Yên Bái triển khai nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai

  • Cập nhật: Thứ ba, 4/1/2022 | 1:51:55 PM

YênBái - Để rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư thực hiện dự án trên địa bàn, UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 2291 ngày 30/9/2020 về ban hành quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các cấp huyện trong việc giải quyết một số TTHC về lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Cán bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Yên Bình tiếp nhận và giải quyết TTHC về đất đai cho người dân.
Cán bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Yên Bình tiếp nhận và giải quyết TTHC về đất đai cho người dân.

Những năm qua, tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp nhằm cải cách TTHC về đất đai. Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2291 ngày 30/9/2020 về ban hành quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện trong việc giải quyết một số TTHC về lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Yên Bái, thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Để cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 trong lĩnh vực quản lý đất đai theo yêu cầu của người dân và doanh nghiệp, UBND tỉnh đã phê duyệt Dự án Hiện đại hóa hệ thống lưu trữ và nâng cấp trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường và phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến thực hiện ở mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh Yên Bái năm 2020 thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã tỉnh Yên Bái.

Để rút ngắn thời gian thực hiện TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2291 ngày 30/9/2020 về ban hành quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các cấp huyện trong việc giải quyết một số TTHC về lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Yên Bái. 

Qua đó. đã tác động tích cực tới việc thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về đất đai; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong thực hiện các TTHC trong lĩnh vực đất đai. Giai đoạn 2014 - 2020, toàn tỉnh đã cấp 172.419 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với diện tích cấp là trên 35.300 ha cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; Yên Bái đã cơ bản hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu theo Nghị quyết 30/2012/QH 13 của Quốc hội; tổng số giao dịch về đất đai là 139.805 giao dịch…

Thu Hạnh

Tags Yên Bái thủ tục hành chính đất đai Quyết định số 2291 một cửa một cửa liên thông

Các tin khác
Cán bộ Bộ phận Phục vụ hành chính công xã An Thịnh giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Với sự chỉ đạo quyết liệt và nhiều giải pháp đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, xã An Thịnh là một trong những điểm sáng về cải cách hành chính trên địa bàn huyện Văn Yên.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các địa phương không được ban hành thủ tục hành chính (TTHC) trừ trường hợp được luật, nghị quyết của Quốc hội giao hoặc trường hợp cần thiết...

Bộ phận một cửa của BHXH tỉnh tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái sẽ thành lập Tổ kiểm tra công vụ đi kiểm tra đột xuất tại đơn vị về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện các nhiệm vụ trong cơ quan, đơn vị.

Cán bộ xã Yên Thái, huyện Văn Yên giải quyết thủ tục hành chính cho công dân.

Để nghiêm túc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm trong xử lý công việc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục