Hán Đà: Giải quyết thủ tục hành chính đúng, kịp thời, hạn chế tồn đọng

  • Cập nhật: Thứ năm, 25/8/2022 | 7:45:07 AM

YênBái - Thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) ở xã Hán Đà, huyện Yên Bình đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cán bộ, công chức xã đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao trong thực thi công vụ, chất lượng giải quyết công việc đảm bảo đúng, kịp thời, hạn chế hồ sơ trễ hẹn và tồn đọng, giảm tối đa phiền hà cho nhân dân.

Người dân giải quyết công việc tại Bộ phận Phục vụ hành chính công xã.
Người dân giải quyết công việc tại Bộ phận Phục vụ hành chính công xã.

Chủ tịch UBND xã Phạm Xuân Trường cho biết: "Chúng tôi đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, kế hoạch và các quy định của Nhà nước về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nhằm từng bước nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy Nhà nước tại địa phương. UBND xã đã quán triệt đến từng cán bộ, công chức nghiêm túc thực hiện những nội dung trong kế hoạch CCHC nhằm từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, tạo thuận lợi cho người dân và hạn chế các tiêu cực xảy ra trong quá trình thực hiện các TTHC. 

Đồng thời, các bộ phận chuyên môn UBND xã đã tổ chức tuyên truyền, lồng ghép vào các cuộc họp thôn, công khai các quy trình, TTHC giải quyết theo cơ chế "một cửa”, "một cửa liên thông”, các biểu mẫu, phí, lệ phí đều công khai minh bạch tại trụ sở UBND xã. Ngoài ra, UBND xã đã thực hiện công tác kiểm tra, tự kiểm tra để phát hiện những vướng mắc, thiếu sót trong quá trình thực hiện kịp thời sửa chữa, khắc phục đảm bảo đúng quy định”.

Thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2022, UBND xã đã cụ thể hóa các nhiệm vụ liên quan. Theo đó, đã chú trọng đến công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp xã ban hành để kịp thời sửa chữa, khắc phục những sai sót, đảm bảo đúng thẩm quyền, trình tự ban hành và số văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành đảm bảo quy trình ban hành, thể thức, nội dung, văn phong dễ đọc, dễ hiểu không trái với văn bản cấp trên. 

Bên cạnh đó, cải cách TTHC, UBND xã đã xây dựng và ban hành kế hoạch rà soát, triển khai đến các bộ phận chuyên môn, yêu cầu niêm yết công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, kịp thời cập nhật các TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, mức thu phí, lệ phí theo quy định của UBND tỉnh, Chính phủ ban hành. 

Thông qua việc giải quyết các TTHC hàng ngày tại các bộ phận chuyên môn kịp thời tiếp nhận và xử lý những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, từ đó tham mưu cho UBND xã điều chỉnh, bổ sung, thay thế cho phù hợp... 

Đối với cơ sở vật chất, Bộ phận Phục vụ hành chính công xã đã được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị. Thực hiện cơ chế "một cửa”, "một cửa liên thông”, bộ phận đã tiếp nhận và trả kết quả đúng theo quy định, thực hiện đầy đủ cập nhập thông tin hồ sơ vào phần mềm, các TTHC được niêm yết công khai, minh bạch, đảm bảo theo quy chế hoạt động. 

Cùng với đó, công tác kiểm soát TTHC được đẩy mạnh, mức thu phí, lệ phí được niêm yết công khai tại Bộ phận, việc thu phí lệ phí được thực hiện theo đúng quy định. Đồng thời, niêm yết công khai thực hiện theo các quyết định của UBND tỉnh về các TTHC, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, TTHC thay thế được giải quyết tại UBND xã thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã. 

Do đó, từ đầu năm đến nay, Bộ phận Phục vụ hành chính công xã đã tiếp nhận và giải quyết 307 hồ sơ, trong đó, 258 hồ sơ lĩnh vực tư pháp hộ tịch - chứng thực; giải quyết trước hạn 303 hồ sơ; giải quyết đúng hạn 4 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn, tỷ lệ hài lòng đạt 100%.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện CCHC ở một số bộ phận chuyên môn vẫn còn những thiếu sót, hạn chế về trang thiết bị, nhận thức của người dân, trình độ chuyên môn của cán bộ… 

Để thực hiện tốt công tác CCHC trong thời gian tới, Chủ tịch UBND xã Phạm Xuân Trường cho biết thêm: "Trước mắt, UBND xã chỉ đạo thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật để tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; tiếp tục triển khai thực hiện và chỉ đạo thực hiện hiệu quả hoạt động của Bộ phận Phục vụ hành chính công xã đảm bảo đúng quy định. UBND xã đề nghị cần có những giải pháp đồng bộ, cụ thể hơn trong hướng dẫn thực hiện công tác CCHC, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, đặc biệt đối với đội ngũ cán bộ làm công tác chuyên môn”.

Trần Minh

Tags Hán Đà thủ tục hành chính cải cách hành chính "một cửa” "một cửa liên thông”

Các tin khác
Tuổi trẻ Bảo hiểm xã hội quận Hà Đông (Hà Nội) hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành quy trình đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 4/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Quy định có hiệu lực từ ngày 1/1/2023.

Ảnh minh họa.

Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh về xây dựng và triển khai mô hình cải cách hành chính theo cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" tại công an cấp xã, vừa qua, Công an thị xã Nghĩa Lộ tổ chức ra mắt bộ phận một cửa Công an phường Tân An.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Chu Mạnh Sinh trao thẻ BHYT của bé gái cho anh Đinh Tiến Hoàng

Chưa đầy 30 phút, bé gái ở Hà Nam đã được cấp giấy khai sinh và thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), trở thành trẻ em dưới 6 tuổi đầu tiên trên cả nước được cấp giấy khai sinh và thẻ BHYT theo Dịch vụ công liên thông.

Cán bộ BHXH tỉnh hướng dẫn người dân giải quyết các thủ tục hồ sơ khi đến giao dịch tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

Những năm qua, toàn tỉnh đã nỗ lực triển khai đồng bộ, linh hoạt, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) nhất là cải cách thủ tục hành chính (TTHC), góp phần nâng thứ bậc xếp hạng về chỉ số CCHC của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục