Đảng bộ Khao Mang thực hiện tốt Chỉ thị 05

  • Cập nhật: Thứ tư, 17/5/2023 | 7:35:39 AM

YênBái - Thực hiện Chỉ thị 05 giai đoạn 2016 - 2021, Đảng ủy xã Khao Mang đã chỉ đạo các chi bộ, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Đặc biệt, tập trung rà soát các chương trình, kế hoạch trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm bổ sung nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho phù hợp để tổ chức thực hiện.

Cán bộ và người dân xã Khao Mang chung tay làm đường giao thông nông thôn.
Cán bộ và người dân xã Khao Mang chung tay làm đường giao thông nông thôn.

Nhờ sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng với nhiều nội dung, giải pháp, cách làm phù hợp, sáng tạo trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ xã Khao Mang đã đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Đồng chí Sùng A Sử - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải cho biết: những năm qua, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn luôn xác định việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là nội dung sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng.

Vì vậy, Đảng bộ yêu cầu các chi bộ trực thuộc phải triển khai và xây dựng kế hoạch toàn khóa, kế hoạch năm để thực hiện nghiêm túc, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ phát triển của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền của các chi bộ trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05. 

Theo đó, trên cơ sở kết quả thực hiện Chỉ thị 05 giai đoạn 2016 - 2021, Đảng ủy xã Khao Mang đã chỉ đạo các chi bộ, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Đặc biệt, tập trung rà soát các chương trình, kế hoạch trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm bổ sung nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho phù hợp để tổ chức thực hiện. 


Trong đó, kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 bằng các giải pháp cụ thể, quyết liệt, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến ”, "tự chuyển hóa "trong nội bộ”. Xác định, lựa chọn các khâu đột phá, các vấn đề trọng tâm để các cấp, ngành từ xã đến các chi bộ tổ chức thực hiện một cách bài bản, khoa học, tạo được phong trào thi đua yêu nước nhằm động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

Kịp thời phát hiện, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình, những mô hình tốt cách làm hay trong thực hiện Chỉ thị 05. Tiêu biểu như Đảng ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân đổi mới nếp nghĩ, cách làm trong khai thác các tiềm năng, thế mạnh kinh tế địa phương như: nuôi, trồng thử nghiệm các loại cây trồng, vật nuôi như: trồng 1.000 cây lê, 300 gốc mận chín sớm, mận máu, trên 30.000 gốc dứa quy, 3 ha cây hạt dẻ Trùng Khánh, 1.196 cây mắc ca, 4.500 cây quế; nuôi trên 2.000 con vịt bầu cổ xanh giống Lâm Thượng (Lục Yên). Hội Nông dân xã thành lập được hàng chục tổ hợp tác chăn nuôi lợn đen bản địa, gà, vịt, dê, nuôi cá ruộng, nuôi ong mật  đã mang lại nguồn thu nhập rất khả quan. 

Ông Lý Dủ Vàng - hội viên nông dân bản Háng Đề Đài chia sẻ: "Trước đây, vì chưa biết cách làm ăn nên gia đình tôi khó khăn lắm. Giờ đây, được cán bộ tuyên truyền, vận động đổi mới tư duy, nhận thức trong phát triển kinh tế, nhất là làm theo lời Bác Hồ dạy, gia đình tập trung trồng rừng, chăn nuôi gần trăm con dê, hàng năm có thu nhập trên dưới 100 triệu đồng”. 


Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong học tập và làm theo Bác cũng được Đảng bộ Khao Mang quán triệt, thực hiện có hiệu quả. Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đều có trách nhiệm thực hiện nêu gương, nhất là đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên đều nghiêm túc tự phê bình và phê bình; thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh.

Nhờ sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng với nhiều nội dung, giải pháp, cách làm phù hợp, sáng tạo trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ xã Khao Mang đã đạt được nhiều kết quả thiết thực. 

Cụ thể, xã đã xây dựng được nhiều mô hình tiêu biểu để nhân rộng; các tổ chức, cá nhân đã xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện; nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết tốt. 

Qua học tập, làm theo và nêu gương, ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, thái độ, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng lên. Các cấp, ngành, đoàn thể đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Kết thúc năm 2022, có 85% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 100% bản đạt chuẩn văn hóa; 80% cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn văn hóa; xã triển khai thành lập được Câu lạc bộ "Xây dựng gia đình hạnh phúc” và "Bản hạnh phúc” với 120 thành viên tham gia; 100% bản đăng ký bản hạnh phúc... Đó là những yếu tố quan trọng góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân các dân tộc ở xã Khao Mang đối với Đảng, Nhà nước. 

Văn Tuấn

Tags Khao Mang Mù Cang Chải làm theo lời Bác ruộng bậc thang gà đen sơn tra Chỉ thị 05

Các tin khác
Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc trong hang đá ở Việt Bắc (1951). (Ảnh tư liệu)

Năm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2023), là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi tổ chức Đảng thấm nhuần tư tưởng, tự soi rọi lại mình, tiếp tục thực hiện nhằm tăng thêm ý chí, quyết tâm và sức mạnh đưa đất nước phát triển sánh vai với các nước tiên tiến trên thế giới như Bác hằng mong muốn.

Tập thể cán bộ, đảng viên Chi bộ Dự phòng, Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Văn Yên ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” tại sinh hoạt thường kỳ.

Qua gần 7 năm thực hiện Chỉ thị 05 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Đảng bộ huyện Văn Yên tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Từ đó, xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với giải quyết những vấn đề bức xúc, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Nhân dân thôn 5, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên phát triển diện tích trồng quế hữu cơ.

Thôn 5 là thôn đầu tiên đạt thôn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu của xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên vào năm 2020. Đây cũng là mô hình “Cộng đồng khu dân cư điển hình tiên tiến trong xây dựng cộng đồng khu dân cư hạnh phúc; học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.

Lãnh đạo huyện Văn Yên trao tặng giấy khen cho điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2025.

Thực hiện cam kết tu dưỡng nội dung chuyên đề năm 2023, hiện nay, mỗi tổ chức đảng và đảng viên trên địa bàn huyện Văn Yên đã cụ thể hóa vào thực tế cuộc sống, học tập và làm theo Bác từ những việc làm bình dị, đời thường mà thiết thực.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục