Đảm bảo an toàn thực phẩm trong các bếp ăn tập thể

  • Cập nhật: Thứ sáu, 6/9/2019 | 7:59:08 AM

Mặc dù, việc nâng cao kiến thức và thực hành về an toàn thực phẩm (ATTP) cho các đối tượng được các sở, ngành, cơ quan, đoàn thể các cấp đẩy mạnh với nội dung tuyên truyền phong phú, hình thức tuyên truyền khá đa dạng, nhưng hệ thống các nhà hàng, cơ sở lưu trú, khu công nghiệp, doanh nghiệp sản xuất lớn và hệ thống trường học nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh luôn tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm (NĐTP).

Tăng cường quản lý nhà nước và các hoạt động phối hợp quản lý, xử lý các vấn đề về vệ sinh ATTP; triển khai có hiệu quả truyền thông kiến thức, pháp luật và thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm về ATTP; 

phấn đấu không để xảy ra NĐTP lớn, các vụ ngộ độc vừa và nhỏ nếu có trong hệ thống các nhà hàng, cơ sở lưu trú, khu công nghiệp, doanh nghiệp sản xuất lớn và hệ thống trường học nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh phải được xử lý kịp thời luôn là mục tiêu Yên Bái hướng tới và quyết tâm thực hiện.

Cùng với tăng cường các biện pháp tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra ATTP ở những thời điểm nóng như: tết dương lịch, tết Nguyên đán, mùa lễ hội xuân, Tháng hành động Vì ATTP, tết Trung thu... để đảm bảo ATTP trong hệ thống các nhà hàng, cơ sở lưu trú, khu công nghiệp, doanh nghiệp sản xuất lớn và hệ thống trường học nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền với công tác quản lý nhà nước về ATTP, thường xuyên chỉ đạo, triển khai công tác đảm bảo ATTP, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo ATTP các cấp, củng cố mạng lưới, nâng cao năng lực quản lý của cán bộ phụ trách ATTP tuyến cơ sở; cần nắm bắt, xử lý nhanh, kịp thời các tình huống, diễn biến phức tạp về ATTP đối với hệ thống các nhà hàng, cơ sở lưu trú, khu công nghiệp, doanh nghiệp sản xuất lớn và hệ thống trường học nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh. 

Bên cạnh đó, trên cơ sở phân cấp, các đơn vị, địa phương cần triển khai các hình thức truyền thông trực tiếp, gián tiếp để người quản lý, người trực tiếp tham gia chế biến thực phẩm hiểu, thực hiện đúng các kiến thức, biện pháp, quy định đảm bảo ATTP; thực hiện tốt thanh tra, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành định kỳ, đột xuất đối với các bếp ăn tập thể trong hệ thống các nhà hàng, cơ sở lưu trú, khu công nghiệp, doanh nghiệp sản xuất lớn và hệ thống trường học nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh thuộc phân cấp quản lý; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về ATTP. 

Đặc biệt, trong phòng, chống NĐTP, cần tăng cường giám sát tình hình NĐTP, các bệnh truyền qua thực phẩm, phân tích nguy cơ NĐTP; kiểm soát chặt chẽ công tác đảm bảo ATTP tại các bếp ăn tập thể; đảm bảo đáp ứng về công cụ, hóa chất, test xét nghiệm nhanh, lấy mẫu kiểm tra, giám sát phát hiện những mối nguy về chất lượng ATTP; đồng thời, chủ động ứng phó khi xảy ra NĐTP trong hệ thống các nhà hàng, cơ sở lưu trú, khu công nghiệp, doanh nghiệp sản xuất lớn và hệ thống trường học nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh…

Thành Trung

  •  
Các tin khác

Thực hiện lời dạy của Bác “Mùa xuân là tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, những năm qua cùng với địa phương trong cả nước nhân dân các dân tộc trong tỉnh tích cực trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sống. Nhiều địa phương đã lồng ghép phong trào tết trồng cây với việc trồng rừng và bảo vệ rừng.

Ngoài những hoạt động vui xuân, chăm lo về vật chất, cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề đảm bảo an toàn. Đã thành quy luật, vào dịp cuối năm, tai nạn giao thông, mất an ninh trật tự và an toàn vệ sinh thực phẩm… sẽ gia tăng.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác dân số- kế hoạch hóa gia đình, Yên Bái đang gặp phải không ít khó khăn trong thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng dân số, đặc biệt đối với các xã vùng cao, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Gần 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng; hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục