Yên Bái xếp thứ 14/63 tỉnh, thành về chỉ số cải cách hành chính

  • Cập nhật: Thứ tư, 7/6/2023 | 12:20:14 PM

YênBái - Sáng 7/6, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị Tổng kết và công bố kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính (CCHC), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số CCHC, chỉ số năng lực cạnh tranh của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2022; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Các đồng chí: Trần Huy Tuấn  - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC Nhà nước tỉnh; Ngô Hạnh Phúc - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo CCHC Nhà nước tỉnh chủ trì Hội nghị. 

Yên Bái xếp thứ 14/63 tỉnh, thành về  chỉ số cải cách hành chính, tăng 3 bậc so với năm 2021

Năm 2022 cũng như 6 tháng đầu năm 2023, công tác CCHC của tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực, chỉ số hài lòng của người dân xếp thứ 11/63 tỉnh, thành, tăng 3 bậc so với năm 2021. Chỉ số CCHC cấp tỉnh xếp thứ 14/63 tỉnh, thành, tăng 7 bậc so với năm 2021. Chỉ số PAPI đạt 41,832/80 điểm, đứng thứ 36/63 tỉnh, thành phố, tiếp tục nằm trong nhóm "trung bình cao". Trong 2 năm liên tục tỉnh Yên Bái tiếp tục duy trì ở vị trí thứ 5/14 tỉnh khu vực trung du và miền núi phía Bắc.


Quang cảnh Hội nghị.

Chỉ số CCHC đối với các sở, ngành, địa phương đã có sự tiến bộ trong chỉ đạo điều hành tổ chức triển khai thực hiện 06 lĩnh vực CCHC. Nhiều đơn vị, địa phương đã có những giải pháp, sáng kiến được UBND tỉnh và cấp cơ sở công nhận. Nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp, đặc biệt là người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa phương về công tác CCHC có nhiều chuyển biến tích cực.

Năm 2022, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Yên Bái xếp thứ 51/63 tỉnh, thành phố, giảm 11 bậc so với năm 2021. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lần đầu tiên xếp đầu bảng, thành phố Yên Bái duy trì 2 năm liên tiếp dẫn đầu Bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, địa phương năm 2022


Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn tặng bằng khen cho thành phố Yên Bái vì có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính Nhà nước năm 2022.

Ở bảng xếp hạng đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lần đầu tiên vươn lên xếp thứ nhất; xếp 2 vị trí cuối cùng là Ban Quản lý các khu công nghiệp và Sở Tài nguyên và Môi trường. Tại bảng xếp hạng cấp địa phương, thành phố Yên Bái tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu; 2 huyện Văn Yên và Yên Bình vươn lên vị trí thứ 2 và thứ 3; vị trí chốt bảng là huyện Trạm Tấu. 

Qua kết quả khảo sát chỉ số hài lòng của người dân, đối với các sở, ban, ngành, Sở Thông tin và Truyền thông có chỉ số hài lòng cao nhất với mức hài lòng đạt 98,8%, thấp nhất là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội với mức hài lòng đạt 85,57%. 

Đối với các huyện, thị xã, thành phố, huyện Trạm Tấu có chỉ số hài lòng cao nhất, đạt gần 100%; huyện Yên Bình có chỉ số thấp nhất, đạt 80,62%.


Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC Nhà nước tỉnh Trần Huy Tuấn đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị, địa phương đã có nhiều đóng góp tích cực vào kết quả chung trong công tác CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh trong thời gian qua.

Đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế trong công tác CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh như: sự vào cuộc, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa cao; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được nộp qua dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến còn thấp; môi trường đầu tư kinh doanh chưa được cải thiện rõ nét; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) chưa có bước đột phá; việc cải cách TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, thực thi đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính cũng chưa được nâng cao…

Xử lý nghiêm minh những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao công tác CCHC và cải thiện Chỉ số năng lực canh tranh của tỉnh, của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong năm 2023 và các năm tiếp theo, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngay sau Hội nghị, thủ trưởng các cơ quan, địa phương bám sát mục tiêu cải thiện các chỉ số SIPAS,  PAR INDEX, Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) và Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI, DDCI) để xây dựng kế hoạch thực hiện; đề ra các giải pháp mang tính đột phá, sáng tạo, hiệu quả để cải thiện điểm số của các chỉ số thành phần.

Tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm và quyết tâm chính trị của cấp uỷ Đảng, chính quyền, của đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện công tác CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện từng nhiệm vụ được giao, tiếp tục xác định nhiệm vụ CCHC, nhất là cải cách TTHC, cải thiện môi trường ĐTKD là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, lâu dài.

Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiên quyết xử lý nghiêm minh đối với những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật kỷ cương hành chính, tham nhũng, tiêu cực và gây phiền hà cho nhân dân.

Sáng kiến, giải pháp mạnh  mẽ để nâng cao hiệu quả công tác CCHC

Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nghiên cứu có các sáng kiến, giải pháp, tạo đột phá mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số. Tập trung rà soát đánh giá và tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ các dịch vụ công trực tuyến đã cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của tỉnh theo hướng thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, bảo đảm nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm.

Tập trung rà soát, cải tiến quy trình tiếp nhận, hướng dẫn hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tại Bộ phận một cửa các cấp theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực để cung cấp dịch vụ chất lượng hơn, phục vụ tốt hơn.

Thay đổi tư duy từ "làm thay, làm hộ" sang hỗ trợ, hướng dẫn để nâng cao kỹ năng số cho người dân, doanh nghiệp

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu lựa chọn những nhóm thủ tục hành chính gắn trực tiếp với người dân, doanh nghiệp để tập trung triển khai thực chất, thuận lợi, kịp thời, hiệu quả; thay đổi tư duy từ "làm thay, làm hộ" sang hỗ trợ, hướng dẫn để nâng cao kỹ năng số cho người dân, doanh nghiệp.

Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử, không để tình trạng giải quyết hồ sơ chậm, muộn; đẩy mạnh việc thực hiện xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính bằng phương thức điện tử.

Nắm bắt và kịp thời giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp. Tập trung rà soát, nhận diện và có giải pháp xử lý, tháo gỡ kịp thời các "điểm nghẽn”, "nút thắt”, vướng mắc, bất cập trong cơ chế, chính sách làm ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh…

Phấn đấu Chỉ số CCHC của tỉnh năm 2023 duy trì nằm trong Top 20 của cả nước

Đồng chí yêu cầu Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục phát huy vai trò cơ quan thường trực tham mưu, giúp việc cho Ban Chỉ đạo CCHC, Ban Chỉ đạo PCI tỉnh, chịu trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, địa phương với UBND tỉnh.

Mục tiêu năm 2023, Yên Bái phấn đấu Chỉ số CCHC của tỉnh tiếp tục duy trì nằm trong Top 20 của cả nước; chỉ số PAPI tiếp tục năm trong nhóm "Trung bình cao"; chỉ số PCI của tỉnh nằm trong nhóm 40 tỉnh dẫn đầu của cả nước.

Ngoài nhiệm vụ chung, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, địa phương. 


Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn trao bằng kheo cho các tập thể có thành tích xuất sắc.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Hạnh Phúc trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính Nhà nước năm 2022, có thành tích xuất sắc trong tham mưu, tổ chức thực hiện công tác CCHC Nhà nước năm 2022 và có thành tích xuất sắc trong công tác nâng cao năng lực cạnh tranh đối với các sở, ngành, địa phương năm 2022.
Thu Trang – Hoài Văn

Tags Yên Bái cải cách hành chính tổng kết công bố kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chí chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2022

Các tin khác
Thủ tướng yêu cầu minh bạch, công khai quá trình làm thủ tục hành chính để người dân giám sát, đánh giá.

Thực hiện công khai, minh bạch thông tin về thủ tục hành chính và quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục để người dân, doanh nghiệp tiếp cận, theo dõi, giám sát, đánh giá.

Quang cảnh Hội nghị.

Qua nửa năm thí điểm thực hiện 6 thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, đến nay, nhân viên Bưu điện đã hướng dẫn, tiếp nhận, số hoá tổng số 1.402 hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC), đã thực hiện trả 893 TTHC, trong đó huyện Văn Yên có số lượng hồ sơ TTHC được tiếp nhận và trả cao nhất.

Người dân Văn Yên thực hiện giao dịch trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến.

Để phát huy hơn nữa tính chủ động, sáng tạo trong công tác, thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đợn vị, địa phương, năm 2023, UBND huyện Văn Yên đã triển khai phong trào “Sáng tạo trong công vụ” nhằm đánh giá chất lượng công chức, viên chức về kết quả thực hiện thi đua khen thưởng hàng năm.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận phục vụ hành chính công phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái.

Thông qua công tác tiếp dân tại Bộ phận một cửa, cán bộ, chiến sĩ còn tranh thủ thăm hỏi, động viên, tuyên truyền chính sách, pháp luật, nắm bắt tình hình an ninh trật tự tại cơ sở. Đó là một trong những kết quả thực hiện mô hình cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Công an phường Nguyễn Thái Học thời gian qua.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục