đảm bảo theo yêu cầu. Triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước” tới 100% chi, đảng bộ cơ sở và đảng viên gắn với việc ban hành kế hoạch và thực hiện nghiêm túc việc khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2021. 

Sau kiểm điểm, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã ban hành Kế hoạch số 113, đề ra 15 nhiệm vụ, giải pháp khắc phục 3 khuyết điểm, hạn chế được chỉ ra qua kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy khối năm 2021 và đã hoàn thành theo kế hoạch. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của ĐBK, cấp ủy cơ sở đã đề ra 658 nhiệm vụ; trong đó, xác định ban đầu là 639 nhiệm vụ và số nhiệm vụ phát sinh là 19 nhiệm vụ. Hết năm 2022, đã hoàn thành 612/658 nhiệm vụ; đang thực hiện 46/658 nhiệm vụ; không có nhiệm vụ nào chậm tiến độ. 

Bên cạnh đó, ĐBK còn tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nghiêm túc thực hiện Kế hoạch toàn khóa của cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025; xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2022; đưa nội dung thực hiện Kết luận 21, Kết luận số 01 của Trung ương vào sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt định kỳ của cấp ủy, chi bộ cơ quan, đơn vị, DN. 

Tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên các cơ quan, DN trong khối tham gia Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải "Búa liềm vàng”) giai đoạn 2021 - 2025. 

Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền thực hiện đưa Chỉ thị 05 vào cuộc sống. Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, ĐBK thường xuyên coi trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy. 

Chỉ đạo quyết liệt, sát sao việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm, chương trình, kế hoạch chuyên đề và hằng tháng; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, các đoàn thể khối và các chi, đảng bộ cơ sở triển khai thực hiện một cách khoa học, đồng bộ, hiệu quả. 

Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh và của Đảng ủy khối theo hướng tinh gọn, phù hợp, dễ triển khai thực hiện. Thường xuyên sâu sát, nắm tình hình cơ sở, gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát và đôn đốc, hướng dẫn tổ chức thực hiện thông qua việc phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên các đoàn công tác trong công tác theo dõi, hướng dẫn và đôn đốc cơ sở thực hiện nhiệm vụ đã đề ra. 

Được biết, năm 2022, ĐBK đã tổ chức đoàn đại biểu báo công dâng Bác và trao đổi, học tập kinh nghiệm xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến tại các tỉnh miền Trung. Kiểm tra các mô hình, điển hình tiên tiến và tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm triển khai xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2023. 

Qua kiểm tra, theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện tại cơ sở, ĐBK đã rà soát, đề nghị cho ra khỏi danh sách 2 mô hình không đảm bảo các tiêu chí và bổ sung 6 mô hình điển hình tiên tiến đăng ký cấp tỉnh. Đến nay, toàn ĐBK đã xây dựng được 328 mô hình và 599 điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác; trong đó, có 26 mô hình và 12 điển hình tiên tiến đăng ký cấp tỉnh. 

Thu Quế

Tags Đảng bộ khối doanh nghiệp nêu gương Chỉ thị 05 tự soi tự sửa

Các tin khác
PGS.TS Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. (Ảnh: Doanh nhân và Pháp luật)

Nếu việc lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành thường xuyên thì sẽ góp phần cảnh tỉnh những vi phạm, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên. Nếu được nhắc nhở, được cảnh báo thì có thể không dẫn đến hậu quả lớn.

Nguồn phát triển Đảng là học sinh trong các trường THPT rất dồi dào. Tuy nhiên, 100% chi, đảng bộ nhà trường ở 27 trường THPT trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong 2 nhiệm kỳ gần đây không kết nạp được đảng viên mới từ nguồn học sinh của trường và hầu hết còn chưa từng kết nạp đảng viên mới là học sinh.

Đồng chí Đỗ Quang Minh - Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại cuộc kiểm tra chuyên đề học và làm theo Bác ở Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh.

Thường xuyên coi trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy, chỉ đạo quyết liệt, sát sao việc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, chương trình, kế hoạch chuyên đề và hằng tháng; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, các đoàn thể khối và các chi, đảng bộ cơ sở triển khai thực hiện một cách khoa học, bài bản và hiệu quả là mục tiêu hàng đầu của Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái để lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Lê Thị Lụa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Việt Thành thăm vườn dâu tằm của người dân thôn Lan Đình.

Là một trong những địa phương đầu tiên trên địa bàn tỉnh về đích nông thôn mới (NTM), rồi NTM nâng cao và gần đây là NTM kiểu mẫu, diện mạo nông nghiệp, nông thôn cũng như đời sống người dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên những năm gần đây đã có nhiều khởi sắc. Kết quả đó là nhờ Đảng bộ xã luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục