Yên Bái: Đảm bảo dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

  • Cập nhật: Thứ năm, 8/9/2022 | 7:43:24 AM

YênBái - Những năm qua, việc thực hiện dân chủ trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 04 của Chính phủ và Thông tư số 01 của Bộ Nội vụ trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có những chuyển biến tích cực.

Người dân đến giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
Người dân đến giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Hầu hết các cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác hàng năm, kiện toàn Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở; ban hành, sửa đổi, bổ sung nhiều quy chế, quy định, tăng cường giáo dục đạo đức, trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) như: Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý và sử dụng tài sản…

Theo đó, các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nghiêm việc dân chủ trong nội bộ cơ quan, đơn vị, trong mối quan hệ và giải quyết công việc với công dân theo đúng Nghị định số 04 của Chính phủ. 

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đã chủ động phối hợp với BCĐ QCDC và các đoàn thể trong cơ quan, đơn vị tổ chức lấy ý kiến của CBCCVC trước khi quyết định các vấn đề lớn, quan trọng của cơ quan, nhất là những chủ trương, giải pháp thực hiện nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, kế hoạch công tác hàng năm, báo cáo sơ kết, tổng kết, xây dựng các nội quy, quy chế… 

Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để CBCCVC giám sát hoạt động của cơ quan, đơn vị theo quy định. Việc tổ chức hội nghị CBCCVC các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện tốt và đi vào nền nếp. 

Thực tế cho thấy, thực hiện QCDC ở cơ sở tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương đã tạo được không khí dân chủ, tăng cường đoàn kết nội bộ và nâng cao vai trò làm chủ, phát huy tinh thần sáng tạo, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Qua đó, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh, tăng cường mối quan hệ gắn bó với nhân dân và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cơ quan, đơn vị. 

Để thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã thực hiện niêm yết công khai tại trụ sở làm việc và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan để công dân, tổ chức biết các thủ tục hành chính, quy trình, thời gian giải quyết công việc. Đồng thời, giúp CBCCVC từng bước nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc giải quyết công việc liên quan đến công dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Đảm bảo thực hiện nghiêm túc QCDC trong tiến hành các bước giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức quy trình giới thiệu người ứng cử theo đúng quy định. Nhờ đó, những người được giới thiệu tham gia đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đều nhận được tín nhiệm cao của cử tri.

Thông qua việc thực hiện dân chủ trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, triển khai Đề án đô thị thông minh hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, thực hiện cơ chế "một cửa”, "một cửa liên thông” tại 100% cơ quan, đơn vị, địa phương, đưa 100% TTHC thực hiện giải quyết tại 3 cấp chính quyền. Chỉ đạo các sở, ngành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư, nhất là trong bối cảnh doanh nghiệp đang chịu tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 những năm qua. 

Thực hiện cắt giảm tối đa các TTHC, công khai minh bạch và hướng tới phục vụ doanh nghiệp, người dân, tạo môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch, với tỷ lệ giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt 99,99%, tỷ lệ hài lòng và rất hài lòng đạt 100%. 

Thực hiện nghiêm túc QCDC ở cơ sở trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Nghị định số 108 và 113 của Chính phủ, năm 2021 tỉnh đã giải quyết chính sách tinh giản biên chế đối với 148 trường hợp, trong đó: khối hành chính 11 người; sự nghiệp 101 người; cán bộ, công chức cấp xã 34 người; hợp đồng theo Nghị định 68 của Chính phủ 2 người, đảm bảo sự đồng thuận và không có khiếu kiện, thắc mắc. 

Theo đó, tỉnh cũng đã thực hiện sắp xếp 151 công chức có trình độ, chuyên ngành đào tạo chưa phù hợp với vị trí việc làm, từng bước khắc phục được tình trạng bố trí công chức chưa đúng với vị trí việc làm theo quy định. 

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm túc quy định người đứng đầu chính quyền, cơ quan các cấp tiếp công dân định kỳ, đột xuất theo quy định của Luật Tiếp công dân; xây dựng cơ chế tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền với người dân, doanh nghiệp; quy định chế tài xử lý người đứng đầu nếu thực hiện không nghiêm túc. 

Công tác tiếp dân, đối thoại và giải quyết khiếu nại tố cáo đuợc quan tâm thực hiện tốt. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền và huy động được sức mạnh tổng hợp của nhân dân các dân tộc trong tỉnh hăng hái tham gia phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

 Thanh Hương

Tags Yên Bái dân chủ cơ quan hành chính sự nghiệp công lập

Các tin khác
Tuổi trẻ Bảo hiểm xã hội quận Hà Đông (Hà Nội) hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành quy trình đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 4/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Quy định có hiệu lực từ ngày 1/1/2023.

Ảnh minh họa.

Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh về xây dựng và triển khai mô hình cải cách hành chính theo cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" tại công an cấp xã, vừa qua, Công an thị xã Nghĩa Lộ tổ chức ra mắt bộ phận một cửa Công an phường Tân An.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Chu Mạnh Sinh trao thẻ BHYT của bé gái cho anh Đinh Tiến Hoàng

Chưa đầy 30 phút, bé gái ở Hà Nam đã được cấp giấy khai sinh và thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), trở thành trẻ em dưới 6 tuổi đầu tiên trên cả nước được cấp giấy khai sinh và thẻ BHYT theo Dịch vụ công liên thông.

Cán bộ BHXH tỉnh hướng dẫn người dân giải quyết các thủ tục hồ sơ khi đến giao dịch tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh.

Những năm qua, toàn tỉnh đã nỗ lực triển khai đồng bộ, linh hoạt, kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) nhất là cải cách thủ tục hành chính (TTHC), góp phần nâng thứ bậc xếp hạng về chỉ số CCHC của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục