Nghĩa Lộ đem lại lợi ích thiết thực cho người dân

  • Cập nhật: Thứ ba, 25/1/2022 | 8:42:43 AM

YênBái - Sau 10 năm triển khai thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới (XDNTM), kinh tế, xã hội của thị xã Nghĩa Lộ đã có nhiều thay đổi tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên; hệ thống hạ tầng được quan tâm đầu tư, bộ mặt đô thị và khu vực nông thôn đã có nhiều thay đổi.

Người dân bản Lụ 1, xã Phúc sơn tham gia làm đường giao thông nông thôn.
Người dân bản Lụ 1, xã Phúc sơn tham gia làm đường giao thông nông thôn.

Phong trào thi đua chung sức XDNTM của thị xã Nghĩa Lộ được nhân dân và xã hội đồng tình hưởng ứng mạnh mẽ, tạo sức lan tỏa sâu rộng và mang lại hiệu quả thiết thực. Kinh tế, văn hóa - xã hội của thị xã từng bước phát triển, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên. 

Sau 9 tháng triển khai thực hiện, xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ đã hoàn thành 19/19 tiêu chí quốc gia về XDNTM. Từ khi hoàn thành nhiệm vụ XDNTM bộ mặt nông thôn xã Nghĩa Lộ đổi thay rõ rệt. 

Đồng chí Vũ Thị Thanh - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lộ cho biết: "Ngay từ khi bắt đầu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM, Đảng bộ, chính quyền xã xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mang tính dài hạn, toàn diện về phát triển kinh tế - xã hội, chính trị và quốc phòng, an ninh tại địa phương, nên tập trung mọi nguồn lực quyết tâm thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng xã Nghĩa Lộ đạt chuẩn NTM”. 

Từ khi hòa thành nhiệm vụ XDNTM, trên địa bàn xã Nghĩa Lộ xuất nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả. Tiêu biểu là mô hình phát triển trang trại chăn nuôi gia đình ông Nguyễn Duy Thanh và bà Nguyễn Thị Thúy ở thôn 5, với mô hình phát triển trang trại chăn nuôi. Gia đình đã đầu tư làm chuồng trại kiên cố, có khu xử lý chất thải và tăng đàn trâu, bò lên 13-15 con/lứa. Tạo việc làm cũng như thu nhập ổn định, lâu dài cho lao động gia đình. 

Bà Nguyễn Thị Thúy cho biết: "Đến nay, đàn trâu, bò của gia đình đã có 13 con, gồm 10 con trâu, 3 con nghé. Con to nhất trị giá khoảng 60 triệu đồng, con nhỏ cũng khoảng 15-20 triệu đồng”. 

Trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu XDNTM, thị xã Nghĩa Lộ luôn chú trọng triệt để nguyên tắc "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng” với phương châm "Cán bộ, đảng viên gương mẫu làm trước và vận động nhân dân làm theo”. Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ XDNTM luôn bám sát kế hoạch, có chính sách, tiêu chí, lộ trình cụ thể, có cơ chế về nguồn vốn đầu tư cho từng hạng mục. Đặc biệt có sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả giữa các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng chung tay vào cuộc, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân về chủ trương XDNTM theo chương trình Đề án đề ra. 

Từ Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM, diện mạo xã Phúc Sơn, có sự thay đổi rõ rệt. Dễ nhận thấy nhất đó là hệ kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng. 

Đồng chí Lường Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Phúc Sơn cho biết: "Xác định rõ những khó khăn của địa phương khi thực hiện XDNTM như: xã có xuất phát điểm thấp, trình độ dân trí không đồng đều, là xã thuần nông trong khi sản xuất nông nghiệp chưa đi vào chiều sâu, đời sống người dân còn nhiều khó khăn… nên Đảng ủy, chính quyền Phúc Sơn đã tập trung tuyên truyền, vận động về chủ trương, chính sách và cách thức tiến hành XDNTM đến cán bộ, đảng viên và nhân dân để người dân hiểu rõ mục đích, nội dung, nhất là vai trò làm chủ của người dân trong XDNTM…”. 

Từ các nguồn vốn, xã Phúc Sơn được đầu tư trên 14.128 triệu đồng, trong đó ngân sách Nhà nước 11.550 triệu đồng, nhân dân đóng góp trên 1.220 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa bản Lụ, bản Thón, bản Muông; đường bê tông bản Lụ II, bản Muông, Nang Phai; kênh mương nội đồng bản Lụ I, bản Ngoa… Phúc Sơn đã bê tông hóa 6 tuyến đường với tổng chiều dài 4,842 km, trên 60% hệ thống mương chính được cứng hóa… cơ bản đáp ứng nhu cầu cho sản xuất và sinh hoạt của người dân. Diện mạo nông thôn thị xã Nghĩa Lộ đổi thay từ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

Khi người dân hiểu rõ về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, vai trò chủ thể của người dân trong XDNTM, Phong trào thi đua chung sức XDNTM được thị xã Nghĩa Lộ phát động rộng khắp đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nhân dân tham gia xây dựng hoàn nhiệm vụ XDNTM, từng bước xóa đói giảm nghèo bền vững. 

Với quyết tâm chính trị cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thị xã đã huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng tham gia Chương trình XDNTM. Các mô hình thực hiện cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và các tổ chức thành viên phát động luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực, mang lại hiệu quả và nhân rộng ngày càng nhiều trên tất cả các lĩnh vực. 

Đồng chí Lưu Minh Anh - Phó Chủ tịch UBND xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm: "Khi thực hiện nhiệm vụ XDNTM, xã luôn nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của nhân dân trong việc chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, phát triển kinh tế hộ gia đình. Nguồn lực từ các chương trình, dự án lồng ghép đầu tư, hỗ trợ cho phát triển nông nghiệp nông thôn cùng với sự đóng góp và sự vào cuộc tích cực của nhân dân đã góp phần không nhỏ vào việc đẩy nhanh và hoàn thành XDNTM của xã”.  

Sự phối hợp tích cực Hội Nông dân trong công tác vận động hội viên tham gia phát triển sản xuất, tham gia chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn tạo cơ hội giải quyết việc làm, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, giúp người dân nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững.

Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã với cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với phong trào "Nghĩa Lộ chung sức XDNTM” đã tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng túi nilon, xử lý rác thải đúng cách để tránh gây ô nhiễm môi trường, giữ gìn vệ sinh xung quanh và dọn dẹp nhà cửa, đường phố sạch đẹp, góp phần XDNTM và đô thị văn minh. 

Đồng chí Vũ Đức Trung - Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghĩa Lộ cho biết: "Thông qua công tác tuyên truyền đã nâng cao nhận thức, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình XDNTM, tạo sự thống nhất từ nhận thức đến hành động trong triển khai chương trình. Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, tích cực hưởng ứng và đóng góp nguồn lực để XDNTM”. 


Trong 10 năm XDNTM, tổng nguồn vốn huy động đầu tư của Nghĩa Lộ trên 1.307 tỷ đồng, trong đó nguồn lực nhân dân đóng góp và xã hội hóa là 210,7 tỷ đồng, chiếm 16% tổng số vốn thực hiện. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo 10 xã giảm còn 3,82%, tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên địa bàn các xã chiếm 94,37%, thu nhập bình quân đầu người đạt 38,22 triệu đồng/năm; điện, đường, trường, trạm, vệ sinh môi trường cơ bản đạt chuẩn theo quy định. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thị xã, tiền đề để Nghĩa Lộ cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại III vào năm 2025. 

Phấn đấu đến năm 2025, thị xã Nghĩa Lộ duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đối với 10 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM trong giai đoạn 2011-2020; phấn đấu xây dựng 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao gồm các xã: Nghĩa Lộ, Phù Nham, Thanh Lương, phấn đấu xây dựng xã Nghĩa Lộ đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu. Thu nhập bình quân đầu người của xã tại thời điểm xét, công nhận xã NTM  nâng cao, cao hơn 1,2 lần so với thu nhập bình quân đầu người tại thời điểm được công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Thành Trung

Tags nông thôn mới thị xã Nghĩa Lộ hệ thống hạ tầng đô thị

Các tin khác
Người dân xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình trồng rừng gỗ lớn, góp phần bảo vệ môi trường.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về trồng 1 tỷ cây xanh, giai đoạn 2021-2025 và Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại giai đoạn II (FFF II) do Tổ chức Nông nghiệp và lương thực Liên hợp quốc (FAO) tài trợ, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) Yên Bái đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân (ND) trồng và mở rộng diện tích rừng gắn với xây dựng tín chỉ carbon, góp phần mang lại môi trường sống xanh cho người dân.

Cán bộ, nhân dân thôn 7, xã Mường Lai, huyện Lục Yên tham gia làm đường giao thông nông thôn.

Tỉnh Yên Bái tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu các tỉnh khu vực trung du miền núi Bắc về xây dựng nông thôn mới (NTM) với 106 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 70,7%; lũy kế toàn tỉnh có 36 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 10 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; thành phố Yên Bái được công nhận đô thị loại II trực thuộc tỉnh; 4/9 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Người dân Yên Bái tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao để nâng cao sức khoẻ và mức hưởng thụ văn hóa, làm cho cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc hơn.

Thời gian qua, mục tiêu phát triển vì hạnh phúc của nhân dân đã được tỉnh Yên Bái hiện thực hóa ở từng bước đi với những giải pháp cụ thể, linh hoạt, phù hợp và xuyên suốt. Những tiêu chí về một xã hội hạnh phúc mà ở đó người dân hài lòng với chất lượng cuộc sống, môi trường, nền hành chính… đã được đặt lên hàng đầu.

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh tự tin giới thiệu sản phẩm STEM với các vị khách, các nhà tài trợ Hàn Quốc.

Mô hình “Trường học hạnh phúc” được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) triển khai từ năm 2019 và nhanh chóng được nhân rộng trong nhiều cơ sở giáo dục trên cả nước, trong đó có Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục