Hán Đà: Giải quyết thủ tục hành chính đúng, kịp thời, hạn chế tồn đọng

  • Cập nhật: Thứ năm, 25/8/2022 | 7:45:07 AM

YênBái - Thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) ở xã Hán Đà, huyện Yên Bình đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cán bộ, công chức xã đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao trong thực thi công vụ, chất lượng giải quyết công việc đảm bảo đúng, kịp thời, hạn chế hồ sơ trễ hẹn và tồn đọng, giảm tối đa phiền hà cho nhân dân.

Người dân giải quyết công việc tại Bộ phận Phục vụ hành chính công xã.
Người dân giải quyết công việc tại Bộ phận Phục vụ hành chính công xã.

Chủ tịch UBND xã Phạm Xuân Trường cho biết: "Chúng tôi đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, kế hoạch và các quy định của Nhà nước về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nhằm từng bước nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy Nhà nước tại địa phương. UBND xã đã quán triệt đến từng cán bộ, công chức nghiêm túc thực hiện những nội dung trong kế hoạch CCHC nhằm từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, tạo thuận lợi cho người dân và hạn chế các tiêu cực xảy ra trong quá trình thực hiện các TTHC. 

Đồng thời, các bộ phận chuyên môn UBND xã đã tổ chức tuyên truyền, lồng ghép vào các cuộc họp thôn, công khai các quy trình, TTHC giải quyết theo cơ chế "một cửa”, "một cửa liên thông”, các biểu mẫu, phí, lệ phí đều công khai minh bạch tại trụ sở UBND xã. Ngoài ra, UBND xã đã thực hiện công tác kiểm tra, tự kiểm tra để phát hiện những vướng mắc, thiếu sót trong quá trình thực hiện kịp thời sửa chữa, khắc phục đảm bảo đúng quy định”.

Thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2022, UBND xã đã cụ thể hóa các nhiệm vụ liên quan. Theo đó, đã chú trọng đến công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp xã ban hành để kịp thời sửa chữa, khắc phục những sai sót, đảm bảo đúng thẩm quyền, trình tự ban hành và số văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành đảm bảo quy trình ban hành, thể thức, nội dung, văn phong dễ đọc, dễ hiểu không trái với văn bản cấp trên. 

Bên cạnh đó, cải cách TTHC, UBND xã đã xây dựng và ban hành kế hoạch rà soát, triển khai đến các bộ phận chuyên môn, yêu cầu niêm yết công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, kịp thời cập nhật các TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, mức thu phí, lệ phí theo quy định của UBND tỉnh, Chính phủ ban hành. 

Thông qua việc giải quyết các TTHC hàng ngày tại các bộ phận chuyên môn kịp thời tiếp nhận và xử lý những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, từ đó tham mưu cho UBND xã điều chỉnh, bổ sung, thay thế cho phù hợp... 

Đối với cơ sở vật chất, Bộ phận Phục vụ hành chính công xã đã được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị. Thực hiện cơ chế "một cửa”, "một cửa liên thông”, bộ phận đã tiếp nhận và trả kết quả đúng theo quy định, thực hiện đầy đủ cập nhập thông tin hồ sơ vào phần mềm, các TTHC được niêm yết công khai, minh bạch, đảm bảo theo quy chế hoạt động. 

Cùng với đó, công tác kiểm soát TTHC được đẩy mạnh, mức thu phí, lệ phí được niêm yết công khai tại Bộ phận, việc thu phí lệ phí được thực hiện theo đúng quy định. Đồng thời, niêm yết công khai thực hiện theo các quyết định của UBND tỉnh về các TTHC, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, TTHC thay thế được giải quyết tại UBND xã thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã. 

Do đó, từ đầu năm đến nay, Bộ phận Phục vụ hành chính công xã đã tiếp nhận và giải quyết 307 hồ sơ, trong đó, 258 hồ sơ lĩnh vực tư pháp hộ tịch - chứng thực; giải quyết trước hạn 303 hồ sơ; giải quyết đúng hạn 4 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn, tỷ lệ hài lòng đạt 100%.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện CCHC ở một số bộ phận chuyên môn vẫn còn những thiếu sót, hạn chế về trang thiết bị, nhận thức của người dân, trình độ chuyên môn của cán bộ… 

Để thực hiện tốt công tác CCHC trong thời gian tới, Chủ tịch UBND xã Phạm Xuân Trường cho biết thêm: "Trước mắt, UBND xã chỉ đạo thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật để tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; tiếp tục triển khai thực hiện và chỉ đạo thực hiện hiệu quả hoạt động của Bộ phận Phục vụ hành chính công xã đảm bảo đúng quy định. UBND xã đề nghị cần có những giải pháp đồng bộ, cụ thể hơn trong hướng dẫn thực hiện công tác CCHC, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, đặc biệt đối với đội ngũ cán bộ làm công tác chuyên môn”.

Trần Minh

Tags Hán Đà thủ tục hành chính cải cách hành chính "một cửa” "một cửa liên thông”

Các tin khác
Cán bộ Bộ phận Phục vụ hành chính công xã An Thịnh giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Với sự chỉ đạo quyết liệt và nhiều giải pháp đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, xã An Thịnh là một trong những điểm sáng về cải cách hành chính trên địa bàn huyện Văn Yên.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các địa phương không được ban hành thủ tục hành chính (TTHC) trừ trường hợp được luật, nghị quyết của Quốc hội giao hoặc trường hợp cần thiết...

Bộ phận một cửa của BHXH tỉnh tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái sẽ thành lập Tổ kiểm tra công vụ đi kiểm tra đột xuất tại đơn vị về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện các nhiệm vụ trong cơ quan, đơn vị.

Cán bộ xã Yên Thái, huyện Văn Yên giải quyết thủ tục hành chính cho công dân.

Để nghiêm túc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm trong xử lý công việc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục