Yên Bái triển khai nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai

  • Cập nhật: Thứ ba, 4/1/2022 | 1:51:55 PM

YênBái - Để rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư thực hiện dự án trên địa bàn, UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 2291 ngày 30/9/2020 về ban hành quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các cấp huyện trong việc giải quyết một số TTHC về lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Cán bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Yên Bình tiếp nhận và giải quyết TTHC về đất đai cho người dân.
Cán bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Yên Bình tiếp nhận và giải quyết TTHC về đất đai cho người dân.

Những năm qua, tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp nhằm cải cách TTHC về đất đai. Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2291 ngày 30/9/2020 về ban hành quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện trong việc giải quyết một số TTHC về lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Yên Bái, thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Để cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 trong lĩnh vực quản lý đất đai theo yêu cầu của người dân và doanh nghiệp, UBND tỉnh đã phê duyệt Dự án Hiện đại hóa hệ thống lưu trữ và nâng cấp trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường và phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến thực hiện ở mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh Yên Bái năm 2020 thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã tỉnh Yên Bái.

Để rút ngắn thời gian thực hiện TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2291 ngày 30/9/2020 về ban hành quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các cấp huyện trong việc giải quyết một số TTHC về lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Yên Bái. 

Qua đó. đã tác động tích cực tới việc thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về đất đai; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong thực hiện các TTHC trong lĩnh vực đất đai. Giai đoạn 2014 - 2020, toàn tỉnh đã cấp 172.419 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với diện tích cấp là trên 35.300 ha cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; Yên Bái đã cơ bản hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu theo Nghị quyết 30/2012/QH 13 của Quốc hội; tổng số giao dịch về đất đai là 139.805 giao dịch…

Thu Hạnh

Tags Yên Bái thủ tục hành chính đất đai Quyết định số 2291 một cửa một cửa liên thông

Các tin khác
Người dân đến làm các thủ tục về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Bộ phận Phục vụ hành chính công huyện Văn Yên.

Tài nguyên và môi trường (TN&MT) là lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của các tổ chức, cá nhân. Vì vậy, công tác cải cách hành chính (CCHC), cải cách thủ tục hành chính (TTHC) luôn được ngành TN&MT chú trọng triển khai, mục tiêu từng bước rút ngắn thời gian giải quyết các hồ sơ, thủ tục giấy tờ, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Cải cách hành chính là một trong 3 khâu đột phá chiến lược phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trong những năm gần đây, xác định rõ tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính (CCHC), Yên Bái đã ban hành nhiều chủ trương, giải pháp để lãnh đạo, triển khai thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả. Qua đó đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tạo tiền đề cho phát triển bền vững năm 2022 và những năm tiếp theo.

Nâng cao chất lượng dịch vụ công hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, các giải pháp, sáng kiến cải cách hành chính từ cơ sở đã góp phần tích cực giúp thành phố Yên Bái giữ vững vị trí đầu bảng xếp hạng cải cách hành chính trong 2 năm liên tiếp vừa qua .

Ban Tổ chức trao thưởng cho các thí sinh đạt giải Cuộc thi tuần 4.

Chiều ngày 17/12, Ban Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 tổ chức trao giải tuần 4 Cuộc thi và họp rút kinh nghiệm tổ chức Cuộc thi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục