Yên Bái triển khai nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai

  • Cập nhật: Thứ ba, 4/1/2022 | 1:51:55 PM

YênBái - Để rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư thực hiện dự án trên địa bàn, UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 2291 ngày 30/9/2020 về ban hành quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các cấp huyện trong việc giải quyết một số TTHC về lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Cán bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Yên Bình tiếp nhận và giải quyết TTHC về đất đai cho người dân.
Cán bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Yên Bình tiếp nhận và giải quyết TTHC về đất đai cho người dân.

Những năm qua, tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp nhằm cải cách TTHC về đất đai. Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2291 ngày 30/9/2020 về ban hành quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện trong việc giải quyết một số TTHC về lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Yên Bái, thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Để cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 trong lĩnh vực quản lý đất đai theo yêu cầu của người dân và doanh nghiệp, UBND tỉnh đã phê duyệt Dự án Hiện đại hóa hệ thống lưu trữ và nâng cấp trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường và phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến thực hiện ở mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh Yên Bái năm 2020 thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã tỉnh Yên Bái.

Để rút ngắn thời gian thực hiện TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2291 ngày 30/9/2020 về ban hành quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các cấp huyện trong việc giải quyết một số TTHC về lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Yên Bái. 

Qua đó. đã tác động tích cực tới việc thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về đất đai; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong thực hiện các TTHC trong lĩnh vực đất đai. Giai đoạn 2014 - 2020, toàn tỉnh đã cấp 172.419 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với diện tích cấp là trên 35.300 ha cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; Yên Bái đã cơ bản hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu theo Nghị quyết 30/2012/QH 13 của Quốc hội; tổng số giao dịch về đất đai là 139.805 giao dịch…

Thu Hạnh

Tags Yên Bái thủ tục hành chính đất đai Quyết định số 2291 một cửa một cửa liên thông

Các tin khác
Người dân giao dịch tại Văn phòng Công chứng Vũ Bích Huệ trên địa bàn thành phố được phục vụ kịp thời, bảo đảm an toàn pháp lý.

Triển khai Luật Công chứng và các văn bản hướng dẫn thi hành, hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Yên Bái thời gian qua đã từng bước ổn định và phát triển, nâng cao hơn về chất lượng, góp phần quan trọng vào tiến trình cải cách hành chính và cải cách tư pháp, mang lại lợi ích cho người dân.

Công an xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên hướng dẫn người dân thực hiện Luật Cư trú.

Thu thập thông tin phục vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp căn cước công dân có gắn chíp điện tử, đề xuất cắt giảm thời gian giải quyết với 42 thủ tục hành chính từ 1 đến 3 ngày so với thời gian quy định. Đó là 2 trong nhiều biện pháp đổi mới cải cách thủ tục hành chính của Công an tỉnh Yên Bái thời gian qua.

Hướng dẫn, giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm Hành chính công tỉnh TT-Huế

Với mức tăng 9 bậc so với năm 2020, TT-Huế vươn lên đứng đầu toàn quốc trong bảng xếp hạng về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2021.

Người dân thực hiện giao dịch tại Bộ phận Phục vụ hành chính công xã Vũ Linh, huyện Yên Bình.

Năm 2021, UBND xã Vũ Linh, huyện Yên Bình đã thực hiện công khai các quy định, quy trình giải quyết các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết đồng thời chỉ đạo công chức chuyên môn thường xuyên cập nhật, phối hợp đăng tải các quyết định công bố của Chủ tịch UBND tỉnh về các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục