Thành phố Yên Bái: Tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trước và đúng hạn đạt 100%

  • Cập nhật: Thứ sáu, 7/6/2019 | 8:27:57 AM

YênBái - Từ ngày 1/4 đến 28/5, Bộ phận Phục vụ hành chính công thành phố Yên Bái và các xã, phường đã tiếp nhận 6.686 thủ tục.

Trong đó, đã trả kết quả 5.599 thủ tục; đã hoàn thành 552 thủ tục; đang giải quyết 221 thủ tục; tạm dừng 253 thủ tục; hủy 61 thủ tục; tỷ lệ trước và đúng hạn đạt 100%. 

Thời gian tới, UBND thành phố tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đến các tổ chức, người dân về việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận Phục vụ hành chính công thành phố và các xã, phường; phấn đấu 100% TTHC thực hiện tại Bộ phận hoàn thành và hoàn thành trước thời hạn. 

Được biết, 100% cá nhân, tổ chức đến giải quyết thủ tục đánh giá hài lòng và rất hài lòng đối với cán bộ, công chức tại Bộ phận. 

B.T

  •  
Các tin khác
Người dân đến liên hệ giải quyết TTHC tại BPPVHCC huyện Trạm Tấu.

ừ khi đi vào hoạt động, Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện đã đưa 405 thủ tục hành chính (TTHC) vào giải quyết, giảm 9 thủ tục và cấp xã đã đưa 132 TTHC vào giải quyết, tăng 16 thủ tục.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng.

Chính phủ đang quyết tâm xây dựng bộ máy hoạt động phi giấy tờ, giảm họp hành nhằm nâng cao hiệu quả công tác, tiết kiệm chi phí cho xã hội.

Cán bộ Bộ phận Phục vụ hành chính công huyện Yên Bình giải quyết công việc cho người dân.

Năm 2018, Yên Bái đánh dấu sự ghi nhận thước đo là sự hài lòng của người dân và tổ chức khi có 79,37% người dân, tổ chức đánh giá hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước, tăng 1,66% so với năm 2017.

Ngành y tế Yên Bái 6 tháng đầu năm đã cắt giảm được 35 thủ tục hành chính theo quy định.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục