Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Yên Bái: Rút ngắn thời gian trả kết quả

  • Cập nhật: Thứ ba, 14/9/2021 | 7:44:23 AM

YênBái - Văn phòng Đăng ký đất đai (ĐKĐĐ) thành phố Yên Bái đi vào hoạt động hơn 1 năm nay.

Người dân đến làm thủ tục giải quyết đất đai tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Yên Bái.
Người dân đến làm thủ tục giải quyết đất đai tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Yên Bái.

Kể từ khi được thành lập đến nay, Chi nhánh Văn phòng đã tiếp nhận và giải quyết được trên 16 nghìn hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), đăng ký biến động đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đăng ký giao dịch bảo đảm quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn thành phố. 

Trong đó, đã tiếp nhận và giải quyết được 9.300 hồ sơ, với 12.400 GCNQSDĐ, tỷ lệ hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt trên 97%. Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thành phố cũng đã tiếp nhận, làm thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được 6.974 hồ sơ cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn thành phố. 100% hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm được giải quyết trước hạn và đúng hạn. Hiện có 730 hồ sơ đang tiếp tục giải quyết tại các cơ quan, do đang thực hiện niêm yết công khai nguồn gốc tại các xã, phường.  

Các hồ sơ đăng ký tại Bộ phận Phục vụ hành chính công của thành phố đều được thực hiện đúng các quy trình của phần mềm, 100% trả kết quả cho công dân theo đúng hẹn. Chi nhánh phấn đấu trả kết quả trước thời gian quy định đối với một số thủ tục, cụ thể là thủ tục đăng ký giao dịch, đảm bảo đã rút ngắn thời gian trả kết quả từ 3 ngày làm việc xuống trong 1 ngày làm việc và quy định thời gian trả kết quả cụ thể đối với mỗi cán bộ Chi nhánh.

Bà Phạm Thị Lan Anh - Giám đốc Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thành phố cho biết: Việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai trên địa bàn thành phố vẫn còn một số tồn tại, khó khăn, vướng mắc. 

Đó là, số lượt người đến giao dịch, đăng ký các thủ tục về đất đai tại thành phố là quá lớn, dẫn đến có lúc bị quá tải trong công tác tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Phục vụ hành chính công thành phố (trung bình mỗi ngày tiếp nhận khoảng từ 50 - 60 hồ sơ liên quan đến ĐKĐĐ và đăng ký giao dịch đảm bảo...

Hiện nay, thực hiện sự chỉ đạo của UBND thành phố và Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thành phố bỏ việc hẹn lịch đo đạc kiểm tra thửa đất mà tiến hành tiếp nhận thẳng hồ sơ vào phần mềm điện tử tại Bộ phận Phục vụ hành chính công của thành phố. 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, đối với những hồ sơ mà giấy chứng nhận cũ đã cấp không có sơ đồ thửa, có giá trị gia tăng diện tích, người sử dụng đất đã xây dựng nhà ở hoặc công trình trên đất nông nghiệp, đất Nhà nước quản lý sẽ không thực hiện được thủ tục, dẫn đến không giải quyết được thủ tục và phải trả lại hồ sơ cho công dân. 

Để hoàn thành kế hoạch năm 2021 đề ra, Giám đốc Phạm Thị Lan Anh cho biết: thời gian tới, Chi nhánh tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) về đất đai; rà soát các TTHC, đề xuất cắt giảm, đơn giản hoá các TTHC còn rườm rà, giảm các giấy tờ không cần thiết cho công dân; đổi mới phương thức làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiên quyết xử lý nghiêm đối với những cán bộ có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch; đẩy mạnh công tác thực hiện các thủ tục về đăng ký, cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, hộ gia đình cá nhân trên địa bàn thành phố. 

Đức Toàn

Tags Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Yên Bái

Các tin khác
Thủ tướng yêu cầu minh bạch, công khai quá trình làm thủ tục hành chính để người dân giám sát, đánh giá.

Thực hiện công khai, minh bạch thông tin về thủ tục hành chính và quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục để người dân, doanh nghiệp tiếp cận, theo dõi, giám sát, đánh giá.

Quang cảnh Hội nghị.

Qua nửa năm thí điểm thực hiện 6 thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, đến nay, nhân viên Bưu điện đã hướng dẫn, tiếp nhận, số hoá tổng số 1.402 hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC), đã thực hiện trả 893 TTHC, trong đó huyện Văn Yên có số lượng hồ sơ TTHC được tiếp nhận và trả cao nhất.

Người dân Văn Yên thực hiện giao dịch trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến.

Để phát huy hơn nữa tính chủ động, sáng tạo trong công tác, thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đợn vị, địa phương, năm 2023, UBND huyện Văn Yên đã triển khai phong trào “Sáng tạo trong công vụ” nhằm đánh giá chất lượng công chức, viên chức về kết quả thực hiện thi đua khen thưởng hàng năm.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận phục vụ hành chính công phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái.

Thông qua công tác tiếp dân tại Bộ phận một cửa, cán bộ, chiến sĩ còn tranh thủ thăm hỏi, động viên, tuyên truyền chính sách, pháp luật, nắm bắt tình hình an ninh trật tự tại cơ sở. Đó là một trong những kết quả thực hiện mô hình cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Công an phường Nguyễn Thái Học thời gian qua.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục